ВОДИТЕ НА МЕРА – III ГЛАВА

3. ПЛОДОВЕТЕ НА ПОКАЯНИЕТО ИЛИ КОГА ПЕЛИНЪТ СЕ ПРЕВРЪЩА В НЕКТАР

Братко мой! Аз вярвам, че вече си убеден в една неоспорима истина. Истината, че:
“Няма мъдрост, няма разум, няма съвещание против Господа…” (Притчи 21:30)
Всичко, което човек би сторил против Божиите слуги, пророците, би било само, за да се причисли към онези нечестиви, които в пълна степен отговарят като “съдове на Божия Гняв”. Допреди написването на тази книга и дълбоките видения, които Исус ми даде в нея, аз често допусках мисълта, че Отец е изтървал нещата с църквите от Своя контрол.
Покайвам се за това и моля Всевишния да ми прости!
Аз просто не съм Го познавал!
Но има ли човек, който да Го познава напълно? Можел ли съм аз да зная, че Господ е наредил за мене много преди да се родя и е написал тези книги, които ми даде, много преди мен?
Но именно такава е Истината. Истината за горчивите води на Мера. Истината за горчивите води на Божия Пророчески Дух. И въпреки злото, което ме е преследвало, въпреки съпротивата, въпреки всички тормози и утеснения, Господ е запазвал Верен остатък за Своите пророци. Остатък, толкова чист и предан на Божието Сърце, щото никога не е преклонил коляно пред Мамон и Корей, пред Ваалфегор и Езавел.
Иска ми се с посланието на тази книга да ти дам нещо повече от надежда. Защото надежда, която се вижда изпълнена, не е вече надежда. Иска ми се Господ да се възцари съвършено във всичките кътчета на сърцето ти и да ти потвърди със Самия Себе Си, че често пъти горчивата вода е същата онази сладка вода на Едем, но поради закоравяването в измамата на греха мнозина не искат да приемат с отворени сърца и вяра Словото на Божиите слуги, пророците.
Виж един Апостол Йоан, който бе и пророк на Бога. Не даде ли Господ и на него горчивите води на Мера, така щото Йоан да запише:
“Отидох, прочее, при ангела, та му рекох да ми даде книжката. И каза ми: Вземи и я изяж; и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. И тъй, взех книжката от ръката на ангела, та я изядох, и в устата ми беше сладка като мед: но като я изядох, коремът ми се вгорчи. Тогава ми се каза: Трябва пак да пророкуваш за много люде и народи, езици и царе…” (Откровение 10:9-11)
Когато получаваш Слово от Пророческия Дух, тогава Господ те вдига пред Самия Си Престол, където тече Реката на Живота. Там Небесната сладост се разлива по целия ти дух. Но когато трябва да дадеш същото това слово за много люде и народи, езици и царе, то тогава водите на Духа се вгорчават, понеже служат за изобличение на всички, които не обичат Сион и неговия Цар. Защото непременно за всеки християнин, който живее на земята и не се е отрекъл от себе си, за всеки, който не се е съразпнал с Христа, ще дойде миг да пие горчивата чаша. И на мен ми се иска ти, братко мой, никога да не повториш беззаконието на онези, на които им горчеше от Господ, но решиха, че им горчи от човеци и побързаха да ме обявят за еретик с “дух на огорчение”.
Прегледай книгите, които си чел от нашето служение.
Не е ли там Исус явен? Не е ли Превъзходен? Не става ли Небето явно и привлекателно, каквото трябва да бъде за нас? Не се ли чувстваш като триумфиращ победител над духа на Мамон, Езавел и Корей, когато Сам Исус те прави свидетел на тяхното осъждане и изобличение?
Но виждаш ли, ти трябва да живееш над тези духове, за да ги осъдиш. Ако те живеят в много сърца, то винаги тяхната измама ще накара сърцата да отхвърлят поканата на Божиите слуги пророците с предубеждението, че те са огорчени.
Да, аз съм огорчен! Защото онези горчиви води, които Отец положи в духа ми, трябва да извършат съдба. И ако някой е гладен за Бога и с отворено сърце за Светлината, той ще разбере Кой ме е пратил и такъв ще заживее писаното:
“Наситената душа се отвръща и от медена пита, а на гладната душа всичко горчиво е сладко…” (Притчи 27:7) 
Ето така днес, братко мой, мнозина не просто са наситени, но са затлъстели от теология и доктринални глупости. Но не за тях аз пиша книгите, с които ме вдъхновява Исус. Защото има други, които са много гладни. Гладни за Правдата. Гладни за Чистотата. Гладни за Истината. Гладни за Слово, чийто автор не се е поклонил на Мамон, не се е гримирал с Езавел, нито търгува със Святия Дух. За такива гладни всичко горчиво е сладко. Защото Бог им потвърждава, че Неговото горчиво е по-желателно от човешкото сладко. Защото, с Мъдрост от Духа, Соломон наблюдаваше блудницата и написа за нея и това:
“Безумната жена е бъбрица, проста и не знае нищо. Седи при вратата на къщата си, на стол по високите места на града, и кани ония, които минават, които вървят право в пътя си, като им казва: Който е прост, нека се отбие тук; а колкото за безумния, нему казва: Крадените води са сладки, и хляб, който се яде скришом, е вкусен, но той не знае, че мъртвите са там, и че гостите й са в дълбочините на ада…” (Притчи 9:13-18) 
Ще позволиш ли ти на такава блудница да измами сърцето ти, само защото нейния хляб е сладък, а Словото на Пророческия Дух – горчиво? Ще позволиш ли на една проста бъбрица, стояща по високите места на Вавилон да обладае сърцето ти? Ще позволиш ли на шепа дипломирани теолози да разменят вярата ти в Бога за грима на Езавел? Не знаеш ли, че църкви, основани на теология, са именно онези “женища”, които се отдават на слугите на дявола?
А за тези слуги и блудните им църкви Павел написа:
“Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината. И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата…” (II Тимотей 3:6-8) 
Аз лично не вярвам, че след прочита на тази книга ти ще останеш същият. Аз не вярвам, че ще се възпротивиш на слугите на Отца и на водите на Мера! Не! Защото Исус има прекрасна вест за всички, които обичат пророците на Отца. Понеже Сам Господ ми каза:
“Ето, иде краят на всичко. И днес в Духа Ми Аз съм излял Слово за покаяние и обръщане. Слово за събуждане и ходатайство. Слово, с което Сам ще превърна горчивите води на Пророческия Дух, водите на Мера, в най-сладък и благословен нектар от Рая. Но нека всички Мои знаят, че превъзходният път към Небето минава през скръбта и себеотричането. И най-благословените и трайни плодове за Царя на царете са плодовете на покаянието.
Виж тогава, слуго Мой, с какви води Павел напои някогашните Ми чеда и какъв беше ефектът от неговото дело…”
Господният пръст вече беше направил в сърцето ми да светят думите от Павловото послание, които аз сега ще ти прочета, за да видиш ти, братко, как горчивото става сладко и как Бог ни приближава при Себе Си:
“Защото, при все че ви наскърбих с посланието си, не се разкайвам; ако и да бях се поразкаял, когато видях, че онова писмо ви наскърби, макар за малко време. Сега се радвам не за наскърбяването ви, но защото наскърбяването ви доведе до покаяние; понеже скърбяхте по Бога, та да се не повредите от нас в нищо. Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние; но светската скръб докарва смърт. Защото, ето, това гдето се наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво себеочистване, какво негодувание, какъв страх, какво ожидане, каква ревност, какво мъздовъздаване! Във всичко вие показахте, че сте чисти в това нещо. И тъй, ако и да ви писах това, не го писах заради обидника, нито заради обидения, но за да ви се яви пред Бога до колко имате усърдие спрямо нас…” (II Коринтяни 7:8-12) 
Виждаш ли, братко мой, как Апостолът е употребил същите думи на закона на ревнивостта, които изговаря и свещеникът? Защото свещеникът казва на онази, на която дава да пие горчивите води:
“Ако не е легнал някой с тебе и ти не си се отклонила в нечистота, като си под закона на мъжа си, бъди неповредена от тая горчива вода, която докарва проклетия…”
А сега виж и думите на Павел:
“Понеже скърбяхте по Бога, та да се не повредите от нас в нищо…”
Разбираш ли тогава, че само със скръб по Бога ти ще съумееш да приемеш Словото на Пророческия Дух и неговите горчиви води, без те да те повредят?
Ами ако не скърбиш по Бога, а по света? Ако вътре в сърцето ти се надига бунт срещу Господните изобличения? Какво ще стане тогава с духовното ти естество? Няма ли то да бъде повредено именно защото се закоравяваш със скръб по света, която докарва смърт?
А сега вложи и приеми в сърцето си думите на Исус, за да разбереш как действа горчивата вода, за да се превърне в сладък нектар:
“Служители Мои! Аз не бих ви дал горчиви води, ако Моето Сърце не преливаше от любов към вас. Защото при все, че слугата Ми Стефан ви е наскърбявал с книгите си, то не го е правил самоволно, но Духът в него извика действието на горчивите води. Точно тогава някои се препънаха, защото след като прочетоха изобличенията Господни, не скърбяха по Бога, та да не се повредят от книгите в нищо, но скърбяха по света, който губеха, ако евентуално приемеха Пророческото Слово.
Ето затова Словото на Божия Пророчески Дух ще действа в отстъпниците за тяхна погибел, а в смирените – за спасително покаяние. Защото пред Бог слугите на Пророческия Дух са ухание, което докарва на едни живот, а на други – смърт.
Затова знайте, че светската скръб ще докара сърцата до смърт, но скръбта по Бога – до Живот. Едва тогава, когато заскърбите по Бога и Неговите селения, Той ще протегне ръката Си ще ви пресели далече по-горе, там, където в Реката на Живота ще вкусите от Божиите сладости. Защото ето, това гдето някои се наскърбиха по света, който изгубват, каква мерзост роди в тях, каква хула, каква похот, каква злоба и отрицание, какво презрение и чародеяние. Във всичко това те показаха, че са нечисти, защото се поругаха с пророците на Отца Ми и в платените си вестници ги нарекоха вълци. Но други, които пиха горчивите води и се покаяха, какво усърдие породи това в тях и те се посветиха да дадат всяко семе за слугите на Отца Ми, какво очистване породи в тях, така щото напуснаха блудницата Вавилон, какво негодувание срещу греха и търговския дух, какъв страх от Отца и великите Му съдби.
Във всичко това те показаха, че са чисти в това нещо!
И чистотата дойде не преди, а след като пиха от горчивите води на Мера. Затова Аз, Господ и Бог Исус Христос, ще вдъхновя слугата Си да свали от Небето най-сладките думи на Отца Ми и най-съвършените Му съдби. И всички, които пиха горчивите води смирено, ще пият нектара на Едем с радост и тържество. Защото върху онези, които приемат Моя пророк в името на пророк, Аз ще извърша съдбата на пророк. А на другите, които оплюха пророка Ми и намериха Светлината на Сион за “недоктринална”, ще наложа писаното:
“Ето, Моите слуги ще ядат, а вие ще гладувате; ето, Моите слуги ще пият, а вие ще жадувате; ето, Моите слуги ще се радват, а вие ще се срамувате; ето, Моите слуги ще пеят от сърдечна радост, а вие ще пищите от сърдечна болка, и ще лелекате от съкрушаване на духа. И ще оставите името си на избраните Ми за да проклинат с него; и Господ Йеова ще умъртви тебе, а слугите Си ще нарече с друго име; така щото, който облажава себе си на земята, ще облажава себе си в Бога на истината, и който се кълне на земята ще се кълне в Бога на истината; защото предишните скърби се забравиха, и защото се скриха от очите Ми…” (Исайя 65:13-16) 
Който има ухо, нека слуша що говори Младоженецът към девиците! Приемете горчивите води на Мера и възлезте пред Мен, за да вкусите от сладостта Ми! Изпийте горчилката и пелина сега, за да не ви настигнат отпосле!
Аз, Господ и Бог Исус Христос, вече отброявам времето, когато знаменията на Откровението, което дадох на Апостола Си Йоан, ще извършат съдба върху всички отстъпили от Името Ми.
“И като затръби третият ангел, падна от небето голяма звезда, която гореше като светило, и падна върху третата част от реките и върху водните извори. А името на звездата е Пелин, и третата част от водите стана пелин, и много човеци измряха от водите, защото се вгорчиха…” (Откровение 8:10-11) 
Днес е ден, когато Аз все още спасявам с безквасен хляб и горчиви треви! Днес е ден, когато Аз все още говоря и изобличавам чрез слугите Си, пророците! Днес е ден, когато давам на слугата Си да ви ревнува с божествена ревност, за да ви представи като чиста девица пред Моя Престол! Утре е ден, когато ще накажа с Пелин света за злината му и блудницата за греховете й!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply