КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – НАЧАЛО

“КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА?”

“Видях още под слънцето мястото на съда, а там беззаконието, и мястото на правдата, а там неправдата…” (Еклесиаст 3:16)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
При всичката страшна умора и духовна тежест, смазваща сърцето ми, аз отново се почувствах длъжен. Длъжен пред Бога, на Когото служа. Длъжен пред всичките Божии чеда, които и да са те и където и да се намират. А самият дълг, който запламтя като изяждаща ревност в гърдите ми, ме накара за сетен път да погледна към света, който лежи в лукавия…
В тези последни предизборни дни в страната ни, когато много нечестиви са накацали като мухи на нечистотии, Господ Исус ми даде да видя колко властна, мощна и лукава може да бъде сатанинската манипулация върху умовете на цял един народ. Защото доскорошни депутати и затлъстели парламентаристи, многократно по-гнусни и по-продажни от предишните комунисти, задават най-съблазнителните въпроси на тъмното си битие:
“Как отново да лъжем и да крадем, без никой да ни съди за това?”
“Как отново да бъдем на власт?”
“Как отново да мобилизираме избирателите си?”
“Как да получим по-голям процент от вота им?”
“Как отново да спечелим изборите?”
Виждаш ли колко много въпроси щъкат в главите на властолюбците и сребролюбците, чиито лица се хилят по разлепените афиши и лъскави билбордове? Виждаш ли колко много отговори чакат те от княза на света, на когото са се покланяли през последните четири години?
Но никой от тези, ламтящи за богатство, слава и власт човеци, не може, не иска или не смее да си зададе въпроса, който най-много му подобава. А това е въпросът, с който Господ Исус се обърна в Евангелието към всичките поклонници на дявола:
“Змии! Рожби ехиднини! Как ще избегнете от осъждането в пъкъла?” (Матея 23:33) 
Да, братко мой! Точно този е най-съдбоносният въпрос, за който поклонниците на дявола не искат да мислят в живота си. Царуващи под краткотрайната защита на Сатана като негови съблазнители и поклонници, те си мислят, че едва ли не ще живеят вечно. Измамени от лукавия в сърцата си, че са избегнали всяко осъждение и всеки земен съд, те нямат очи да прочетат, нито уши да чуят, нито сърце да приемат съдбоносния въпрос на Божия Син.
Но ти сега помисли, че Този Съвършен и Свят Син на Бога и Отца, освен че е Господ, се явява и като Съдия. Съдия, Който няма да откриеш в нито едно земно съдилище, нито ще чуеш думите Му в земен съд. Защото има един Съд, който чака всичките човеци оттатък, след смъртта, според както е писано:
“…тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд…” (Евреи 9:27) 
И искат или не, човеците се приближават към този Съд. Едни от тях не просто тичат, но препускат към Съда. Други вървят някак по-бавно. А трети? Трети просто няма да преминат през Съд, понеже вече са били оправдани и изкупени, според както е писано:
“Господ изкупва душата на слугите Си; и от ония, които уповават на Него, ни един няма да бъде осъден…” (Псалми 34:22) 
Но аз отново искам да гледаш и да внимаваш на съдбоносния въпрос на Господ Исус към поклонниците на дявола:
“Как ще избегнете от осъждането в пъкъла?” (Матея 23:33) 
Виждаш ли, братко мой, че осъждането им не е в този свят?
То е в пъкъла!
Разбираш ли тогава, че ако осъждането им е в пъкъла, то непременно ще бъде вечно? Защото няма такова нещо някой да бъде хвърлен в пъкъла от Вечния Съдия, а след това да бъде изваден от мястото, което си е заслужил. Защото Бог никога не бърка в присъдите Си и всичките Му съдби са съвършено справедливи. И ти знай, че не е голяма трагедия човек да бъде осъден от земен съд на земята. Рано или късно такъв ще излезе от затвора, за да бъде отново свободен. Дори присъдата му да е била доживотна, пак ако е предал сърцето си на Исус, един ден ще бъде свободен в Небето.
Но ти отново помисли за осъждането в пъкъла!
Помисли за нечестивите, които днес вършат безнаказано злите си дела против Бога и човеците. Помисли за лъжците и крадците, облечени във власт и седнали в държавни кресла, за да лъжат и ограбват не един или двама, но цял народ, или дори целия свят. Казвам ти истината в Исуса, че няма толкова страшно зло или толкова ужасно наказание на земята, което да се сравни с ужаса на вечното наказание и вечното проклятие от Бога.
Днес ще чуеш мнозина да казват, че Бог е добър, любящ, милостив, всепрощаващ. Аз също ще ти кажа, че Бог е именно такъв. Но Той е такъв само за онези, които преживяват покаяние. И като се отвърнат от греха и злото, уповават от все сърце на Неговата Милост.
А сега отново погледни към престъпленията на нечестивите. Погледни към безскрупулните им кражби и към арогантността и алчността им. Погледни също към всичките им предателства и към отстъплението им от всички благородни каузи. И тогава се запитай в сърцето си:
“Кой е господарят на тия човеци? Кой е благодетелят им?
Кой е благословителят им? Кой е покровителят им? Кой е богът им?”
И най-вече:
“В кого са повярвали нечестивите, та всякога и всякак да избегнат каквото и да е земно осъждение и наказание поради злите си дела?”
Сам можеш да отговориш в сърцето си, че бог на всичките нечестиви човеци на земята е самият дявол и Сатана. И именно поради това за тях няма земен съд, няма земни закони, няма репресия, няма осъждение, няма възмездие.
Колко ужасна и колко велика съблазън! Колко непоносимо и колко болезнено заключение – да няма истинска справедливост на земята!
Но нека точно тази пророческа книга да те убеди, че привидната безнаказаност на нечестивите е най-голямото им наказание и привидното им неосъждане е най-страшното им проклятие. Защото моят Господ, на Когото служа с духа и сърцето си, е знаел точно какво да заяви против нечестивите. И ако въпросът Му е бил тоя:
“Как ще избегнете от осъждането в пъкъла?” (Матея 23:33) 
То продължението или по-скоро отговорът на въпроса Му е следният:
“Докато вярвате в Сатана и съблазнявате и убивате душите на човеците с гнусотиите и лукавствата му, то никак няма да избегнете от осъждането в пъкъла!”
Защото става дума именно за вяра в дявола, сиреч, за сърдечно упование в духа на тоя нечестив свят. Дух, който възнаграждава и поощрява всяко голямо нечестие.
Нека сега да ти кажа, че когато Господ Исус разпали ревността Си в сърцето ми за тази книга, аз получих видение от Него. И самото видение, ужасно до последната си подробност, ме остави без дъх. Защото пред мен се появи бездната на дявола заедно с всичките реки на сатанинското нечестие. Тия реки се издигнаха към повърхността на земята, където се събраха в една огромна и страшна река. А тая река, като напояваше пръстта и всичко пръстно край себе си, скоро роди дърво, което пусна корен в нея. И самото дърво, като започна да расте, ставаше все по-голямо и все по-разклонено. То вече простираше клоните си по целия свят, подобно на пипалата на огромен октопод. И тия клони, като смучеха и привличаха милиони човешки сърца, се разрастваха и разширяваха все повече и повече. Така дойде миг, когато цялата земя беше покрита от разклоненията на нечестивото дърво, тъй щото планетата приличаше на топка, уловена от безмилостна мрежа.
Колкото повече гледах видението, толкова по-смазано се чувстваше сърцето ми. Аз никак не исках да приема съществуването на това дърво и най-вече – на страшните му клони, които опасваха земята. Но било, че исках или не исках, дървото ставаше все по-властно и все по-могъщо. А това ме накара да падна на коленете си и да призова с плач моя Господ, като Му казвах:
“О, Исусе! Какво видение Си дал на пророка Си? И как сега да понеса ужаса на онова, което виждам?”
В отговор на плача ми, Господ се сниши до мен и започна да ми говори, като казваше:
“Още веднъж трябва да пророкуваш, слуго Господен!
И още веднъж сърцето ти трябва да слезе от Небесните места до дълбочините на земята. Защото ще ти дам да видиш какво представлява вярата в дявола и как тази вяра дава на човеците дял от света, който е предаден на Сатана. А ти сега виж и проумей, че както в Рая има Дърво на Живот, в което се събира всичката вяра на праведните в Бога, така на земята има дърво на смъртта и ада, в което се събира всичката вяра на нечестивите в дявола. И ето поради тая нечестива вяра в нечестивия дявол, която е родила дървото на смъртта и ада, Аз предупредих клоните на дяволското дърво, като им казах:
“Змии! Рожби ехиднини! Как ще избегнете от осъждането в пъкъла?” (Матея 23:33) 
Разбираш ли това, момчето Ми? И проумяваш ли, че дяволът има свои поколения, които е родил с духовете на нечестието?”
“О, Господи мой! Та нали само преди месец Ти ми даде виденията с изчадията на тъмната троица? Така аз наистина не се учудвам на това дяволско дърво и на всичките му клони…”
“Спомни си тогава други Мои думи, с които Аз определих съдбата на това дърво и на всичките му разклонения. Защото на всички вас Човешкият Син каза:
“Всяко растение, което Моят Небесен Отец не е насадил, ще се изкорени…” (Матея 15:13) 
А какво ще стори Отец Ми, когато Синът Му изкорени дървото, което Той не е насадил?”
“О, Исусе! Отец ще Ти заповяда да хвърлиш това дърво в огъня на пъкъла, понеже то не е родило Твоите плодове!”
“Виж тогава ужасното дърво на смъртта и ада в това видение. Виж също и реката на горкото, която го напоява. И знай от Мен, че участта на дървото и реката ще бъдат запечатани от всичките Ми думи в Евангелията, в които съм пророкувал горко за нечестивите. Защото това дърво на смъртта и ада събира в себе си всичката човешка вяра в дявола, както и всичкото упование и копнение на човеците да бъдат благославяни, защитавани и ръководени от Сатана и от неговите демонични началници. И тази река на горкото са всичките води на нечестието, които дяволът излива в сърцата на своите поклонници. Именно затова ти казвам, че трябва още веднъж да пророкуваш на цялата Ми Църква. Защото сега твоят Господ ще те направи свидетел на Отеческия Яростен Гняв, който скоро ще отсече дървото на смъртта и ада. И като го хвърли в пламъците на огнения пъкъл – ще определи сетнината на всеки от нечестивите, според горкото, за което Синът е пророкувал на земята. Ето, казвам на всички Мои:
Аз скоро ще спра да призовавам и да изобличавам. А когато Синът млъкне, Отец ще проговори! И като махне пророка Си отсред Пролома, където ходатаят е задържал Гнева Му, ще отсече с Меча Си нечестивите, за да се срещнат очи в очи с баща си и сърце в сърце с бога си. Но днес Аз все още говоря. И като посочвам осъждението на нечестивите в пъкъла, казвам на всички ви:
Бягайте далеч от нечестието, за да спасите душите си! Бягайте далеч от горкото, което съм заповядал за нечестивите, ако и до днес да не сте го видели изпълнено! Защото адът кипи и огненият пъкъл очаква обитателите си! Тия, които не бяха съдени приживе, за да бъдат осъдени завинаги отпосле. А ти, слуго Господен, сега Ме последвай! Защото ще те въздигна в Светилището, за да пророкуваш за Великия и Яростен Гняв на Моя Бог и Отец!”
След последните Си думи Исус ме въздигна нагоре. За да стане сърцето ми свидетел на най-ужасяващата и най-покъртителна участ, запазена като вечен дял за всичките нечестиви човеци на земята. Амин и Амин!

Leave a Reply