СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СЕНААРСКАТА ЗЕМЯ

Братко мой! Верни ми приятелю!
Аз искам твоето сърце да тържествува и хвали Небесния Отец. Аз искам да престанат да те вълнуват всички други неща, освен Онзи, Който днес протяга ръката Си и те спасява. Защото кой е авторът на тази книга, та да те спаси? Или кой е слугата, та да забравиш за Господаря?
Моля те в самото начало на Небесните откровения да разбереш, че Отец е твърде могъщ и силен и Неговите мисли никога не пропадат. Даже някой да се откаже да ги изяви или друг да се уплаши от огъня на страданието, пак Всемогъщият ще намери слуги по Сърцето Си, за да се явят мислите Му на човешкия род. А причината да започвам именно с такива думи предстоящото видение не е друга, но тази, че повече от всичко Сатана воюва против делото на Божиите пророци. Падналият принц на мрака не иска никой да надниква в плановете му. Лишеният от разум не иска никой да разбере кои са началствата и кои властите му. Защото с връзването на началниците се връзват и самите орди на нечестието. И ако Господ Исус ми даде през годините да осветя чрез Меча на Истината твърде амбицирани духове на Злото, пак духът, за който ще говоря в това видение, е стоял в тайно. Той се е криел и сигурно се е надявал да остане незабележим до самия свършек. През цялото уголемяване и надигане на последния Вавилон той е вършил старателно и прилежно дейността си, като винаги е скривал следите си. И Луцифер, доволен от усърдието на тъмния си началник, е размахвал оределите си крила, като е вярвал, че нечестието на слугата му няма да се открие. И при все, че херувимът усърдно е препрочитал Словото неведнъж, за да търси завои и лукави трактовки, пак в един стих се е спънал не само той, но и всичките му омразни началници. Защото Сам Бог е заявил срещу всичкото усърдие на тайнствения дявол:
“И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае…” (Матея 10:26)
Така и този дух, за чието осветяване сега подготвям сърцето ти, също е намерил съдбата си в думите на Исус. Защото ако и да е бил покрит, сега Исус ще го открие. Ако и да е бил таен, сега Исус ще го изобличи. Затова нека премина към самото видение, което Господ показа пред очите ми. Ето думите, с които Той дойде при мен:
“Укрепи сърцето си и бъди неустрашим за Господ твоя Бог. Защото при все, че гонението над душата ти и тялото ти бе голямо, пак знай от Мен, че болката за падналия е по-голяма от твоята. Защото той сега крещи така, както крещи някой, който е изгубил дясната си ръка. А когато е дошло времето Аз да осветя духа, създал Вавилон и работещ за идещата кулминация на Злото, то трагедията в тъмното царство е станала пълна. Онези пукнатини от крепостните стени на Вавилон вече стават разрушителни пробойни, с които цялото грандиозно творение се клати страшно, за да рухне след миг.
Затова сега Ме последвай във видението, което ще покажа на сърцето ти. Защото е видение, свързано със Сенаарската земя…”
След последните Си думи Господ докосна главата ми, тъй че само след миг двамата с Него бяхме над самата Сенаарска земя. И ето, че погледът ми съзря как целият небосвод над тази земя беше почернял от летящи орли. Тогава, като вдигнах ръката си и ги посочих, попитах Господ:
“Исусе! Не е ли този небосвод именно онова, за което Ти ми говори, когато ми даваше виденията, свързани със златния орел на църквата? Не са ли това лешоядите, които се готвят да инжектират в сърцата на човеците отровата на Луциферовата гордост и превъзнасяне?”
“Точно така, момчето Ми!” – отговори Исус и продължи:
“Но ако тогава твоето сърце не беше готово за най-дълбоките тайни, свързани с Вавилон, то сега Отец Ми вече е дал нужната сила и защита на сърцето ти. Затова виж впечатляващите подробности на това видение, които Небето не е показвало и изявявало на предишни поколения човеци…”
След думите на Господ погледнах натам, накъдето сочеше показалецът Му. Очите ми видяха херувима Луцифер, обиколен от началниците си. Той беше разтворил крилата си откъм орловото си лице и гледаше към стотиците хиляди човеци по самата земя. А тогава, гледайки все така с лицето си на орел, Луцифер изкрещя на един от началниците си:
“Слез сред човеците и подготви сърцата им за моето дело…”
След думите на дявола пред него застана един от началниците му, който беше необикновено мощен и силен. Това беше демон с огромни триметрови тъмни крила, подобни на прилеп. Той държеше в ръцете си изплетена мрежа, навита на руло. Така демонът се поклони на Луцифер, като му каза:
“Господарю мой! Мрежата ми отдавна е готова и твоето сърце ще се възхити от възможностите й…”
След тези думи мощният демон полетя надолу, към самите човеци. И като намери изсред тях най-снажния и най-силния, влезе в сърцето му… Гледката бе твърде реална и потресаваща, но именно това виждаха очите ми. А тогава Господ ми каза:
“Нека двамата с теб слезем сред хилядите хора. За да видиш как мощният демон ще извърши заръчаното от Луцифер…”
Така аз и Господ се приближихме към множествата от човеци, а моите очи не преставаха да гледат към снажния и мускулест мъж, в който влезе началникът на Луцифер. И ето, че Исус приближи сърцето ми буквално на няколко метра от обсебения, за да наблюдавам развитието на видението. А мъжът вдигна ръката си, като извика на мнозинството:
“Братя мои! Докога ще се лутаме! Докога ще бъдем като безпътно стадо, което не може да намери пасбището си? Ето, бог говори от сърцето ми и заповяда на всички ни да спрем тука…”
В първият момент думите му нямаха видим ефект. Това накара демонът в сърцето му да се раздвижи. И ето, че човекът извади остър меч от ножницата си и го вдигна в дясната си ръка, като отново извика, но този път с твърде гръмогласен вик:
“Казах на всички люде да спрат! Който не ме послуша ще получи наказанието на бога!”
Този път викът му стресна човеците. Защото те спряха биволите, теглещи натоварените им каруци и се обърнаха към него, казвайки:
“Какво има, Нимроде? Защо да спираме пътя си? Не виждаш ли, че тук е едно пусто Сенаарско поле? защо да се спираме в тази пустош?”
В отговор на човеците демонът в сърцето на Нимрод отново се раздвижи. И като хвърли над част от множеството изплетената си мрежа, накара Нимрод да извика:
“Бог говори в сърцето ми, че трябва да си съградим град точно тук. И не просто град, но кула, чийто връх да стига до небето. Защото само така ще си спечелим име и ще се обединим…”
Миг след думите на Нимрод стана знамение. Защото силният демон започна да дърпа мрежата си, която вече беше оплела множество сърца. И тези сърца, под самото въздействие на мрежата, започнаха да викат:
“Да, така е! Правилно е казал Нимрод! Докога ще се скитаме и няма да се спрем? Име ни е нужно! Име, което да ни обедини…”
След тези свои възгласи човеците се приближиха към Нимрод. И като го вдигнаха на ръцете си, тръгнаха сред множествата, като викаха силно:
“Нимрод, Нимрод, Нимрод!”
Мощният демон от сърцето на Нимрод продължаваше да хвърля мрежата и така все повече хора попадаха под властта на демоничното внушение. И ето, че във видението абсолютно всички хора вече скандираха името на Нимрод, тъй че летящите над Сенаарската земя демонични орли видимо се снишиха над човеците. А в масовата екзалтация на множествата орлите започнаха да се шмугват в сърцата. Отначало – тук-таме, за да опитат обстановката, а след това – на цели вълни. И колкото по-жестоко ставаше самото видение, толкова по-усмихнат изглеждаше дяволът в лицето си на орел. Защото очите му блестяха с една особена извратена наслада, зад която прозираха лъчите на смърт и погубление…
Точно в този миг Господ протегна ръката Си напред, като ми казваше:
“Сега виж какво ще сторят самите демони в сърцата на човеците. Защото орел, вмъкнал се в сърцето, непременно иска да разпери крилата си…”
В пълно съгласие с думите на Исус аз виждах как демоните-орли започнаха да разтварят крилата си в самите духове и сърца на човеците. И обсебените от тях закрещяха в екстаз:
“Кула, Нимроде! Искаме кула! Искаме кула, за да се възкачим на високо! Искаме кула!”
А Нимрод, чувстващ себе си като цар на мнозинството, извика със силен глас:
“Да, люде! Ще има кула! С нея ще впечатлим цялата земя и цялото небе! Защото тя ще се вижда по цялата земя и ще се говори за нея по цялото небе. Защото ще бъде кула от тухли, слепена със смола, за да остане непоклатима до века. До века!”
Думите на Нимрод разлюляха цялата тълпа. И онези човеци, чувстващи в сърцата си размаха на демоничните крила, отново завикаха:
“Нимрод! Нимрод! Той улови всички ни! Той е царят! Той е великият ловец!”
А Господ, като ме гледаше с твърде сериозен поглед, ме запита:
“Сега разбра ли видението? Разбра ли кой е тъмният началник, слязъл в сърцето на Нимрод?”
“Исусе! По своите действия този дух твърде много прилича на духът на Амалик, който също беше птицеловец пред дявола. Но тук виждам един по-силен дух, който е не просто грабител, но унищожител на сърцата на човеците…”
“Точно така, момчето Ми! Сега сърцето ти наистина вижда един по-силен дух от духа на Амалик. Защото този дух, слязъл в сърцето на Нимрод, е личен началник над духа на Амалик, докато последният е просто негов слуга. Защото този във видението от Сенаарската земя е главният птицеловец на Луцифер, който от онзи миг и за цялата вечност беше наречен “дух на Нимрод”. Защото този е началникът, на когото дяволът е дал да улавя в мрежите си човешките души. И като ги хване – да вкара в тях самите демони на лукавия. И ако човешките души са като птици, които се улавят в жестоката му мрежа, то какво ли става, когато крилата им за Вечността бъдат подменени с крила, които водят до пъкъла и вечния огън?
Виж тогава какво е писано в Словото на Отца ти не просто за човека Нимрод, но за духа, който е създал съдбата му за земята…”
Погледнах на самите стихове от Библията, които блестяха в сърцето ми и казах на Исус:
“Господи мой! Словото ясно показва за Нимрод, като казва за него:
“Той пръв стана силен на земята. Той беше голям ловец пред Господа; затова се казва: Като Нимрода, голям ловец пред Господа…” (Битие 10:8-9)
и още:
“Първо той царува над Вавилон Ерех, Акад и Халне, в Сенаарската земя. От тая земя излезе и отиде в Асирия, та съгради Ниневия, Роовот-Ир, Халах и Ресен между Ниневия и Халах (който е големият град)…” (Битие 10:10-12)
Исус слушаше внимателно стиховете, които Му изявявах, а след това продължи да ми говори, като казваше:
“Значи, както сам се убеждаваш, Нимрод пръв е станал силен на земята. Нещо повече – той наистина е бил голям ловец пред Господа. Но ти помисли над друго и Ми кажи:
Ако Господ твоят Бог е Началото и Краят и е Същият, вчера, днес и завинаги, то няма ли в тъмния духовен свят духът на Нимрод да е в началото и в края на Вавилон? Ако духът на Нимрод пръв царува над Вавилон, то няма ли този дух да царува над Вавилон и за последно? Най-малкото – виж каква е следващата стъпка на този дух. Не отива ли той от Вавилон в Асирия? И не построи ли Ниневия така, както построи и Вавилон?”
“Да, така е, Господи мой!”
“Кой тогава от Моите ще има мъдрост и разум, та да види, че идва времето на човека-Антихрист? Кой от Моите ще иска да проумее или да си спомни всички откровения за духовните империи на Злото, които вече съм ви разкрил чрез слугата Си? Защото ако духът на Нимрод след Вавилон отива в Асирия, за да построи и Ниневия, то непременно чрез силата на този дух ще се отвори пътят за изявата на асириеца, който е човекът-Антихрист.
И ето това е главният птицеловец! Ето това е духът, чрез чиято активност Вавилон стана свърталище на всякаква нечиста и омразна птица! И ако някой от вас е обърнал Вечното Слово на Отца Ми в теология или история, като не е познал Духът, но се е помрачил от буквата, то такъв в пълна степен ще свидетелства, че е влязъл в мрежите на Нимрода. Такъв малко е внимавал на Словото Ми и никак не е проумял що ще рекат думите на псалома:
“Душата ни се избави като птица от примката на ловците; (Нимрод и Амалик) примката се строши, и ние се избавихме. Помощта ни е в името на Господа, Който направи небето и земята…” (Псалом 124:7-8)
Такъв е бил сляп, за да види какво е напътствала Божията Мъдрост всичките Божии чеда:
“Защото и човек не знае времето си, както рибите, които се улавят в жестока мрежа, и както птиците, които се улавят в примка, така се улавят човешките чеда в лошо време, когато то внезапно ги връхлети…” (Еклесиаст 9:12)
Но, ето, днес идвам при вас чрез слугата Си! За да ви разкрия що ще рекат примките на Нимрод и да видите самите птици от свърталището на Вавилон.
Блажени онези, които се отрекат от крилата на нечестието!
Блажени онези, които излязат от свърталището на мерзостта! Блажени онези, които превъзмогнат над мрежите на изкусителя. Защото той е силен да улови всяко сърце, чийто поглед е обърнат към земното. Защото от създаването на Вавилон и до днес силите на Злото имат един птицеловец, силен да изкуси и примами всички, които са се влюбили в блудницата Вавилон, за да намерят съдбата си в онзи неразумен младеж от Соломоновите притчи:
“С многото си предумки тя го прилъга, привлече го с ласкателството на устните си. Изведнъж той тръгна подире й, както отива говедо на клане, или както безумен в окови за наказание, докато стрела прониза дроба му, както птица бърза към примката, без да знае, че това е против живота й. Сега, прочее, чеда, послушайте ме. И внимавайте в думите на устата ми. Да се не уклонява сърцето ти в пътищата й, да се не заблудиш в пътеките й; защото мнозина е направила да паднат ранени; и силни са всичките убити от нея…” (Притчи 7:21-26)
Ето, призовавам ви! Последвайте Ме във виденията на тази книга! Защото ако са силни всички, убити от Нимрод, то пак това е по причина, че той пръв стана силен на земята. Но ако той е силният на земята, то не царува ли над него Господ на Силите? И няма ли Аз да ви дам победата и триумфа над птицеловеца, ако отворите сърцата си за крилата Ми?”
Братко мой! Слушах моя Господ и една велика и преславна радост изпълни сърцето ми. Затова, като паднах в нозете Му, тихо Му казах:
“Исусе! Ако Ти стана Смисъл и Вяра на живота ми, то моля Те:
Бъди ми Полет и Небесни крила! Намери всички, чиито души са станали като птици, смазани от примките на Нимрод! Защото Твоето Име, Исусе, е Спасител! Защото Твоята Вярност е огромна като Небето! И Твоята Милост, Боже, изобилна като морето! Нека човеците видят това свърталище на мерзостта! Нека всички да Те познаят, като Слънце, носещо изцеление в крилата Си! Амин и Амин!”

Leave a Reply