ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 11 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”
(1 Тимотей 6:12)

Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с могъщото изобличение на блудницата Вавилон и с Божия Призив към всички християни да я напуснат час по-скоро! С това послание Святият Дух ще те утвърди като победител над Вавилон, триумфиращ над змея, звяра и лъжепророка!

Leave a Reply