КУЧЕТАТА И ТРОХИТЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ПЛЕСЕНЯСАЛИЯ ХЛЯБ

Когато Господ започна да ме води към този втори духовен изпит, Той отново ми даде видение. Стоях, седнал пред една маса, а върху масата беше разстлана покривка. Върху тази покривка имаше цял един хляб, а отстрани до него – нож. Тогава Господ ми заповяда:
“Вземи ножа и си отрежи филия от хляба!”
Взех ножа, хванах хляба с ръката си и тръгнах да режа филията. И изведнъж се спрях. Хлябът въобще не ми харесваше. Той беше плесенясал отвсякъде, а отстрани – в самата му среда – се показваха червеи, които пълзяха през дупки навътре в самия хляб. Това ме погнуси до такава степен, щото щях да повърна. Затова се разбунтувах на Господната заповед. Казах:
“Господи, не мога да ям от този хляб. Той е противен на очите ми. Той не става за ядене. По-скоро ще повърна, отколкото дори да го гледам…”
А Господ ми каза:
“Какъв ти е проблемът, че да не можеш да го ядеш? Май, че не си достатъчно гладен, защото ако беше гладен до смърт, то едва ли плесента и червеите щяха да ти правят такова впечатление…”
Отново извиках към Исус:
“Не, Господи! По-скоро бих умрял, отколкото да ям такъв хляб. Аз не съм гладен за какъв да е хляб. Аз съм гладен само за Небесния Хляб, Който Си Ти. Понеже не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Твоите уста…”
Тук Господ се усмихна и ми каза:
“Виждаш ли как ти се случи с бунт да оправдаеш Волята Ми? А това не се случва толкова често в църквите. Понеже сега ще ти покажа, че същият този хляб се яде на много места и никой не възразява срещу вкусовите му качества…”
Тогава Господ ми показа огромна маса, на която бяха насядали хиляди хора. Пред всеки от тях имаше точно такъв хляб, какъвто Исус предложи на мен. Едва дочакали сигнала на главния сервитьор хората се нахвърлиха върху хлябовете си и започнаха да ги ядат. Ръцете им позеленяха от плесента, а по устата им започнаха да лазят червеи. Ако можеше да видиш всичко това, то със сигурност би го сравнил, като ефектен кадър от филм на ужасите, но това беше самата реалност. Тези хора ядяха хляба с видимо удоволствие, а по-тлъстите от тях дори се оригваха от възторг. Тогава Исус ме попита:
“Ако трябва да определиш тези хора и апетита им, то какво определение би им дал?”
Отговорих:
“Боже мой, те са като кучета, дошли на бълвоча си…”
“Точно така, момчето Ми! Но нека сега ти покажа главната кухня, където се приготвя този хляб…”
Така Господ хвана сърцето ми и ме отведе в кухнята. Там аз видях мъже в черни престилки, които бяха застанали пред огромен плот. Върху този плот стоеше разтворена Библията. В миг, когато някой с черпака си докоснеше страниците на Библията, те се превръщаха в огромна купчина брашно и така човекът вземаше в черпака си от брашното и го изливаше в огромен казан. Там, в казана, освен брашно, главният хлебар хвърляше и червеи, както и тъмнозелена течност. След това всичко се замесваше и превръщаше на тесто, което се хвърляше в пещ, за да се превърне в хляб. А Исус ми каза:
“Ето така изглежда кухнята на лъжепророка. Тук той е главният готвач. Тук той замесва много хляб, а религиозните демони са червеите в този хляб. Колкото до тъмнозелената течност, на която се дължи плесента, то това е един квас, за който някога говорих на Апостолите Си. Припомни си това от Словото Ми…”
Така аз отидох на “Евангелието от Матея”, където прочетох следното:
“А учениците, които минаха на отвъдната страна, забравиха да вземат хляб. И Исус им рече: Внимавайте и пазете се от кваса на фарисеите и садукеите. И те разискваха помежду си, думайки: Това е защото не сме взели хляб. А Исус, като разбра това, рече: Маловери, защо разисквате помежду си понеже нямате хляб? Още ли не разбирате, нито помните петте хляба на петте хиляди души, и колко коша събрахте? Нито седемте хляба на четирите хиляди души, и колко кошници събрахте? Как не разбирате, че не заради хляб ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите? Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас, но от учението на фарисеите и садукеите…” (Матея 16:5-12) 
Едва прочел стиховете от Евангелието, Исус добави:
“Сега разбираш ли, че в пълна степен именно квасът на фарисеите и садукеите е причина Хлябът да плесенясва и да привлича много кучета? Такъв хляб е твърде опасен, за да си позволиш дори и мисълта да ядеш от него. Но в действителност това е хлябът, поради който любовта на мнозинството в това последно време охладня. Защото когато погледнеш Словото Ми, в него няма нищо от този свят. Но ако в него се намери нещо от този свят, то това последното вече е плесен. А силата на една плесен е в това, че е способна да развали целия хляб. Спомни си думите Ми, защото това бе изповед на Хляба, Който слиза от Небето…”
Отворих “Евангелието от Йоан” и там прочетох показателните думи на Исус:
“Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои…” (Йоан 14:27)
Хлябът Христос не е от този свят. Съгласен ли си с това, братко мой? Какво търси тогава плесента по Него? Какво търсят понятия като “теология”, “икономика”, “конференция”, които така щедро се изливат от устата на пастири и проповедници?
Отвори си библията, братко мой, защото тя е Небесният ти Хляб. После я прочети от първата до последната страница. Потърси вътре в нея думите на този свят и ще се убедиш, че днес е времето, когато твърде много плесен и червеи са замесени така хитро и лукаво в тестото, че наистина да превърнат в куче всеки човек, който отвори сърцето си за тях.
Сега разбираш ли в действителност, че духът на Антихрист, който е лъжепророкът, е оня хлебар, от чиято активност Храмът се е напълнил с кучета?
И не е нужно да ги търсиш с микроскоп или лупа, защото миризмата на бълвоча им и нечистотата им ги издава отдалеч. Те са, които се удоволстват да смесват света и Божието Слово. Те са, които се удоволстват да говорят за финансов просперитет. Те са, които винаги са презирали Хляба на Живота. Затова, когато Исус ми показа видението с плесенясалия хляб и червеите, както и ония, които го ядяха, в сърцето ми дойде голяма болка. И аз побързах да попитам моя Господ:
“Кажи ми, Господи, моля Те! Къде тогава хората да намерят утеха и Истински Хляб? Те не могат да оцелеят, без да се хранят с Хляба на Живота. А Словото Ти казва в псалома:
“Поразено е сърцето ми и изсъхнало като трева, защото забравям да ям хляба си…” (Псалом 102:4)
Аз виждам как в това последно време хората се хранят с плесенясалия хляб поради духовното насилие над тях. И когато в книгите, които Ти ми даде, аз ги призовавах да не ядат осквернения хляб, мнозина са ми казвали:
“Трябва да са храним все пак! Лошо, добро, това е!”
Тук Исус ме прекъсна и с гневен Глас ми каза:
“Не, Стефане! Не е това! Не е важно дали се храниш на всяка цена, но е важно с какво се храниш! Защото ако се храниш с плесен и червеи, непременно ще дойде времето червеят ти да не умира и огънят ти да не угасва. Мнозинството просто не разбира, че е дошло времето да се сбъдне писаното:
“Защото поради блудница човек изпада в нужда за парче хляб; а прелюбодейката лови скъпоценната душа…” (Притчи 6:26)
Силата на Вавилон е в това, че отнема Спасителната Сила на Евангелието и всеки негов пленник изпада в нужда за парче хляб. А тъжното е, че малко пленници на Вавилон се чувстват пленници. Повечето от тях са в такова религиозно опиянение, че са притъпени всички възможни сетива в тях, за да усетят, че това, което им се предлага от амвона, не е Моето Слово. Ето защо днес всички сте изправени пред съдбоносен духовен изпит. Дали да се храните на всяка цена с какъвто и да е хляб или да потърсите само Мене. Плесента в хляба на лъжепророка, както и червеите му ще ви накарат да търсите нещата на света, моделите на света, думите на света, богатството на света и така ще станете тщеславни. А Хлябът, Който съм Аз, ще ви даде Сила да издържите всяко гонение, като нито за миг не направите компромис с чистотата на Словото Ми. Впрочем, нека те убедя във всичко това, като ти дам един пример и възможност да избираш. Представи си, че предстои една тежка зима с виелици и ужасен студ. И ти трябва да избираш с какво да се отопляваш. Тогава ти се предлагат два варианта.
Първият вариант: Пет вагона с въглища.
Вторият вариант: Едно парченце уран.
С първия вариант ще подсигуриш отоплението си, но ежедневно ще трябва да изхвърляш много боклук от пепел, което винаги ще те прави да се омърсяваш и сърцето ти ще изнемогне от пепелта. С втория вариант няма да изхвърляш никакъв боклук, но непременно ще станеш радиоактивен, поради това, че държиш парченце уран в ръката си. Погледнеш ли духовно този пример, непременно ще разбереш, че Хлябът Христос струва повече от хиляди вагони с трохи. Защото ако уранът би те направил радиоактивен, Аз бих те направил богоактивен. Затова вие изберете чистото Божие Слово, Хлябът, Който слиза от Небето, а не трохите и осквернения хляб, който е замесен с кваса на този свят. Така непременно ще оцелеете в това смутно и жестоко време, защото е голям глад по цялата земя и чедата Ми изнемогват, понеже престанаха да се хранят с Хляба, и се втурнаха към трохите. Понеже презряха чистото и Небесното и взеха плесенясалото и покритото от червеи, за да си спестяват гонението и омразата на света.
А сега се приготви да разбереш третия, най-важен духовен изпит, който поставям пред всички вас…”

Leave a Reply