ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – V ГЛАВА

5. ПОРТАТА НА ПОХОТТА

Сега нека да продължа с четвъртата порта. Когато Исус ми даде видението за нея, Той ми каза:
“Виж четвъртата порта. Портата на похотта. Защото тук е мястото, където умират най-голям брой от човеците…”
След думите на Исус пред очите ми се разкри и самата порта. Мога със сигурност да ти кажа, че това беше възможно най-голямото изобилие от сатанински съблазни. Самата порта беше твърде широка и висока, тъй че приличаше на Триумфалната арка. Тя беше украсена с ефектни светлини, а прожектори осветяваха сцената пред нея. В част от самата сцена се разхождаха разголени проститутки и фотомодели. В друга част на сцената правеха своето шоу преуспели спортисти, артисти и политици. Над самите участници на сцената стоеше дяволът. Всъщност, той беше седнал на върха на портата. И като загребваше с ръцете си в златен куфар, хвърляше на сцената пари, а те буквално валяха над участниците. След това, според режисурата на дявола, проститутките и фотомоделите се приближиха до преуспелите спортисти, артисти и политици. И като се навеждаха над самата сцена, вдигаха парите и ги хвърляха към публиката. А после запяха в хор думите на песен, която гласеше:
“Вярвай в себе си! Повярвай на инстинкта си! И ще успееш, като нас…”
Чула думите на песента, публиката буквално полудя. Многохилядното множество се втурна към сцената, като всеки търсеше да заграби пари или да се докосне до украсената лъскава плът, която възбуждаше очите му. Това ме погнуси и затова се обърнах към Господ. А Той ми каза:
“Виж ги, Стефане! Защото през портата на похотта непременно ще преминат всички, които вярват в себе си и на инстинктите си. Защото именно вярата в човешкото “себе” и в човешкия “аз” прави властта на похотта толкова мощна и опустошителна. И ако лъчите на смъртта са “аз”, “мене” и “моето”, то именно пред портата на похотта тези трите изригват като вулкан. Затова Аз отново ви предупреждавам и който има ухо да Ме чуе, нека Ме чуе:
Днес е времето на Содом и Египет! Днес е времето, когато ще умрат всички, които обичат света. Защото всичко, що е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота, не е от Моя Отец, но идва от света и остава в света. И когато пастирите на Божия народ са започнали да се изявяват като артисти и политици и да търсят сцени с много пари и поощрения, то нека наум ви дойде именно видението, което сега показвам на слугата Си. Защото към всички, които обикнаха света и светското, заявявам думите Си и никак няма да се отвърна от казаното:
“Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да слушате Моето учение. Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща…” (Йоан 8:43-44)
Колкото до Моите всред тази порта на похотта, то Аз днес простирам ръце, за да ги избавя от плена на Содом и от робството на Египет. Затова виж какво върши ръката Господна…”
Погледнах натам, накъдето сочеше Господ и в първия момент сърцето ми подскочи от ужас. Защото очите ми видяха човеци, които бяха обърнали гръб на портата на похотта. Но външният им вид беше ужасен, сякаш че всеки от тях се връщаше от жестоко кръвопролитие. Аз видях човеци, на които едната им ръка беше отрязана. После погледът ми съзря други, които бяха с прободено око. Имаше и трети, които подпомагани от братята си, вървяха с един крак, понеже другият беше отсечен. Всички те, обърнали гръб на портата на похотта, вървяха и пееха песента на възкачванията:
“Когато Господ възвръщаше сионовите пленници, ние бяхме като ония, които сънуват. Тогава се изпълниха устата ни със смях и езикът ни с пеене; тогава казаха между народите: Велики неща извърши за тях Господ. Господ извърши велики неща за нас, от които се изпълнихме с радост…” (Псалом 126:1-3)
И тогава, все още не проумяващ видяното, извиках към Исус:
“Господи, кой така нарани чедата Ти? И защо те пеят, въпреки раните си?”
А Исус, като ме погледна с проницателен поглед, каза:
“Аз така нараних чедата Си! Аз нараних всеки от братята и сестрите Си, за да ги измъкна от портата на похотта. Понеже всеки от тези е блажен да Ме познае и призове във времето на най-голямото запустение и отстъпление. Всеки от тези е блажен, понеже е проумял що значат думите на Господ в Неговото Евангелие:
“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда! Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън. И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл…” (Матея 18:7-9)
Всички тези отрязаха съблазнената си ръка и така се отрекоха от собствените си дела, за да вършат Моето Дело. Всички тези отрязаха съблазнения си крак и така се отрекоха от собствените си пътища, за да вървят по Моя Път. Всички тези извадиха съблазненото си око, за да придобият Моя поглед. Защото е по-добре да влезете в Живота с един крак, една ръка и едно око, отколкото с два крака, две ръце и две очи да бъдете хвърлени в огнения пъкъл.
Аз не съм обещавал на никого, че Пътят е лесен!
Но Аз съм предупредил всички ви, че Пътят е единствен!
И ако не умрете за света и всичко, що е в света, ще умрете за Господа и всичко, що е в Господа!”
След последните Си думи Господ направи видението с портата на похотта да се прекрати. И аз разбрах, че Господ наказва когото люби. А раните от Неговото наказание и порязване са по-скъпоценни и живителни, отколкото всичките банкноти от златния куфар на Луцифер.
Затова те моля, братко мой! Моля те, верни ми приятелю!
Издигни съблазнената си ръка към Господ и Му позволи да я отсече! Протегни съблазнения си крак към Него и не възридавай, когато го загубиш! Покажи Му съблазненото си око и тържествувай, когато Той го извади! Защото най-великата привилегия за нас е да вървим по Неговия Път, а най-скъпоценното богатство – да влезем в Неговия Живот!

Leave a Reply