ПЛАМЕННИЯТ МЕЧ – НАЧАЛО

Скъпи ми приятелю!
Преди шест хилядолетия настъпи най-голямата трагедия на човешкия род. Тогава от Едемската градина бяха изгонени първите човеци и от този момент човешкият род беше духовно отделен от своя Създател.
Днес има една Блага Вест, идеща директно от Отца, за която малцина знаят. И тази Блага Вест е, че Отец отново даде достъп до Едем на всички, които вярват, следват и подражават на Неговия Син – Господ Исус Христос. Пламенният Меч, който някога Отец постави на изток от Едемската градина, все още се върти и пази Пътя към Дървото на Живота всред множества от херувими. Тази книга ще ти покаже остриетата на този Меч! С нея Господ ще ти даде Сила да стигнеш до Дървото на Живота! Изпитай себе си дали наистина си така угоден на Отца, както е нашият Господ Исус!
Авторът

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми приятелю! Цялото ми същество благославя Господ на Силите, защото богатата Божия Милост и Благост ми отредиха привилегията да те направя участник във виденията, дадени ми от Господ Исус Христос. Затова те моля, преди да започнеш да четеш тази книга, да помолиш Святият Дух да изпълни сърцето ти с благоговение и преклонение към Бога и Отца на нашия Господ Исус.
Времето, в което живеем, е такова, че човешките сърца най-много страдат от липса на чудо, от липсата на реално действащата и прекрасна Сила на Бога. Сила, която е в състояние да издигне високо духа на човека и да му даде да изживее състояния на блаженство, радост и мир. Състояния, които нямат никакъв заместител в света и не могат да бъдат открити никъде другаде, освен пред Трона на Отца.
Словото казва за нашия Отец:
“Ще ми изявиш пътя на живота; пред Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно на Тебе – всякога веселие…” (Псалом 16:11)
Знаеш ли, че в тази изповед на псалмопевеца има съвършена надежда? Знаеш ли, че Бог копнее именно за това – да ти изяви Пътя на Живота, да те приближи до Себе Си и да те обгърне в Огъня на Своята Любов?
Този Божий копнеж днес е толкова реален и силен, щото всеки, който отвори сърцето си за Божията пълнота, идеща чрез Пророческия Свят Дух, непременно ще съпреживее всичко онова, което са преживявали и изпитали в сърцата си угодните на Бога човеци.
Аз зная, че колкото повече наближава свършекът, толкова повече Господ Исус ще ни разкрива ослепителната Светлина на Своето Спасение. Вярно е, че светът е залят от гибелни ереси и бесовски учения. Вярно е, че злобата, яростта и духът на отрицанието и заблудата ще намират все повече и повече отворени врати. Но още по-вярно от всичко това е фактът, че Божият верен остатък в това време ще заблести толкова по-силно, колкото по-голяма става тъмнината. Изобщо, моля те да разбереш, че това последно изливане на Святия Дух има за цел да те подготви за Вечността. Бог иска да ни даде реалния и верен поглед върху тази Вечност, за да не се окажем сред изненаданите, които твърде скоро ще останат във външната тъмнина.
Вярвам, че тази книга ще извърши съдба в сърцето ти. Вярвам, че тя ще бъде за теб онзи духовен тласък, който ще те направи да заживееш в небесните места в реалното присъствие на Господ, в Неговия Вечен Живот.
Нека Отец ти даде помощ от Светилището и да те подкрепи от Сион!
Амин и Амин!

Leave a Reply