РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 10 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;
и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”
(2 Тимотей 2:7)

Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието от Господ Исус Христос, свързано с дъното на човешкото падение! И нека Святият Дух ти даде разбирането, че пороците, възцарени в скришната стаичка на сърцето, са много по-страшни и унищожителни от видимите грехове на смъртната плът.

Едно мнение за “РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 10 ЧАСТ

Leave a Reply