КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – X ГЛАВА

10. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ КНИЖНИЦИТЕ И ФАРИСЕИТЕ

“Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие…” (Матея 23:25)

Братко мой! Верни ми приятелю! Виденията в тази пророческа книга стигат до своята кулминация. Затова е съвсем естествено, че последното горко, пророкувано от Исус, ще касае онези нечестиви човеци, за които Божият Яростен Гняв е отсъдил най-страшното наказание.
Фарисеите и книжниците!
Най-непримиримите противници на Господ Исус Христос!
Най-проклетото, най-злото и най-уродливото поколение на земята! Тия, които са от баща дявола, и желаят да вършат похотите на баща си!
Да посоча в цитата към тази глава всичките думи, с които Исус е пророкувал горкото за тия дяволски поклонници, то значи да отделя цели страници в цитиране на Евангелието. Но не в това е целта ми. Ето защо Господ ми посочи горния цитат от “Евангелието от Матея” като духовно огледало на цялата извратеност, мерзост и гнусота на най-усърдните и най-фанатичните поклонници на дявола.
И така, братко мой! Кои са фарисеите и книжниците? Кои са тия, които “чистят външното на чашата и блюдото, а отвътре са пълни с грабеж и насилие”?
Някога това беше една специфична религиозна секта, окупирала Юдаизма и счела себе си за всеведуща и всезнаеща Свещените текстове на Стария Завет. Всъщност – това бяха религиозните началства и власти на дявола, неговият духовен елит, неговият перфектен закоравител на Израил. Но да гледаме към древните фарисеи и книжници, а да не забележим днешните, ще рече да се взираме в опашката на змията, а да не видим главата й. Защото тоя Сатана, който мамеше и манипулираше древните, мами и манипулира и последните. Тоя проклет дявол, който закоравяваше древния Израил, за да осъди и разпне Божия Син, закоравява и последните поколения от отстъпили църкви, които духовно олицетворяват великата блудница Вавилон. Ето защо аз няма да мълча, нито ще спестя истината за това кои са днешните фарисеи и днешните книжници. Защото, колкото до древните, то от мига, когато са легнали в гроба, те са получили и горкото, за което Исус е пророкувал. Но какво е положението с днешните? И ако древните бяха зли, днешните не са ли многократно по-зли? И ако древните се считаха са всеведущи и всезнаещи Свещените текстове на Стария Завет, то днешните нямат ли претенции да знаят цялата Библия?
Приеми тогава, че днешните фарисеи отговарят на всичките пастири-наемници, пленени от гордостта, надменността и арогантността на лукавия! За разлика от пастирите, които са просто слепи водители и получиха горко от Исуса по-горните кръгове на ада, тия последните знаят Истината, но предпочитат лъжата. Знаят, че Бог е заповядал да пасат Стадото Му не за користи, нито за гнусна печалба, но въпреки това обикнаха користите и пожелаха гнусните печалби. Те изхвърлиха Божия Агнец от сърцата си. И като протегнаха ръце към вълка, скоро поканиха да ги владее духът на Корей. А колкото до книжниците, то те са теолозите, които въздигнаха буквата и похулиха Святия Дух, като поканиха вместо Него да ги управлява духът на Езавел.
Как мислиш, братко мой? Ако духът на Корей и духът на Езавел са дясната и лявата ръка на Сатана, то няма ли да откриеш и самите дела на лукавия, като дела на Корей и Езавел? Не каза ли Господ на чедата Си да се пазят от онези, които са вълци-грабители? И не предупреди ли Исус всички ни, че ако някой отнеме Духа на Божието Слово, то ще му се отнеме и делът от Дървото на Живота? А ако такъв притури на Божието Слово, ще му се притурят и язвите на Божия Гняв?
Но ето в това бяха силни Корей и Езавел! Корей – да направи пастирите със сърца на вълци, готови всякога да се подвизават като фарисеи! Езавел – да направи теолозите, като лъжливи пророци, готови всякога да се подвизават като книжници! А двата духа, взети заедно – да направят фарисеите и книжниците, като лицемери – сиреч, хора, скрити под маската на привидната богоугодност, които проповядват заблудата на Вавилон, а не Истината от Сион!
Но ето затова и горкото, пророкувано от Исус против фарисеите и книжниците, цели да предупреди всичките Божии чеда, че тия са най-успешните представители на духовната смърт. Защото самите им сърца са като гробници, пълни с мъртвешки кости, черепи и всякаква нечистота.
В сто и петнадесет пророчески книги, написани през последните осем години, Господ Исус заявяваше против фарисеите и книжниците!
В сто и петнадесет пророчески книги Той изобличаваше пастирите, които доят и стрижат овцете за себе си и са като хищни вълци спрямо Стадото, което Спасителят е поръсил със Собствената Си Кръв!
В сто и петнадесет пророчески книги Той изобличаваше книжниците, които напълниха Божия Храм с фалшиви доктрини и учеха вярващите да си слагат грим на Езавел и да ядат идоложертвено!
В сто и петнадесет книги Той изобличаваше всеобщото религиозно лицемерие и гнусно поклонение пред високопоставените на Вавилон!
Но кой ти слуша Бога от небесата, когато си има такъв мощен благодетел на земята? Кой пастир би се отказал от користите на змията, за да има Елеят на Отца и сърцето на Давид? Кой книжник би се отказал от дипломата си и от доктрините си, след като с тях амвонът му става позлатен и поклонниците му – хиляди?
Истината, братко мой, е такава, че ако махнеш от Вавилон фарисеите и книжниците, то все едно си лишил къщата от подпорните й греди. Къщата ще рухне и строежът ще се сгромоляса. А дава ли лесно дяволът да се сгромоляса онова, което е градил шест хиляди години?
Нима Сатана би се отказал от удоволствието да му викат “Отче наш”? Нима духът на Антихрист би се отказал от удоволствието да му викат “Святи Душе”? Нима човекът-Антихрист, който вече наднича от бездната, и всеки момент ще се яви на света, би се отказал от удоволствието да му викат ”Господи Исусе”?
Ето затова, братко мой, фарисеите не се покаяха, и книжниците не се отрекоха от гнусната си теология! Ето затова не сто и петнадесет, но и хиляда и петстотин книги с пророчески видения да им даде Господ от небесата, пак няма в Него да видят Оня, Който е Исус!
Защото фарисеите и книжниците си имат друг Исус, чийто образ се усмихва от маските на лицемерието им. Защото този друг Исус им дава овациите, славата, ръкопляскането, користите, благоденствието и всичкото уважение и почит от света. Но моят Исус, на Когото аз служа през последните петнадесет години, и Който ме е изпълнил със Святия Си Дух, има слово против всичките Вавилонски пастири и теолози, които Той истинно е потвърдил като фарисеи и книжници. И това слово е горкото, с което те ще бъдат осъдени и хвърлени в дълбините на огнения пъкъл. Затова нека сега да ти предам Личните думи, които Исус проговори на сърцето ми преди последното от виденията в тази пророческа книга.
Ето какво ми каза Той:
“Слуго Господен! В много от пророческите книги, които ти давах, Аз многократно потвърждавах на Църквата Си, че ще дойде миг когато ще спра да говоря и изобличавам. И сега отново ще потвърдя на чедата Си същото. Защото сторих чрез тебе това, което не съм сторил чрез никой от пророците Си.
Заведох те далече по-горе – при Светлините на Сион, за да дадеш надежда и упование на всичките Ми братя и сестри!
Заведох те далече по-долу – в дълбините на пъкъла, за да бъде свидетелството ти Свято предупреждение от Вечния Съдия за горкото върху всичките нечестиви.
Заведох те наляво и надясно из Небесния простор. За да ти дам широчината и дължината, височината и дълбочината на Моята тайнствена Премъдрост.
Но ето, че при всичкото Ми говорене, призоваване, умоляване и настояване, пак Вавилон не се покая, и фарисеите и книжниците му си останаха фарисеи и книжници. Пастирите му си останаха жалки наемници, които не се научиха на нищо друго, освен да пробождат Сина на Кръста и да броят користи. Книжниците му си останаха къртици и прилепи, обречени да летят в пещерите на покварените си помисли всред всичката паяжина и ехиднини яйца.
Защо още да заявявам против вас, роде на старовременната змия, която е дявол и Сатана? Защо още да ви изобличавам, когато вие не търпите изобличение? Защо още да ви осветявам, когато бягате от Светлината и се криете под тъмната мантия на дявола?
Аз вече никак няма да ви изобличавам, но ще заповядам страшни съдби за сърцата ви. Съдби – да останете там, където се намирате и никак да не мръднете до времето на Моя Съд! Съдби – да се считате за праведни в нечестието си и никак да не преживеете покаяние и обръщане! Защото вие наистина сте най-злото поколение на земята! Поколение, което се има за чисто в собствените си очи, но никога не е било измивано от нечистотата си! Поколение, чиито зъби са мечове, и челюстите му ножове, за да изпояжда с тях всичките сиромаси и немотни на земята! Поколение, чиито очи гледат високо, и клепачите му са надигнати! Поколение на змията, което ще наследи тъмнината на баща си, и сетнината на вечното му проклятие!”
След тия Свои думи Господ докосна с ръка главата ми, тъй щото пред очите ми отново се появи дървото на смъртта и ада. А тогава Исус простря Меча Си против клона на фарисеите и книжниците, като извика с Пламенен и Яростен Глас против тях:
“Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери!
Горко вам, поклонници на дявола! Горко вам, най-безумни и най-проклети противници на Небесното благовестие! Защото Мечът Ми днес е против вас. Остър и излъскан, за да посече всичкото ви нечестие и да ви запокити в най-дълбокото на огнения пъкъл!
Бъдете посечени, вие фарисеи! Вие, пастири-наемници, които бяхте вълци към Божието Стадо! И като разкъсвахте овцете със зъбите си, показахте му бога, на който служите!
Бъдете посечени, вие книжници! Вие, услужливи теолози, чиито пера обърнаха Истината в лъжа, и Святостта в беззаконие! И като мамехте вярващи с грима си, скоро ги направихте два пъти по-големи рожби на пъкъла!
Бъдете посечени, вие религиозни лицемери! Защото поради вашата измама звярът се уподоби на Агнец, и сам Сатана се направи на светъл ангел! Аз, Вечният Съдия, ви отсичам и посочвам сетнината ви в неугасимите пламъци на пъкъла!”
След последните думи на Исус отсред Меча Му излезе бляскава мълния, която отсече клона на фарисеите и книжниците. И ето, че със страшен грохот и вопли на ужас и върховна изненада, клонът започна да пада в тъмнината на пъкъла.
“Това е недопустимо!” – крещяха възмутени едни от фарисеите на клона. “Това е недоктринално!” – пищяха други от книжниците на клона. Но било, че го смятаха за недопустимо и недоктринално, погледите им скоро потъмняха от гледката на дълбоката и страшна пропаст, която поглъщаше съдбите им. И самият клон, тежък и твърде дълъг, продължи да пада всред викове и ридания на стотици хиляди и милиони нечестиви. А накрая, когато пъкълът погълна и самият му край, Исус простря Меча Си надолу, като ми казваше:
“Ела и Ме последвай в последното от страшните видения в тоя огнен пъкъл. Защото сега сърцето ти ще види Божият Гняв и Моето въздаяние върху онези, които Словото Ми е осъдило като най-проклети и най-зли на земята…”
Така, за последен път, отсред мантията на Исуса излезе Небесното Му сияние, което загърна сърцето ми, тъй щото аз хванах ръката на Господа и Го последвах в дълбоката тъмнина. Подобно при предишното видение с предателите, и тоя път аз виждах реката на горкото, която се виеше и слизаше все по-надолу и по-надолу. Така, след едно дълго слизане, най-сетне видях, че на самото дъно на пъкъла, тая река вече се превръщаше в езеро. Огнено езеро, което поразяваше всичките представи за място на ужас и на наказание!
И тук, в езерото, нещата наистина бяха най-страшни. Защото водите на реката се изливаха с грохот в езерото, а от самото изливане из цялото езеро се вдигаха твърде високи и страшни вълни. Те се блъскаха в острите стени на пъкленото пространство и се връщаха към езерото, като заливаха с огън всичките нечестиви всред него. А тогава Исус вдигна Меча Си и посочи към самите фарисеи и книжници, като ми казваше:
“Тия нечестиви дори няма нужда да бъдат оковавани, понеже огънят на езерото ще ги поглъща и ще ги избълва през цялата вечност. А ще дойде и такъв миг от Словото Ми, когато всичките нечестиви от горните кръгове на ада, ще бъдат хвърлени тук, най-долу, където се събират всичките огнени води на горкото. Но ти сега виж горкото, което ще навали над фарисеите и лицемерите, като Личен Гняв от Отца Ми…”
Докато Исус говореше, някъде изотгоре, от самото устие на огнената река, налетяха огнени стрели от жупел. И самите стрели, насочвани от невидима ръка, търсеха костите на фарисеите, като се забиваха в тях и ги правеха да червенеят от невъобразима горещина. А след това други от стрелите търсиха черепите на книжниците. И като се забиваха в тях, правеха черепите им да се нагряват като жички на волтова дъга. Това накара фарисеите да извикат с разтърсващо ридание:
“О, Господи! Махни тоя огън от костите ни! Махни тая изгаряща ярост от самата ни същност! Костите ни, костите ни! Ужас ни владее, болка ни разяжда, ярост ни погубва!”
А книжниците, хванали с ръце главите си, които пушеха от самия жупел, крещяха избезумели:
“О, Господи! Спри тоя огън в главите ни! Извади тоя бушуващ гняв от самата ни същност! Главите ни, главите ни! Жупел ни пояжда, огън ни яде, гняв ни довършва!”
В отговор на думите им, Исус премина в сияние над тях, като казваше на фарисеите:
“Да премахна ли жупела от костите ви, след като всякога на земята бяхте домашни на Веелзевул? Да вдигна ли жупела от вашите мъртвешки кости, които всякога искаха да потрошат костите на Моето Тяло?
Не, нечестиви слуги на Корей! Костите ви ще изгарят в това езеро и Божият Яростен Гняв ще се изсипва върху вас довека! Понеже бяхте ужас в земята на живите! Ужас за скромните Ми слуги и смирените Ми свидетели! Ужас за изпратените към вас пророци, които убихте, прогонихте и опозорихте с всичката мръсотия отсред собствените ви кости!”
След тия думи Господ се приближи и до книжниците, като им казваше:
“Да премахна ли огъня от главите ви, след като във вашите тъмни черепи се роди всичката тъмнина и измама, с която Сатана погълна отстъпилите от Името Ми? Да премахна ли ужаса от главите ви след като вашите чародеяния станаха трънени венци върху главите на слугите Ми, пророците? Да спра ли жупела в тия ваши черепи, които съблазниха човеците с фалшиви доктрини и лъжливи видения?
Не, нечестиви слуги на Езавел! Главите ви ще пламтят като крушки в това езеро, и жупелът ще ви побърква с огън! Понеже вие сте, които побъркахте човеците с празни думи и със страшни чародеяния!”
След тия твърде болезнени и ужасни за фарисеите и книжниците думи, Господ се обърна към мен, като ми казваше:
“Слуго Господен! Господ твоят Бог говори на сърцето ти от мястото на най-страшното осъждение!
Иди и предай това видение на всичките Ми братя и сестри!
Иди и предупреди цялата Ми Църква, че Аз ида скоро! И за едни ще бъда Пастир, Който пасе Стадото Си всред полските кремове на Сион и до бистрите води на Реката на Живота! Но за други ще бъда Страшният Съдия, Който ще осъди беззаконието им и ще отвърне Лицето Си от стенанията и от риданията им довека!
Днес е денят Истинската Ми Църква да намери Истинските Ми пастири! Тия, които имат Духът и Силата на Давид, а не надменността на Ирод и нечестивата дързост на Корей!
Днес е денят Истинската Ми Църква да намери Истинските светила от Сион, които да я осветят с Мъдрост, Разум и Съвършени откровения от Небето. Тия, които имат Духът и Силата на Моисей и Илия, а не лукавството на Анна и Кайафа и гримът на Езавел! Защото за тия, които останат под властта на фарисеите и книжниците, непременно ще има сетнина в това огнено езеро, в което ще им се въздава с жупел!
Ето, Църкво моя!
Явих ти отговора на най-съдбоносния въпрос, който Човешкият Син зададе в Евангелието против всичките поклонници на дявола:
“Змии, рожби ехиднини!
Как ще избегнете от осъждането в пъкъла?”
И в края на тая Свята пророческа книга отново им отговарям:
Докато вярвате в Сатана и съблазнявате и убивате душите на човеците с гнусотиите и лукавствата му, то никак няма да избегнете от осъждането в пъкъла!
Аз, Вечният Съдия от Сион, явих тия видения на пророка Си!”

Leave a Reply