РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 11 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;
и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”
(2 Тимотей 2:7)

Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху притчата за погубеното царство, която Господ Исус Христос даде на духа ми! И нека Святият Дух ти даде разбирането, че Божиите Святи семена могат да виреят само в почва, осветена и напоена от Божията Благодат! Когато обаче в почвата владее грехът – семената се покваряват и обръщат от Сила за Спасение в мор за погубление! За да покълнат от тях плевелите на чародейната измама!

Leave a Reply