ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С РАЗУМА НА ПОСВЕТЕНИТЕ ДЕВИЦИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Сега моля Господ Исус Христос да ти потвърди, че върху сърцето ми, главата ми и гърдите ми дяволът стовари всичката си възможна ярост и злоба заради видението, което получих и записах по-горе. Защото това видение е не само изобличително. В своя дълбок заряд то е най-вече освобождаващо. То непременно ще придаде Христовата Вяра на всички, които бягат от Вавилон и не желаят повече да бъдат пленници на дявола.
Аз няма да те питам дали си преживял нещата по начина, който Исус ми показа във видението. Но съм дълбоко убеден и напълно сигурен, че искрените души, които са търсили Спасение във Вавилонските църкви, непременно са усетили липсата на Божиите Присъствия. Без значение дали са били младенци или с опит във Вярата, мнозина непременно са станали очевидци на умноженото беззаконие, макар и да не са си давали ясна сметка на какво се дължи то. Зная също, че ако е имало лепкава паяжина, която да ги задържа в тези места на мерзост и запустение, то нишките на тази паяжина са били огромната членска маса на отстъпилите църкви, която е внушавала фалшив кураж и самочувствие на колебаещите се.
“Какво пък? Не е възможно толкова много хора да са събрани на едно място в Името на Исус, а Той да не е посред тях!” – ето така най-често е звучал куражът в сърцата на излъганите. Но никой от тях не се е замислил, че в едно сърце има място само за един господар. Двама господари в сърцето вече не се понасят, но си враждуват. Без значение, че Вавилон е нарекъл всеки от демоничните началници “Исус”, то от тази работа нито Езавел, нито Корей, нито Мамон са станали Исус. Но за една неутвърдена душа, която приема името, а не изпитва духа зад името, това вече е било смъртоносен капан. И тя е влязла в ямите и рововете на умноженото беззаконие, за да дава с присъствието си нужното самочувствие на онези, които я контролират и убиват духовно. И тази душа, вместо да чете Евангелието и да открива Истинския Образ на Божия Син, се е съгласила да й втълпяват един фалшив образ, и да й промиват мозъка с всякакви лукавства и измамителни хитрости.
Много пъти през годините ми се е налагало да слушам едни и същи лукави пледоарии, с които обикналите Вавилон са искали да излязат чисти пред собствените си очи. “Аз ходя в църквата заради Исус, а не заради тези или онези, които имат проблеми в стоенето си пред Бога!” – са ми казвали едни. “Бог е силен да смени онзи, който не Му е угоден!” – са се застъпвали други. Но тези адвокати на дявола в едно нещо смъртоносно са се препънали. Те са решили в сърцата си, че Бог няма право на избор, и Исус е длъжен да се ожени за църквата им и да я приведе пред Небесния Олтар. Хубава или лоша, Той трябва да се венчае с нея, защото тя е избраната. Осквернена или девствена – няма никакво значение, защото Исус е длъжен да изпълни Завета Си…
Ама че религиозна наглост! Кой изобщо излъга тези адвокати, че Бог с нещо е длъжен на която и да било църква по земята? Не е ли обратното? Не са ли длъжни църквите да ходят в Път на Святост, Небесно покорство и Съвършена Любов? Не са ли длъжни първом църквите да пазят Христовия Завет, и едва тогава да се надяват, че в голямата Си Милост Бог ще им отреди Небесната привилегия да се намерят като една от петте разумни девици.
Когато аз посочвах на тези адвокати на дявола всичките белези на мерзостта в църквите, те бързаха да махнат с ръка и да ми кажат:
“О, спри, спри! Това, което ни говориш, няма никакво значение за Бога!”
Така ли? Няма значение значи… Тогава просто тръгнете с един фотоапарат по всички сватби, които бихте открили в един неделен ден в София. Влезте във всичките препълнени ритуални домове, където има булки и младоженци и им направете снимка. А след това, ако на някоя сватба откриете булка с петна и мръсотия по роклята, дайте ми я като довод за вашата разумност, и аз ще се отрека от думите си. Ако пък случайно не намерите булка с мръсна рокля, то побързайте да представите доводите си пред нея и младоженеца. Викнете ги настрана и им кажете:
“Слушайте сега! Имаме теологичен спор с един, който се представя за пророк. И ние искаме да му докажем, че бялата рокля за сватбата няма никакво значение. Затова сега нека младоженецът да позволи, а булката да се съгласи да й омажем роклята с всякаква кал, мръсотия, фекалии и урина. И после просто продължете сватбения си ритуал, както подобава!”
Ще се съгласи ли булката да й омърсите роклята? И ще се съгласи ли младоженецът да приведе бъдещата си съпруга и бъдещата майка на децата си, като опозорена пред който и да е олтар? Няма ли най-много да отнесете един як и справедлив бой от няколко ядосани сватбари?
И ако дори в сърцата на езичниците пламти ревност за една чиста булчинска рокля, то какво да говорим за Святото Сърце на Господ Исус Христос и за Бог Отец, Който е Огън пояждащ?… Нима Младоженецът не ни е показал Милост, след като в притчи е изрекъл всичките тайни на Небесното Царство? Нима не е Милост тази най-дълбока и радикална притча за десетте девици? Не бяха ли в нея пет от девиците неразумни, а другите пет – разумни? И ако петте разумни, събрани заедно, образуват Живата Христова Църква на последното време, то какво ли образуват петте неразумни девици, след като пропускат мига на грабването и Сватбата на Младоженеца? Не се ли превръщат те в онази велика блудница, майка на всички блудници и на всички гнусотии по земята? И ако разумните девици с Небесно право и с вътрешен подтик от Святия Дух вършеха делата си в Името на Исус и се изявяваха като свидетелки на Неговия Образ, Слово и Пример, то защо неразумните девици нарекоха демоничните си любовници с Името Исус? Не е ли неразумно да наречеш осквернен и нечист дух със Свято Име? Не е ли нечестие да вършиш делата на този демоничен дух, обричайки ги “в Името на Исус”? Не е ли страшно безумие да обречеш живота си на змея, звяра и лъжепророка, а пред целия свят да ги рекламираш като “Отец, Синът и Святият Дух”? И най-вече – не е ли страшно помрачение и тотална лудост вършенето на дела, каквито Исус не е вършил, и показването на пример, какъвто Исус не е показвал?
Отиди при църковните търговци и ги попитай:
“Вършил ли е Исус това, което вие днес вършите? Продавал ли е в Соломоновия Храм проповедите Си или свитъците със Свещеното Писание на Отца Си? ”
И бъди сигурен, че ще ти кажат:
“Не ни занимавай с глупостите си! Ние правим това в Името на Исус!”
Отиди до лъскавите офиси на Робъртс Лиардън в Тулса, Оклахома или в Лагуна Бийч, Калифорния. И ако имаш шанс да те допуснат до него, му кажи долните истински и правдиви думи:
“Мистър Лиардън! Вие станахте църковен милионер с продажбата на вашите книги и видеокасети, а аз съм беден християнин и не намирам начин да се сдобия с тях безплатно, като с дар от Бога. Влизам в църковните книжарници – искат ми долари за вашите книги. Влизам в сайта ви в Интернет – подканяте ме веднага да ви платя с “Виза”, “Мастър кард” или “Американ Експрес”. Кажете ми най-сетне – вършил ли е някога Спасителят Христос това, което вие днес вършите?”
Бъди сигурен, братко, че зад очилатата му физиономия ще цъфне усмивка. И маститият християнски писател и търговец ще ти каже:
“О, не бой се! Аз не върша това, за да забогатявам! Аз винаги го правя в Името на Исус!”
Изобщо, братко мой, проумей простичката истина, че неразумните девици вършат всичко, крещейки, че го правят “в Името на Исус”, а разумните девици вършат всичко тихомълком с “Примера на Исус”.
Ти чул ли си някъде, или проповядвал ли ти е някой за Примера на Исус? Защото Името Исус лесно се споменава. То е най-дъвканата религиозна дъвка в царството на Вавилон. Стотици и хиляди американски проповедници, шоу-евангелисти, сребролюбци, търговци и “изцелители” – всички те винаги започват с църковното заклинание:
“In the Name of Jesus!” (В Името на Исус!)
И сега познай какво ще се случи, когато Младоженецът затвори Вратата, а петте неразумни започнат да блъскат, за да им отвори. Няма ли пак да задъвчат религиозната си дъвка? Как мислиш? Понеже аз ще продължа така, както мисли Исус:
“В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! Не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие…” (Матея 7:22-23)
Знаеш ли колко ужас и проклетия са скрити в тези Христови думи? И подозираш ли изобщо колко голям капан е Вавилон за човеците, които искат да останат опаки и извратени? Всички те в оня миг ще пищят от ужас пред затворената Небесна Врата и ще изричат на висок глас аргументите си пред Младоженеца, че са вършили всичко в Неговото Име. А защо не го направиха в Неговия Пример, за да ги ползва някак и Неговото Име? Защо пророкуваха в Неговото Име за пари и тлъсти църковни хонорари? Защо гониха бесове в Неговото Име за собственото си тщеславие и религиозен ефект, а не за да дадат на човеците Неговия Пример?
И защо най-сетне станаха велики делата им, та обиколиха многократно света? Не затова ли, понеже в тях играеха многото им неправедни пари? И когато тези неправедни пари напуснаха държавата на безграничния просперитет и полетяха в чекове, куфарчета и транзакции по църквите от останалия свят, то познай какво се случи… Случи се това, че където диктува Мамон, ковчежникът на дявола, там рухва всяка плътска и човешка опозиция. Понеже човек мисли за пари, живее за пари, работи за пари и с парите е свързан целият му живот.
Но тези пет разумни девици, с които ще продължи тази пророческа книга, мислят за Исус, живеят за Исус, работят за Исус, и с Исус е свързан целият им живот. Не, че парите при тях са изчезнали, но че те никога не са били дух в сърцата им, дух в ръцете им, и дух в кесиите им. И ето тук е разликата, братко мой! Защото за разумните парите са средство, а за неразумните те са цел. И ако с парите си князът на света е заслепил сърцата на неразумните, та никак да не приемат книгите и свидетелствата на пратените към тях Божии пророци, то Сам Господ Исус е осветил сърцата на разумните със Словото на Божия Пророчески Дух. Затова нека и аз сега да продължа с думите, които Спасителят проговори на сърцето ми, миг преди да ми даде видението с Разума на просветените девици.
Ето какво ми каза Той:
“Слуго Мой! Зная и виждам злостраданието, което преживя заради дадените ти вече видения в тази книга. Зная и виждам още колко дяволски съпротивления ще превъзмогнеш заради Мен и разумните девици, които ръководя и освещавам с книгите, които ти дадох. Но сега ти казвам, че другояче нещата не биха могли и да бъдат. Защото големият залог на тази последна книга, която ти давам, е Истината за петте разумни и петте неразумни девици, както и за сетнината на едните и другите.
Ти сам видя и проумя от предишното видение, че Отец Ми свива Присъствията на Святия Си Дух, а нечестивите води на Ефрат поглъщат всичко, което е предадено на запустение и проклетия. Но пак там Аз ти дадох да видиш, че имаше човеци, които усетиха липсата на Божиите Присъствия и побегнаха от запустелите места, за да ги намерят. И ако е вярно писаното, че който търси, непременно ще намери, то тогава твоят Господ Сам ще се погрижи за бегълците от Вавилон и ще им даде ясно пророческо видение и прицел, тъй щото наистина да извървят Пътя до кръга на Божието Масло и да имат увереност в сърцата си, че са петте разумни девици на Младоженеца. А сега, преди да те въведа във видението Си, нека те попитам така:
Какво би намерил в стаята на една булка, която се приготвя за Сватбата на Младоженеца?”
“О, Исусе! Аз непременно бих видях нейната бяла булчинска рокля, както и запаленият й светилник, пълен с Масло. Защото тази рокля е светлият и чист висон, който отговаря на праведните дела на Светиите. А Маслото е могъщото Небесно помазание, с което Святият Дух свидетелства за нея…”
Господ се усмихна на думите ми, а след това ми проговори, казвайки:
“Така би Ми отговорил всеки, който поне веднъж е прочел Завета Ми. Но Аз сега искам да Ми отговориш не като читател, а като един, когото Младоженецът праща пред Себе Си, след като го е извел от кръговете на Солта и Маслото. Защото, без всякакво съмнение, ти занесе на девиците не само Сол и Масло, но и Вода, Хляб и Вино. Но ти сега помисли какво още им даваше, за да бъдат готови за Сватбата на Младоженеца. Защото това, което им даде, беше именно от кръга на Маслото…”
Замислих се над Святите думи на моя Господ. И докато мълчах пред Него, усетих как от мантията Му започна да се разлива прекрасно Благоухание. Ето защо Му проговорих, казвайки:
“О, Господи мой! Как не се досетих досега? Разбира се, че Ти ми даде да занеса на разумните девици от Твоето Благоухание…”
“А не е ли благоугодно и право пред Лицето на Отца Ми една девица да помаже лицето си и ръцете си с Благоуханно и Свято Миро, та да ухае великолепно за радост на Възлюбения?”
“Разбира се, скъпоценен мой Господи! Та нали Твоят Апостол написа на всички ни в посланието си:
“Но благодарение Богу, Който винаги ни води в победително шествие в Христа, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. Защото пред Бога ние сме Христово Благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което докарва живот. И за това дело кой е способен?” (2 Коринтяни 2:14-16) 
Едва бях цитирал думите от апостолското послание, когато Господ бръкна в мантията Си и извади от нея малка златна кутийка. И като я разтвори, подаде ми я, казвайки:
“Помириши този божествен аромат, и Ми кажи за какво ти напомня той…”
С вълнение взех разтворената кутийка от ръката на Исус, като я поднесох към ноздрите си. И тогава прекрасното Благоухание премина през целия ми дух, тъй щото Благодат и Присъствие от минали видения изцяло изпълниха сърцето ми и покориха душата ми. А това ме накара с всичкото си благоговение и любов към Господа, да Му кажа:
“О, Исусе! Това е Маслото Ти с всичкото му превъзходно Благоухание. И сега пред сърцето ми изплува онова прекрасно видение от стаята на Мировареца, където Ти ме въведе преди четири години, когато писах пророческата книга “Пастир мой”. Защото именно там Ти ми даде да се докосна до тайните на Твоето Благоухание и до растенията, които Си употребил, за да извлечеш Съвършения божествен аромат…”
Слушайки думите ми, Исус погали с Благост главата ми и отново ме попита, казвайки:
“А помниш ли ти тези растения?”
“Да, Господи мой! Това са изрично посочените от Отец растения за направата на благовонния Елей, които Той посочи на пророка Си Моисей в тридесетата глава на “Изход”. Това са Смирната, Касията, Тръстиката и Канелата, които трябва да се прибавят към Маслото от Маслината. Тъй щото става дума за пет наистина прекрасни растения, от които се прави Божието Свято Миро…”
“Как мислиш тогава, слуго Мой? Ако петте неразумни девици останаха в местата на всяко зловоние и демонична смрад, за да бъдат до свършека мерзост пред Лицето на Отца Ми, то не трябва ли петте разумни девици да станат всичкото възможно Благоухание за Небето и Божието Царство? Не тръгва ли една девица за Сватбата на Младоженеца именно Свята и благоуханна?”
“Разбира се, Господи мой! И аз зная, понеже вече Си ми давал видения за тези Твои пет девици, че именно те стават благоуханна изява на цялото Божие Масло…”
“Точно така е, слуго Господен! И именно затова Аз сега ще те заведа отново във видението със свиването на Божиите пръсти и с надигането на водите на Ефрат. За да покажа на всичките Божии чеда как духовно ще бъдат определени петте разумни девици, и как всяка от тях ще стане ароматна изява на някоя от съставките на Моето Благоухание. Затова ти сега Ме последвай и виж как Младоженецът ще призове с Разум петте Си девици, за да Го последват до Двора Господен. Защото Святият Дух непременно ще обдари девиците – всяка с Благоуханието й…”
След тези съкровени думи Господ взе от ръката ми златната кутийка с Благоуханието Си и ми даде знак да Го последвам…
Братко мой! Приятелю на сърцето ми! Аз отново бях във видението със свиването на Божиите пръсти и Ръката Божия отново беше простряна към долините под Господния Хълм. И ето, че Господ посочи напред да гледам, като ми казваше:
“Гледай, Стефане! Защото сега Отец Ми ще свие Кутрето Си, за да хвърли презрението Си към демонизираните учители. Но едновременно с това Синът ще подейства със Святия Дух и ще даде пророчески прицел и изходен път на всички, които са обичали Присъствието на Водата…”
Погледнах във видението, когато видях, че Отец наистина сви Кутрето на Ръката Си. И неколцина човеци, усетили липсата на Божие Присъствие, започнаха да бягат нагоре към Хълма, за да го намерят. А тогава Господ Исус отвори златната кутийка с Благоуханието Си. И като намаза Кутрето на Ръката Си с Маслото, извика със силен Глас в Святия Дух:
“Святи Душе! Събери човеците, които любят Завета Ми и не са се отрекли от Примера Ми! Нека могъщото Благоухание на Смирната подейства в сърцата на всичките бегълци от Вавилон. И нека до времето на Моята Сватба те да бъдат Смирна пред Лицето Ми! Защото тази Моя първа разумна девица ще работи за Покаяние сред грешните и отпадналите…”
В отговор на Исусовия призив, отсред Кутрето на Ръката Му излезе светъл лъч, който започна да докосва бягащите в долината и да ги съединява в Един Дух, в едно Благоухание, в едно видение, и в един пророчески прицел. А те, усетили благодатното присъствие на Духа, се втурнаха да търсят и намират всичките човеци, които водите на Ефрат не бяха потопили, но отхвърлили отсред тщеславието си. И тогава Исус ми проговори, казвайки:
“Виж тази Моя първа разумна девица! Тя ще бъде Смирна пред очите Ми и с нея Младоженецът ще издири всичките грешни и отпаднали, които са посочени за Спасение. Тя ще работи за Покаяние и възвръщане към Бога. И Божието Масло в светилника й могъщо ще свидетелства за нея. В тази църква Аз ще бъда Мирът, Освещението и Утехата. И ето такива ще са пророческите учители до времето на Моята Сватба – утешители, които водят сърцата до Покаяние!
Но ти сега виж отново как Отец ще свие безименния Си Пръст, за да хвърли презрението Си към демонизираните пастири. Но едновременно с това виж как Синът ще подейства със Святия Си Дух, и ще даде пророческо видение и изходен път на всички, които са обичали Присъствието на Хляба…”
Отново погледнах във видението, когато забелязах как Отец сви безименния Си Пръст. А тогава и Господ Исус намаза безименния Си Пръст в кутийката с Маслото. И като простря Ръката Си, извика със силен Глас в Святия Дух:
“Святи Душе! Събери човеците, които любят Завета Ми и не са се отрекли от Примера Ми! И нека могъщото Благоухание на Касията подейства в сърцата на всичките бегълци от Вавилон. И нека до времето на Моята Сватба те да бъдат Касия пред Лицето Ми! Защото тази Моя втора разумна девица ще работи за Незлобие и Смирение сред човеците…”
В отговор на Исусовия призив, отсред безименния Пръст на Ръката Му излезе светъл лъч, който започна да съединява бегълците от долината в Един Дух, в едно Благоухание, в едно видение, и в един пророчески прицел. А те, усетили благодатното Присъствие на Духа, се втурнаха, за да загърнат с братолюбие и боголюбие всичките човеци, които биха намерили по пътя си. А тогава Исус ми проговори, казвайки:
“Виж тази Моя втора разумна девица, която е Касия. С нея Младоженецът наистина ще царува в сърцата на всичките Си Звани, Избрани и Верни и Божието Масло ще действа могъщо в нея. Кротостта и Незлобието ще бъдат нейната най-голяма сила. И всичките пророчески пастири, които се намерят в нея, ще бъдат людете Давид. Мъже и жени по Сърцето на Бога и Отца, които са отворили сърцата си за Агнеца Божий и живеят всякога в двадесет и трети псалом.
В тази Касия човеците непременно ще Ме намерят – Съвършено изобразен в слугуване към всичките Ми братя и сестри. В нея няма да се намери нито един човешки авторитет, но Духът ще слиза върху когото Аз поискам, и в когото Аз желая да се уподобявам на Пастир. И най-малките, които слугуват на всичките и се заробват за тях, в действителност ще бъдат най-големите.
Но ти виж сега как Отец Ми ще свие средния от Пръстите Си, за да хвърли презрението Си върху демонизираните благовестители. Но едновременно с това Синът ще подейства със Святия Си Дух, за да даде изходен път и пророческо видение за всички, които са обичали Присъствието на Виното Му…”
Погледнах във видението, когато видях как Отец сви средния Пръст на Ръката Си. Но едновременно с Него и Исус потопи Пръста Си в златната кутийка с Благоуханието Му. И като простря Ръката Си към долината и към човеците, бягащи да намерят изгубеното Божие Присъствие, извика със силен Глас в Святия Дух:
“Святи Душе! Събери човеците, които любят Завета Ми и не са се отрекли от Примера Ми! И нека могъщото Благоухание на Тръстиката подейства в сърцата на всичките бегълци от Вавилон. И нека до времето на Моята Сватба те да бъдат Тръстика пред Лицето Ми. Защото тази Моя трета разумна девица ще работи за показване на Милост и Състрадание към всичките грешни и отпаднали човеци, чиито сърца са замъждели и изгубили всяка надежда за Спасение и възстановяване…”
В отговор на Исусовия призив, отсред средния Пръст на Ръката Му излезе светъл лъч, който започна да съединява бегълците от долината в Един Дух, в едно Благоухание, в едно видение, и в един пророчески прицел. А те, усетили благодатното Присъствие на Духа, се втурнаха, за да намерят всичките изхвърлени, отпаднали и съкрушени човеци по пътя си. А тогава Господ ги посочи и ми проговори, казвайки:
“Как да не се радва Сърцето Ми, слуго Мой, след като тази Моя трета девица наистина ще показва Милостта Ми и ще бъде като моавката Рут, която събира разпиляното?
Защото ти казвам, че всеки от пророческите благовестители, които ще се намерят в Тръстиката, непременно ще бъдат като слугите Ми в Кана Галилейска. За да обърнат всичката вода от сълзите, във Вино за Моята Сватба. И ето тази Моя трета разумна девица напълно ще извърши очакването Ми. Понеже докато демонизираните благовестители ще бързат да пожънат за Вавилон всичките богати и високопоставени човеци, тази Моя разумна девица ще пожъне изхвърлените от погиващия свят на дявола. Всичките куци, слепи, гърбави и немощни ще бъдат в прицела на благовестието й. Тъй щото, помазани от Божието Масло, куците ще проходят, слепите ще прогледнат, гърбавите ще се изправят, а немощните ще се изпълнят със Силата Господна.
Но ти сега се приготви да видиш и последните две разумни невести, които Отец Ми ще изпрати на света от Светилището Си. Защото те ще бъдат сърдечният пример, вдъхновение и възхищение за всички останали. Понеже тези две последни разумни девици са Маслината и Канелата…”
След последните Си думи Господ, озарен от огнената Си Любов, натопи в златната кутийка Палеца и Показалеца Си. И като простря помазаните Си Пръсти към Отца на небесата, извика със силен Глас към Него, казвайки:
“Отче Святи! Църквите на света в долината не Те послушаха, но Твоите излязоха отсред мерзостта на запустението, за да Ти бъдат Благоухание и наслада. Отстъпилите от Името и Завета на Сина Ти, не пожелаха да се покорят на Словото Ти, но Званите, Избраните и Верните, които Ти Си записал за Вечен Живот, няма кой да ги отнеме от Ръката Ти!
Благоволи сега, Святи Отче, да пратиш на всичките Божии чеда най-силните Си и най-святите Си слуги от Светилището. За да бъдат вдъхновение, пример и крепост за людете Ти!”
Дочул думите на Сина Си, Отец вдигна Ръката Си от долините под Хълма. И като докосна с Палеца и Показалеца Си самия Хълм Господен, извика със силен Глас, казвайки:
“Послушах думите Ти, възлюбен Мой Сине! И на Хълма Господен явявам Твоите последни две разумни девици, които са първи в Делото Ти! Маслината – която е могъщата църква на Божия Пророчески Дух, и Канелата – която е могъщата църква на Божията Праведност! Тази Маслина непременно ще излива и пълни с Божието Свято Миро съдовете на всичките останали разумни девици, които са пристъпили в Кръга на Маслото! И от Маслината ще дойдат всичките пророчески видения и целия духовен прицел към Сватбата Ти! Но към делото на Маслината ще се прибави и делото на Канелата! Защото в нея ще се намерят всички Святи мъже и жени на Вярата, които преживяват и ще преживяват гонение, съразмерно на Твоето! И най-силният и благословен аромат на Божието Светилище ще дойде именно от Канелата, която на Небето е Солта Господна, а в благовестието на земята – несравнима по Благоуханието си!”
След последните думи на Отца, отсред Палеца и Показалеца Му се явиха Маслината и Канелата. И вълни от Небесно Благоухание се разляха върху целия Хълм Господен, тъй щото останалите три разумни девици усетиха Благоуханието и се устремиха към Хълма, за да отидат при тях. А тогава Господ отново ми проговори, като казваше:
“Слуго Мой! Като Маслина те посочи Отец Ми за Сватбата на Младоженеца, и като Маслина ще пребъдваш пред Лицето Ми! Като Канела беше стриван заради вярата си в Мене, и като Канела се разнесе ароматът ти за Мене! И сега ти казвам, че Святият Дух Господен няма да спре да върши Делото Си, докато не събере в Съвършена пълнота разумните девици на Хълма Господен. Защото ако и на земята Младоженецът да има пет разумни девици, пак в мига на Сватбата Той ще се венчае за една Невяста, която е Неговата Църква – Жената на Завета Му!
От днес и до свършека Аз ще направя мнозина да застанат зад делото ти, което е Моето Свято Дело! Мнозина ще пострадат за Мене, и ще носят трънения Ми венец, и ще прокървят от раните Ми, и ще Ме прославят с цената на всякакво гонение и дяволска ярост. Тъй щото до свършека от Хълма Господен ще се излива Благоуханието на петте Ми разумни девици!
Благоуханието на Смирната, което е в помазаното благовестие на Покаянието от пророческите Ми учители!
Благоуханието на Касията, което е в помазаното благовестие на Незлобието и Смирението от пророческите Ми пастири!
Благоуханието на Тръстиката, което е в помазаното благовестие на Милостта и Състраданието от пророческите Ми благовестители!
Благоуханието на Маслината, което е в благовестието на Святото Божие Помазание от Божиите пророци!
И накрая – Благоуханието на Канелата, което е в помазаното благовестие на Христовия Пример и Христовата Правда от Божиите апостоли! А в края на това най-свято видение, призовавам всичките Божии чеда, като им казвам:
Изпитвайте се дали имате Моята Вяра и дали пребъдвате сред Моите разумни девици! Ако сте сред тях, то тогава запаленият светилник ще ви посочи пътя до Хълма Господен!
Приближавайте се до Мене, и ще се приближавам и Аз при вас!
Елате при Вратата на Младоженеца – днес и сега! Защото тя непременно ще се затвори за неразумните – утре и отпосле!
И най-сетне – последвайте Ме в последното видение, което ще дам на пророка Си! Защото е твърде страшното, но и твърде Свято видение със затварянето на Вратата от Младоженеца!
Аз, Божият Агнец от Сион, все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply