ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – НАЧАЛО

“Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха. А в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички, – подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви…” (Лука 17:28-30)

“Помнете Лотовата жена. Който иска да спечели живота си, ще го изгуби; а който изгуби, ще го опази…” (Лука 17:32-33)

СЯНКАТА ДО АВРААМ

Скъпи братко! Аз моля моя Господ Исус Христос да обгърне сърцето ти и душата ти с онази пълнота на Святия Дух, с която всички истини на тази книга да бъдат за теб животворно семе, което Божията Благодат да развие до съвършен кълн, за да бъдеш познат от цялото Небе като растение на Правдата. Зная, че щом си намерил сила да отвориш страниците на тази книга, то със сигурност Духът, на Когото аз служа, е Същият, на Когото служиш и ти. Не зная дали някога си преживявал загуба или си изпитвал горчивия вкус на омразата и презрението. Но е Истина, че всеки, който тръгне да следва Спасителя с право сърце, непременно ще изпие горчивата чаша на такова отхвърляне и гонение, щото с всеки следващ ден да усеща себе си, като все по-чуждо тяло за света и все по-реален в областите на Божията Слава и Присъствие.
Когато преди няколко години започнах атакуването на крепостите на Вавилон аз не предполагах, че това ще ми донесе толкова много болка и разочарование. Аз вярвах, че всички църкви ще разпознаят в мое лице Божий пратеник. Заблуждавал съм се. Стана точно обратното. Вдигна се такъв вой, такава мътилка, такава върховна религиозна истерия, щото за миг дори си помислих, че вълната е толкова голяма, че ще изненада и Господ Исус. Но моят Спасител не се изненада. Напротив – каза ми думи, които ме смутиха. Той ме докосна със Съвършената Си Любов и каза:
“Стефане, това, което досега видя, е само прелюдия към началото. Затова нека не те смущават първите нервни рефлекси на Вавилон. Ти все още не си го порязал с най-острото на Меча Ми, така щото Словото Ми да прониже до разделяне. Когато започне пронизването и разделянето, едва тогава ще разбереш какво е да бъдеш гонен, преследван и мразен…”
Аз запомних завинаги думите на Исус и с всяка следваща книга чаках да се случи предначертаното от Него. А когато на духовния небосклон изгряха двете пророчески видения против духа на Езавел и против духа на Корей, започнах ясно да усещам рефлексите на религиозния дух. А те бяха такива, че Сатана вече се прицелваше не в гонителите ми, а в онези, които вече бяха приели предишните книги на Християнско служение “Мория”. Така, като с размахване на диригентска палка, телефонът ми започна да звъни и един по един започнаха да се обаждат хора, получили десетки книги от “Мория”. Повечето от тях казваха едно и също:
“Презираме те! Не искаме повече твоите книги, защото не са доктринални! Не ни изпращай повече от твоите книги, с които като християни нямаме нищо общо. Ние скъсахме и изгорихме досегашните ти книги, защото те разбрахме какъв си…”
Шокът върху сърцето ми беше твърде голям. Бях подготвен за всякакви атаки от лукавия, но точно за такива не бях дори и помислял. Не можех да си представя и вярата ми не можеше да даде разумно обяснение на това, което се случваше. То беше в разрез с духовния принцип за сеенето и жъненето. Аз очаквах, че когато пророческото слово се посее в сърцата, то тогава непременно ще изгрее в тях Зорницата. Но ето, че Зорницата не изгряваше, но напротив – всичко, което беше се приемало с вяра, просто се повръщаше и сърцата на мнозина изхвърляха Словото, изпратено от Исус да ги спаси и измъкне от Вавилон. Сърцето ми до такава степен беше утеснено, щото в един момент усетих, че само след крачка ще падна в пропастта на отчаянието и депресията.
“Понеже не беше неприятел, който ме укори, това бих претърпял, нито беше оня, що ме мразеше, който се повдигна против мене, тогава бих се скрил от него; но ти, човек, равен на мене, другар мой и мой близък приятел. Заедно се разговаряхме сладко, с множеството ходехме в Божия дом…” (Псалом 55:12-14)
Исус видя страданието ми и един ден нахлу в сърцето ми с ново помазание. Силата на Святия Дух, която Господ изля към сърцето ми, беше толкова силна, щото без всякакво усилие започнах да забелязвам неща, които никога не бях виждал и които се явяваха като отговор на всичките ми страхове и утеснения. Тогава Исус започна ясно да говори в сърцето ми. Той каза:
“Това, което ти сега преживяваш, са го преживявали винаги всички Мои последователи. Колко повече, когато Отец Ми те е посочил за Негов пророк и слуга. Онези, които се покланят на Отец Ми в Дух и Истина, вървят по стъпките на Авраам. Те са безплътни и чисти. Те са истински поклонници, истинско благоухание за Сърцето Му. Но винаги край тях пъплят други, които не са безплътни, но плътски. Винаги до Светлината на Авраам се прокрадва и търси да се прилепи и сянката на Лот. Ето защо не е чудно, че поклонници на Лот бързат да станат като неговата жена. И след като Аз съм ги избавил от содомския плен и нечестие, се обръщат назад, за да станат стълпове от сол. Всичко това ти трябва да видиш с един друг поглед, защото сега ще ти дам духовно пътуване в Книгата на Началата, а след това ти ще разкриеш истинския смисъл на всичко, което ще видиш и преживееш, за да опази пророческото слово сърцата на всичките Ми братя и сестри…”
След последните Си думи Исус започна да подготвя сърцето ми за духовното пътуване в “Книгата Битие”. Аз трябваше да видя там с Неговия поглед сянката, която Лот хвърляше върху живота си и сърцето си. Сянката, която беше и причината за мнозина отново да станат противници и гонители на пророческо служение, след като веднъж вече са били просветени и са вкусили от великите дела на Божия Пророчески Дух.
Укрепи сърцето си, братко мой, защото нещата, които ще преживееш и видиш, приемайки с вяра тази книга, ще бъдат наистина твоето съвършено освобождаване от всички връзки на този свят и неговия княз. Амин и Амин!

Leave a Reply