В ЗАВЕТА НА АВРААМ И САРА – III ГЛАВА

3. БОЖИЕТО СЕМЕЙСТВО ИЛИ КАК СЕ РАЖДА ИСААК

Скъпи ми братко и скъпа ми сестро! Започваш ли да разбираш колко превъзходен път ни е оставил Господ? Започваш ли да разбираш, че всички ние действително трябва да отидем да живеем далече по-горе? Защото вече няма никакво време. Няма време да пишем дълго родословно дърво, понеже сме последните му издънки. Няма време да чертаем други планове и проекти, освен единият проект и план:
Да устоим до Грабването от Господ Исус!
Трябва да ти кажа, че ако днес Господ реши да ме разведе и да ми покаже семейства с по десет деца, или дори с повече, пак това няма така да впечатли и стопли сърцето ми, както погледа ми върху Авраам и Сара. Защото, въпреки грешките си, за мен те остават Святото семейство на Бога и Отца. Неговото благоухание в Словото Му! Неговото украшение пред Престола Му! Защото не е силна онази любов, на която всичко й идва като по поръчка. Силна е другата любов, библейската. Тази любов, с която през целия си живот да вярваш и обичаш човека до теб, ако и да не те е дарил с наследник до последния момент. Тази любов, която Бог ни разкрива между Авраам и Сара. Нека сега ти изявя скъпоценните думи на Господ. Защото благословените устни на Царя се отвориха и в духа ми нахлуха думите Му:
“Стефане, искам всичките Ми братя и сестри да разберат какво е семейството. Защото ако не разберете какво е семейството, вие никога няма да бъдете съчетани по съвършената Воля на Отца. Затова виж видението, което ще ти дам…”
В следващия миг Исус докосна с ръка главата ми и пред сърцето ми се разкри видение:
Аз виждах мъж и жена, които гледаха към Небето. Те бяха прегърнати, но очите на двамата бяха към Небето. Тогава от Небето се протегна Светла Ръка, която докосна главите им и запали силен огън в сърцата им. А мъжът и жената, поради лумналият огън в сърцата си, бръкнаха в торбичките, които носеха и започнаха да сеят пустото място пред тях. Скоро там, където попаднаха семената, се появиха красиви дървета, които започнаха да раждат плодове. Но мъжът и жената така и не спираха да работят. Те започнаха да копаят под нозете си, тъй че скоро бликна вода, която се превърна в красиво езеро. А мъжът и жената все така продължаваха да работят. Те изградиха дом и направиха така, че самата вода да тече всред дома им. Едва тогава жената се намери непразна и твърде скоро роди красиво дете. И отново мъжът и жената започнаха да сеят. Този път – в сърцето на самото дете. Те сееха семената си и едновременно с това му даваха да пие водите на извора…
Никога не бях виждал нещо по-прекрасно. Защото, както във водата, така и в самите красиви дървета пулсираше Святият Дух на Отца. А Исус ми каза:
“Ето това е семейството! И нека разбирането ти на всичко, което видя, бъде такова, щото да проумееш, че семейство има там, където има сеене на семена. Няма ли сеене на семена, няма и семейство. Затова виж първото, което едно Свято семейство е длъжно да посее за дома си…”
Със самите Си думи Господ ми сочеше семената. Затова аз Го попитах:
“Какви са тези семена, Господи?”
А Исус отговори:
“Това е Божието Слово. Преди всичко друго, което мъжът и жената биха тръгнали да сеят, те трябва да посеят Божието Слово в сърцата си. Защото домът не е в тухлите и бетона. Домът е в сърцето. И това е дом, в който трябва да живее Троицата…”
“Господи мой! Ако правилно съм Те разбрал, семейният завет започва с приготвянето на дом за Господа!”
“Точно така, момчето Ми! Защото Господ е Този, Който ще даде плода на утробата и ще запали огъня в сърцата. Ето затова в самото видение мъжът и жената направиха обиталището си на Господ. Те знаеха, че трябва да гледат към Него, защото са Негови. Защото са съчетани от Него и благословени от Него. И не беше ли така и при Авраам и Сара? Не каза ли Отец Ми, че името на избраника Му няма вече да е Аврам, но ще бъде Авраам? И не каза ли, че името на Сарая няма вече да е Сарая, но Сара? Какво ще рече “Сарайя”?”
“Господи, името ще рече “Моя Княгиня”…”
“А защо Отец промени името на Сарайя, за да стане просто Сара, което ще рече “княгиня”? Защо Авраам вече трябваше да нарича жена си “княгиня”, а не “моя княгиня”?”
“Господи, вярвам, че така Отец искаше да покаже съвършения Си избор върху Авраам и Сара. Той искаше, миг преди да се роди синът им, да знаят, че не са свои си, но че са Негови…”
“Точно така, момчето Ми! Ето затова Сарайя стана Сара, а Аврам – Авраам. Затова нека всичките Ми братя и сестри да знаят, че няма по-прекрасна основа на семейния завет от Господното обиталище, което мъжът и жената са направили в сърцата си за Бога. Защото именно така те показват, че не желаят да бъдат свои си, но да са Свято семейство на Господ.
Виж и следващото във видението, което ти дадох. Какво още сториха мъжът и жената?”
“Господи, те копаеха в земята, докато бликнаха води. А тези води се превърнаха в езеро!”
А Исус отново ми каза:
“Кажи Ми, понеже отдавна си баща, какво е нужно, за да се роди дете?”
“Господи, нужна е утроба, семе и околоплодни води…”
“Как мислиш тогава? Ако човеците раждат деца по плът, то не иска ли Господ да раждат и деца по Дух? Не иска ли твоят Отец всеки дом на християнско семейство да се къпе от живите води на Духа? Сега разбираш ли, че с раждането на едно дете нещата не приключват? Те едва сега започват. Защото този малък вътрешен човек трябва да бъде напояван от Божията Любов и Светлина, от водите на Духа, които ще го възрастят и направят силен.
Ти знаеш ли, момчето Ми, че Небето е затрупано от молитви за деца? Бездетни семейства се молят на Отца Ми и искат рожба, а в домовете им ги няма нито живите води на Духа, нито са направили обиталище на Троицата!
Каква ли ще е съдбата на такова дете? Ще бъде ли възпитано в Духа на Бога? Ще има ли духът му онези живи води, в които да се укрепи и възрасти? И кое е по-добро за една майка – да ражда чеда за робство или чеда за благословение?”
“Господи мой! Разбира се, че една майка би била блажена, ако ражда чеда за благословение! В противен случай е по-добре изобщо да не ражда…”
“Знай тогава, че тя би родила чеда за благословение, само, ако наистина е спазвала семейния завет. Защото Отец съчетава мъжа и жената, за да очаква потомство, което да е Негово. А Негово е само това потомство, което се ражда в Неговите домове, сред Неговите живи води и семена. Затова ти кажи на братята и сестрите Ми да молят Отца Ми за Сила, та напълно да заживеят в семейния завет. Защото този завет е зареден със Спасителната Сила на Бога. И за мнозина майки Спасението е именно писаното от Апостола:
“И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление. Но пак тя ще се спаси чрез чадородието, ако пребъдат (чедата й) във вяра, в любов и в святост с целомъдрие…” (I Тимотея 2:14-15)
Иди и кажи на цялата Ми църква думите Ми:
Днес Аз благоволя в семейства, които пазят завета на Авраам и Сара! Днес Аз благоволя в семейства, на които Отец Ми ще даде чеда по обещание! Днес Аз благоволя в семейства, в които всеки от съпрузите сее от семената, дадени му от Бога, за да приготви дом и обиталище за Него! Днес Аз благоволя в онези мъже и жени, съчетани от Отца Ми, които са готови да посветят живота си на чадородието, тъй щото чедата на утробата им да станат Свят принос за Господа!
Защото Исаак се роди, за да бъде принос на Хълма Мория!
Нека женените и омъжените се отрекат от себе си, за да влязат в семейния завет на Отца Ми! Защото непременно този, който чува Гласа Ми и върши волята Ми, ще остави родилите го по плът, и ще се привърже към жена си, за да бъде с нея една плът пред Отца Ми!
Колкото до другите Мои, на които Отец Ми не е дал да познаят семейния завет, и имат Божията Сила да скопят сами себе си за Царството, то такива нека бъдат и нека останат във Вечния Завет между Младоженеца и Невястата!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply