БОЖИЯТА МИЛОСТ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи читателю! Аз моля Бог да благослови изобилно сърцето ти със словото от следващите страници, защото всички ние се нуждаем от Божията Милост точно толкова, колкото жадува за освежаващ дъжд напуканата и спечена земя. През последните десет години съм имал прекрасната възможност да изживея не една и две срещи със Спасителя Христос и от Неговата Благодат да получа сила, вдъхновение и помазание да напиша много книги. Така годините се изнизваха, а Божието благоволение оставаше върху сърцето ми, без да зависи нито от сърдечните ми състояния на падения и възходи, нито от молитвите ми, нито от каквато и да било земна причина. Така дойде миг, в който да разбера, че има съдбоносни изяви на Бога, които не зависят от човека, нито пък се режисират или диктуват от човешки устни. Дойде миг, в който сърцето ми беше посетено от Духа на Истината и Благодатта, за да ми каже сам Бог, че съм чисто и просто безполезен слуга, който върши само онова, което му е заповядано.
В такъв миг много човеци биха получили вътрешен срив или стрес, понеже самата мисъл, че си безполезен влиза в конфликт с желанието на всички ни да сме полезни. Но това е само на пръв поглед. Защото всичко, което Исус ми каза и показа, за да се роди тази книга, ме убеди, че има една Върховна и Съвършена Небесна Воля, която диктува всичко блажено и прекрасно в живота на човека и тази Воля не може да бъде коригирана и променена, ако Онзи, Който я изявява, Сам не пожелае това. В този разговор с Исус аз разбрах, че съм един обикновен съд, върху когото Небесният Отец е пожелал да покаже Милостта Си. И затова го е сторил според Собственото Си желание, което и до ден днешен не е зависело от молитвите ми или качествата ми.
Аз непременно трябваше да огледам сърцето си в едно друго огледало, а не в това, което сам съм си изградил. И когато видях в него образа си се почувствах толкова недостоен и малък, щото величието на Бога ме обгърна отвсякъде. Така разбрах, че никога няма да стигна до Исус, ако Той Самият не пожелае да стигне до мен. Никога няма да бъда готов за Исус, ако Той Самият не понесе всичките ми товари и беззакония. Никога няма да бъда нещото в Бог, ако не заживея с мисълта, че съм нищо.
Сега ти предлагам, скъпи ми читателю, онова духовно изживяване, в което участва сърцето ми, когато Исус ми разкри Божията Милост. Имай вярата да приемеш истините на тази книга, защото за разлика от другите книги, в които държах меч против греха и светския дух, в тази Исус ми даде мехлем за човешките сърца.
Авторът

Leave a Reply