ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 12 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”
(1 Тимотей 6:12)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Четвъртия в огнените пламъци! С това послание Святият Дух ще ти даде да преживееш могъщ и категоричен триумф над духа на лъжепророка! И преминал с Божият Син през пламъците на последната огнена Вавилонска пещ – да прославиш Неговия Пример, Образ и Завет!

Leave a Reply