КУЧЕТАТА И ТРОХИТЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи мой братко, в ръцете ти е една малка книжка, с която Господ вдъхнови сърцето ми. Всеки ред от нея е изстрадан с цената на духовен и житейски опит. Ето защо аз искам да ти предам този опит, за да не преживяваш болка и страдание, не по Божията Воля.
Като християни, ние всички носим кръста си и малко или много имаме гонения и теготи, болки и проблеми. Но дали всичко, което преживяваме, се диктува от Бога и е по Неговата Съвършена Воля? Дали много често не излизаме от Божията защита и Благодат, за да трупаме излишни спомени и горчилки, които не Бог, но ние сме си заповядали с погрешните си мотиви и убеждения? Духовният път на християнина е твърде стеснен и затова всяка погрешна стъпка води до болка, до падане, до нараняване в сърцето. А е истина, че Исус не иска да види никой от нас в деня на Сватбата Си, наранен, ограбен, смачкан и депресиран. Когато отидеш на сватба очите ти ще видят празненство, а не шествие от оплаквачки. Последното по-скоро се случва на погребение. Ето защо тук искам да ти споделя нещата, с които Господ отвори очите ми. Това бяха видения от Исус и непосредствени факти от живота в този свят, с които Бог искаше умът ми да се преобрази и обнови за едно друго разбиране на благочестието, като съвършено ходене пред Неговите очи.
Нека ти кажа как се роди тази книга. Един ден се прибирах в дома си и очите ми забелязваха обичайните и ежедневни неща около мен. Както знаеш, до всяка жилищна сграда, било отпред или отзад, има огромни кофи за боклук. Все пак трябва някъде да изхвърляме боклуците, нали? Така и зад нашия блок също има такива кофи. Аз много пъти съм изхвърлял кофата с боклук. И много често, както и в този ден, забелязах кварталните бездомни кучета как ровят сред мръсотията, за да намерят нещо за храна. Самият им инстинкт ги подтикваше към това. Гледката на тези псета винаги е била покъртителна. Но знаеш ли какво става, когато Господ се намеси в сърцето ти и започне да ти говори, давайки ти за пример кучетата? Става това, че забелязваш неща от църквите, които винаги си виждал, но никога не си ги забелязвал. Това е проблем за нас, братко! Ние виждаме много, но забелязваме малко. Защото да забележиш нещо, то значи да го превърнеш в белег на една определена реалност. Оттам и глаголът “забелязвам”, тоест, превръщам в белег. Ето така Господ дойде към сърцето ми и ме накара да забележа бездомните псета, които се ровеха в кофите. Той ми каза:
“Стефане, има ли ден, в който да си изхвърлял боклука си и да не си виждал тези псета?”
Отговорих Му:
“Господи, тези псета винаги са били тука. Не мога да си представя и един ден, в който да не ги видя как ровят и тършуват в боклуците…”
Тогава Господ отново ме попита:
“А приятно ли ти е да гледаш тези жалки твари? Не те ли карат те понякога да правиш аналогии с живота на човеците?”
“Господи, няма да крия от Теб, че наистина правя аналогии…”
А Исус допълни:
“Е, знай тогава, че когато направиш аналогията, ти не просто си видял кучетата, но вече си ги и забелязал, тоест, тяхното присъствие е станало един вид белег, с който можеш да си обясниш много неща. Защото и Аз виждам много кучета, които ровят в кофи за боклук, макар те дори да не осъзнават, че са кучета.
Ти знаеш ли, че никой в Църквата Ми не иска да мисли по този болен и жесток въпрос, а именно:
Защо между Моите братя и сестри, защо между последователите Ми, защо между чедата на вярата се намират толкова много кучета? И кой ги прави и превръща в кучета? Не е ли това твърде многото светски боклук в Храма?”
“Господи Исусе! Убеден съм, че ако някъде има боклук, то непременно кучетата ще свидетелстват за него. Но аз вярвам, че в Небето няма кучета и на тях не е дадено да подвиват опашки на Сватбата…”
“Точно така, момчето Ми! При Мен няма кучета. Защото Словото Ми казва, че когато ви взема при Себе Си, тогава във външната тъмнина ще останат много обитатели. А първите, които ще понесат проклетията от Отец Ми да бъдат там, можеш да ги видиш в твърде верния стих на “Откровението”:
“А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже. Аз, Исус, изпратих ангела Си, да ви засвидетелства това за църквите…” (Откровение 22:15-16)
Затова искам в тази книга да разкриеш боклука, който превръща мнозина в кучета, както и самите кучета и техните благодетели. Това е тежка задача, но Аз съм с теб, за да ти давам Силата Си и помазанието Си…”
Това, което Господ ми каза за “тежката задача” в първия момент ме смути, но после разбрах, че срещу една такава книга против кучетата непременно ще има такова разлайване и озъбване, щото ще трябва да си претърпя и гонението, и пяната по устата на псетата. Защото, повярвай ми, днес има един жесток кучешки бяс, който много бързо заразява сърцата на мнозина, за да станат и те бесни и лаещи против слугите на Бога.
Аз вярвам, че ти няма да се уплашиш, но ще вземеш истините от тази книга. Защото те ще бъдат онази метла, която Вечният Йеова обеща като съдба за царството на лукавия чрез един от пророците Си, като каза:
“Защото ще стана против тях, казва Господ на Силите, и ще излича из Вавилон име и всичко останало, и син и внук, казва Господ. И ще го обърна в притежание на ежове, и във водни локви; и ще го помета с метлата на погибелта, казва Господ на Силите…” (Исайя 14:22-23)
Вярвам, че всичко, което Исус ще ти даде в тази книга, ще спомогне за бързата погибел на всички духове, превръщащи вярващите в кучета, които ближат с езиците си светския бълвоч и нечистота.

Leave a Reply