СВИНЕТЕ И ТИНЯТА – НАЧАЛО

“Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас. Богатството ви изгни, и дрехите ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане…”
(Из Съборното послание на Апостол Яков)

С тази книга, верен на обещанията Си в Евангелието, Небесният Отец приготвя Меч, както за Своите юнци в Небето, така и за угоените свине на земята. Искрено вярвам, че Божията Благодат и помазание, с които е заредено това пророческо слово, ще те направят като жертвен юнец пред Святите Олтари на Отец. Амин и Амин!
Авторът

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи братко! Нека с тези първи думи ти помогна да разбереш ясно духовното послание на тази книга. Аз и ти, а и всеки човек на земята, живеем във време, пълно със стотици духовни белези. Белези, говорещи за свършека на времето, за дълбокото морално и духовно разложение, в което е потънал светът. Той не е потънал вчера или преди месец. Той не е потънал преди година или век. Той започна да потъва в собственото си беззаконие още от мига, когато негов княз и владетел стана дяволът, но днес е кулминацията на духовното му развращаване и на погублението, което шества навсякъде. И както за един корабокрушенец най-скъпоценната вещ е спасителният пояс, който го държи на повърхността, за да не потъне в морето, така и за нас, като последно поколение християни, най-скъпоценният спасителен пояс е Божието Слово. Това Слово, което е видяло разпадането и разрушаването на сатанинския свят, преди още той да е станал такъв. Това Слово, което има сила да те издигне високо над света в областите на Божия Слава и мир, в областите, където няма и помен от всичката мерзост и запустение на погиващия свят. За съжаление, дори и с този спасителен пояс мнозина не успяват да се задържат над повърхността, а колко по-малко – да се издигнат нагоре. Техните библии са пояси, които се пълнят с морска вода, прогниват и вече нямат спасителната сила да държат човека над морето и да го издигнат в Небето. Тогава тези прогнили пояси дърпат човека надолу и той преживява много по-голямо духовно разрушаване и погубление, отколкото който да е езичник. Всичко това се дължи на факта, че никой не иска да разсъждава над духовните белези, с които е пълен светът. Белези, показващи настъплението на дявола и неговата измама. Белези, показващи как служителите на светския дух издигат над главите си една светска библия, с която успяват да пленят сърцата и умовете на стотици хиляди и милиони хора. Именно за тези белези ни говореше Спасителят Исус, когато предупреди:
“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои докрай, той ще бъде спасен…” (Матея 24:12-13)
Аз искам ти да устоиш докрай. Исус иска да се влюбиш в Него и да издържиш на беззаконието, което не просто атакува, но поглъща със страшна сила отстъпилите от учението на Божия Син. Ти може досега да не си забелязвал това беззаконие, защото то се е промъквало неусетно. Сетивата на човешкото сърце са така устроени, че то не може да забележи постепенната промяна, а просто свиква с нея. Колкото до внезапните промени, ние всички ще реагираме на тях, защото изведнъж ще бъдем поставени в новата ситуация. Но когато става дума за постепенните промени, за силата на кваса, способен да закваси цялото тесто, то тогава непременно се налага да бъдем бдителни и да изпитаме в Божието Слово онова, което наблюдаваме или в което участваме. Така, както не става изведнъж есен или пролет, но има първи белези, говорещи за тяхното настъпване, така и християнинът не става изведнъж антихрист, но има белези, които показват, че е стъпил на погрешен път и е приел да служи на фалшиви доктрини.
Моят Господ работи дълго в сърцето ми, за да ме подготви за тази книга, защото Той желаеше ясно да видя белезите и да ги опиша в тази книга, за да може всеки, който я прочете, да изпита сърцето си с нея. Затова моята искрена молитва за теб е тази:
Ако и да си убеден в Истината, която твърдо държиш и изповядаш, да намериш силата на онова смирение в себе си, с което да позволиш на Господ да ти говори, да те изпита и да те намери верен и одобрен. Така непременно ще покажеш на Исус и на самия себе си, че наистина стоиш в Неговия Път, изповядваш Неговата Истина и живееш Неговия Живот.
Господ да те благослови! Авторът

Leave a Reply