ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 31 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,
а слушането – от Христовото слово…”
(Римляни 10:17)

Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Блясъка на Урима и Тумима! С това послание Святият Дух ще освети и просвети поколението Елеазар, посочено да получи властта на съдебните престоли във времето на Милениума и Страшния Съд!

Leave a Reply