КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ ЗАКОННИЦИТЕ

“Горко и на вас, законниците, защото товарите човеците с бремена, които тежко се носят; а сами вие нито с един пръст не се допирате до бремената…” (Лука 11:46)

“Горко на вас, законници! Защото отнехте ключа на знанието; сами вие не влязохте, и на влизащите попречихте…” (Лука 11:52)

Братко мой! Верни ми приятелю!
Ако внимателно си прочел началото на тази пророческа книга, то непременно ти е направило впечатление, че за първи път Мечът на Божия Пророчески Дух посочва ясно не само поклонниците на дявола в църквите, но всичките му поклонници в света. Това се случва много рядко в книгите, които пиша. Дори бих казал, че тази е първата, в която Господ ми посочи цялата поквара, безнравственост и духовно падение на българския политически елит. Но и това има своето обяснение, понеже Волята на Бога е преди всичко да се освети и въздигне Христовата Църква, а чак след това да се осветят и изобличат греховете на света, който лежи в лукавия. Тук обаче аз бях не просто длъжен, но дълбоко докоснат от моя Господ, за да покажа на Неговите чеда, че днес всички живеем в един ужасен и несправедлив свят. И искаме или не, ще търпим хладината и злобата му до самия свършек, сиреч, до грабването ни от Спасителя.
Виждаш ли сега какво е горкото, което Исус е заповядал против законниците? И забелязваш ли, че за разлика от другите горка, в които Господ изговаряше осъждението на нечестивите с един стих от Евангелието, то тук стиховете са два? И ако първият от стиховете говори за едни законници, “които товарят човеците с бремена, които тежко се носят, а те самите нито с един пръст не се докосват до бремената”, то вторият от стиховете говори за други законници, “които отнемат ключа на знанието, и като сами те не влизат, и на влизащите попречиха”.
Всъщност – в първото горко става дума за светските законници, сиреч, за тия тлъсти и охранени депутати, които под предлог, че влизат в парламента, за да се посветят на законотворчество в името на народа, го правят само и единствено, за да живеят богато, безгрижно и охолно върху гърба на всички останали човеци. А второто горко от Исус касае онези доктринери и късогледи безумци в църквите, чиято единствена цел е да мъдрят доктрина след доктрина и догма след догма, устав след устав и правилник след правилник.
Нека сега първо да поговоря за светските законници.
Братко мой, аз не вярвам, че си паднал от Марс, та да не знаеш колко голяма и страшна е тегобата на тия последни поколения от българи. Живели четиридесет и пет години под изолацията на безбожния комунизъм, днес българите се измъчват от още по-страшната демокрация на отворените врати. Защото ако в първия период нищо не влизаше в България и нищо не излизаше от нея (като в крепостта Ерихон), то във втория по-страшен период всичко влиза, а нищо не излиза. И за разлика от други страни, в които управляващи имаха елементарен остатък от държавническа съвест, та да не допуснат масово сатанизиране на обществото си, то тук при нас нещата придобиха толкова уродливи и демонични измерения, щото разделението между жертви и палачи, и между съблазнители и съблазнени стана пълно. Така българският парламент се напълни със законници, които дословно според думите на Исус, започнаха да товарят народа си с непосилни бремена. И ако ти искаш напълно да проумееш това, за което говоря, то просто наблюдавай колко катастрофална стана линията, която разделя бедни от богати. А тази линия ясно показва на всички ни, че дяволът наистина е влязъл в парламента. И като е разделил нацията на тия две крайни половини, е започнал напълно да я владее. Как да я владее?
Ами именно чрез законниците, които товарят човеците с непосилни бремена! Защото всичките закони, написани, гласувани и обнародвани от последните четири гнусни парламента, са целели именно това:
Да направят бедните още по-бедни и богатите – още по-богати!
Помисли само колко е нищожна пенсията на една старица, съотнесена със заплатата, привилегиите и печалбите, които съпътстват живота на един депутат в парламента! Тая старица по-малко ли е дала на народа си, та да тъне в мизерия и нерадост, вместо в охолство и благополучие? Но ето, че законите смучат и убиват нейното битие, а не битието на законника! А тоя законник, застанал пред голямата финансова баница и хванал нож, за да я раздели справедливо, дали е имал повече мисъл за старицата с нищожната пенсийка или най-вече е мислил за себе си? И когато същият тоя законник, влязъл в парламента, е изговарял тържествената си клетва, че ще работи в полза на народа си, то не са ли го чули както Бог, така и дяволът?
Но ето, че Мамон е развял златната си пелерина върху сърцата на всичките депутати. И тогава е прошепнал тихичко в сърцето на всеки от тях:
“Имаш четири години, за да забогатееш и да оправиш живота си! Използвай ги максимално! Сега е времето ти, сега е шансът ти!”
А кой от тия езичници под златната му пелерина ще посмее да му се опълчи? Кой ще откаже да послуша съблазнителния му глас в сърцето си? И няма ли всички да си включат хронометрите и да си кажат:
“Нека действаме, защото времето тече! Трябва да купуваме жилища, да устройваме роднини, и най-вече – да печелим, защото днес е времето и сега е моментът!”
Разбираш ли сега, братко мой, защо Исус казва за тия, че товарят човеците с бремена, а сами те и с един пръст не се допират до бремената?
Та нали светската власт е тяхна? Нали те определят и гласуват за собствените си блага, както и за трохите за ония, които са излъгали и които са ги избрали? Нека ти кажа, че до самия свършек и до деня на Божия Яростен Гняв нещата няма да се променят. Защото ако един обикновен езичник е странен на Живота на Бога поради помрачението на сърцето си, то колко по-странен ще е той, ако дяволът го издигне във върховете на светската власт? Ще слуша ли такъв гласа на съвестта си? Няма ли богатството и лесният живот да я заглушат? И няма ли онази “Приказка за стълбата”, написана от българския поет Смирненски, да стане досущ съдба и огледало на всеки законник? Защото те искат да влязат в парламента с благородни намерения и от устните им капе мед и масло, докато лъжат по радиото и телевизията. Но когато влязат, сърцата им моментално се променят. Защото всички до един се покланят единодушно на Сатана, за да спечелят благоволението му. И когато му дадат очите си, ушите си и най-вече – сърцата си, идва миг да изповядат, че са принцове и че животът на земята е прекрасен рай. “Мила родино, ти си земен рай!” – пеят народните избраници и реят погледите си в празничните полилеи.
И наистина родината им става земен рай!
Но сетнината на един такъв земен рай е адът!
И ти сам ще се убедиш в това от видението, което Господ ще ти даде.
А сега нека да продължа със законниците в църквите. С тия, за които Исус казва, че “отнемат ключа на знанието” и “пречат на влизащите, като самите те не влизат”.
Виждаш ли, братко мой, човек наистина трябва да е изтъкан от религиозен страх и от абсолютно безумие, за да остава под властта на човешките правила, човешките доктрини и човешките догми в църквите. За съжаление – на такива правила, догми и доктрини се крепи цялата християнска религия. Помисли само върху това, че не човеци, но Господ ни призова да бъдем блажени. И блаженствата, които Той ни завеща, са цели девет стиха от пета глава на “Евангелието от Матея”. С тия стихове Исус каза на всички ни да мислим за горното, да гладуваме за Правдата, да работим за Божието Царство. Но ето, че от тъмните векове на християнската религия се е появила догма за блаженството. И според нея никой не може да бъде блажен, ако католическият папа или православният патриарх не го провъзгласят за блажен. И то едва след като умре.
Помисли върху това, че не човеци, но Господ ни призова да бъдем Негови Светии, сиреч, хора пълни със Святия Дух, които раждат Небесните Плодове и работят за Божието Спасение. И самите Му Апостоли в посланията си ни наричат именно такива! Но ето, че от тъмните векове на християнската религия се е появила догма за Святостта. И според нея никой не може да бъде Светия, ако католическия папа или православния патриарх не го обявят за Светия! Помисли върху това, че не човеци, но Господ се обеща на всички ни, че ще бъдем като майки, които раждат в скръб. А когато Святият Дух роди в нас божественото зачатие на Плода Емануил, то тогава Сам Той ще ни види, и сърцата ни ще се зарадват, и радостта ни никой няма да отнеме! Но ето, че от тъмните векове на християнската религия се появи догмата за Светата Богородица на православието или Светата Дева на католицизма. И според тая догма, Мария, Христовата майка, става божествен посредник между нас и Христос! Къде тогава остана Святият Дух? Няма ли Го вече? Не се ли движи, не благославя ли, не осветява ли?
Всъщност, ако наистина искаш да бъдеш свободен, то тогава трябва непременно да се взреш в думите на Господ и да видиш как Той е пророкувал горко за всичките религиозни законници. Защото те, които не искат да влязат в Небесното Царство, и на влизащите попречиха! Те, които не искаха да бъдат блажени приживе, попречиха и на останалите с догмата за блаженството! Те, които не искаха да бъдат Божии Светии, попречиха и на останалите с догмата за Святостта! Те, които не искаха да родят Христос в сърцата си, попречиха и на останалите с догмата за Богородица и Светата Дева! Те, които имаха ключа на знанието, сиреч, Истината от Свещеното Писание, скриха ключа, за да не може никой да влезе в Небесното Царство! А какво още да кажа за модерните законници на тщеславния дух? Какво още да кажа за всичките мръсни доктрини на последното време? За просперитета, за теологията, за херменевтиката, за есхатологията, за омилетиката и за всичкото църковно лицемерие и фалш?
Но нека сега да ти предам и Личните думи, които Исус проговори на сърцето ми. Защото, миг преди самото видение с горкото върху законниците, Той ми каза:
“Знай, че от всичките дяволски злини, сторени на Моята Църква, както и на всичките човеци по земята, най-съществен дял се пада на законниците. Защото те всякога бяха инструменти за дяволско нечестие и за страшно насилие. И самият Сатана ги употреби както против света, така и против Църквата. Затова виж сега и самото горко, с което Вечният Съдия им въздава…”
След последните думи на Исус пред очите ми отново се появи дървото на смъртта и ада. И тогава аз видях, че самият клон на законниците имаше две отделни разклонения, сякаш че виждах два клона. Но тогава Господ ми каза:
“Не се учудвай на двете разклонения на тоя клон. Защото едното от тях е езическото, а другото е религиозното. Но ти сега слушай думите, които Аз ще изрека против разклонението на езическите законници…”
Ето, че Исус простря Меча Си против разклонението, като извика със страшен Глас:
“Горко вам, езически законници! Защото дойде часът на наказанието ви и огненият пъкъл отваря устата си, за да ви погълне! Вие, които убивахте сърцата с бремена, с бремена ще бъдете мъчени довека! Вие, които умъртвихте съвестите си, за да послужите на дявола като безскрупулни изроди, ще имате дял от огън и жупел довека! Потънете в пъкъла и бъдете проклети от Мене довека!”
След тия думи към разклонението на езичниците, Исус простря Меча Си и против разклонението на религиозните законници. И тогава, с многократно по-страшен и гневен Глас извика против тях, като им казваше:
“Горко на вас, религиозни законници! Горко на вас, които не станахте блажени, а и на блажените попречихте! Горко на вас, които не станахте Светии, а и на Светиите попречихте! Горко на вас, които не Ме родихте в сърцата си, а гонихте непразните, за да им враждувате с ярост! Горко на вас, които скрихте ключа на знанието, и обърнахте Божието Слово в склад за мухлясали догми и гнили повеления! Времето на наказанието ви дойде и часът на горкото ви настъпи! Бъдете проклети довека в дълбините на огнения пъкъл! И както законите ви на земята бяха огън на изгорение за човешките сърца, така огън на изгорение нека ви мъчи довека! И както с догмите си на земята скрихте ключа на знанието, така жупелен ключ нека пояжда сърцата ви!”
След тия думи на Исус против двете разклонения, отсред Меча Му излезе бляскава мълния, която разсече клона, тъй щото той се свлече с ужасен грохот в тъмнините на пъкъла…
Никога не бях виждал толкова страшен и дълъг клон. Той падаше дълго, може би около час. А накрая, когато и последните му краища се скриха в тъмнината, Господ посочи с Меча Си надолу, като ми казваше:
“Не се учудвай нито на дължината на тоя клон, нито на могъществото му. Защото той е представлявал всичката сила и власт на сатанинското величие на земята. А сега Ме последвай. Защото ще ти дам да видиш горкото върху законниците на света и върху законниците на християнската религия…”
След тия думи на Господ отсред Него отново излезе сиянието Му, което ме обгърна, тъй щото двамата вече слизахме надолу. Така аз отново видях огнената река на пъкъла, както и черните изострени скали, в които се блъскаха вълните й. И докато гледах, за да видя горкото върху законниците, Исус вдигна ръката Си и посочи към скалите, като ми казваше:
“Гледай, Стефане! И виж какво е горкото върху езическите законници!”
Погледнах към черните и изострени скали и тогава видях нещо, което ме порази. Защото всичките езически законници бяха притиснати от страшната тежест на скалите. Те не можеха да се измъкнат от тежестта и единственото, което им оставаше, беше да протягат ръцете си и да извиват в болка главите си. Самата тежест притискаше коремите им, а те лежаха по гръб. Тъй щото, искат или не, да гледат цяла вечност на черните и остри скали, които ги притискаха. Тия законници, протягаха ръцете си и ровеха брега около себе си, та дано биха се измъкнали. Но тогава вълни от огън се плисваха от реката по брега, тъй щото изгаряха ръцете им и ги караха да вият от болки. И аз, като гледах на горкото им, попитах Господа:
“О, Исусе! Защо тия черни скали са натиснали с цялата си тежест законниците?”
А Господ ми отговори:
“Когато в живота си на земята някой е товарил човеците с бремена, то с каквато мярка е мерил, с такава ще му се отмерва. И ти сега, като гледаш на тия страшни скали, притиснали законниците, знай от твоя Господ, че тежестта на всяка от скалите отговаря на тежестта на бремената, с които тоя законник е товарил човеците на земята. Защото смазаните от него са въздишали и плакали пред Бога, като са искали възмездие за злото му.
Ако някой би имал чиста съвест, та да отнема бремето на човеците, а не да ги товари, то той не би попаднал на това мъчително място. Но ако друг е бил зъл и немилостив в сърцето си и е вдигал ръце, за да гласува тежки бремена и ужас за човеците, то и в пъкъла ще го постигнат бремена и ужас. И огън от реката на горкото всякога ще изгаря проклетите му ръце. Затова казвам на всичките езичници, които все още не са Ме познали приживе:
Познайте Ме като Христос докато сте живи, защото отпосле ще Ме познаете като Съдия! Отречете се от злото, което вършите на човеците, като ги товарите с тежести, които вие самите не носите! Защото непременно ще се намерите в дълбините на пъкъла, където мъчението ви няма да има край! Затова казвам и на всичките Си люде, които са Ме познали като Христос приживе:
Времето на избавлението ви наближава и бремената ви скоро ще се прекратят. А Господ вашият Бог ще ги положи върху тия, които искаха и правеха живота ви непоносим на земята!”
След тия Свои думи Господ вдигна ръката Си и посочи към друго място в пъкъла, като ми казваше:
“Нека сега отидем и при другото горко. За да видиш как Божият Гняв е въздал на тия, които убиваха с догми, доктрини и с всякакви религиозни правила…”
Ето, че аз тръгнах след Исус и съвсем скоро очите ми видяха стотици хиляди религиозни законници, оковани сред острите скали. А когато ги приближих достатъчно, видях, че самите им глави бяха приковани към камъка с огнени скоби. И върху самите чела на законниците имаше филактерии, които пламтяха със страшна сила. Това караше нечестивите да реват със зверски гласове и да крещят, казвайки:
“Ах, Господи! Премахни тези напомнители на законите, които сме създавали на земята! Понеже те пърлят очите ни и превръщат главите ни в огнени пещи…”
И понеже никой не им отговаряше, те отново крещяха, казвайки:
“Защо мълчиш, Всевишни? Защо не искаш да видиш, че всичките догми все за Тебе ги създавахме. За да не се качи в Небето никой, който не Те заслужава!”
Думите им ме накараха да попитам Господа:
“Как ще реагираш, Исусе? Та ето, че законниците негодуват поради огнените филактерии на челата си и поради окованите си в огнени скоби глави. Те дръзват да Ти кажат, че са създавали догмите и доктрините заради Самия Тебе…”
В отговор Господ ми проговори, като казваше:
“На тия законници май огънят от филактериите им е малко, та да роптаят пред Съдията. Ето защо към огъня на мръсните догми, който пламти в челата им, ще им се прибави и жупела на ключа, който те скриха. И тоя жупел ще им отговори с Гласа на Господа …”
Докато Исус ми отговаряше, в мрака изотгоре, налетяха ключове, подобни на стрели, които се забиваха в сърцата на законниците. И самите ключове им проговориха, казвайки:
“Понеже заключихте за мнозина вратите към Небето, то и Аз съм заключил вратата на Сърцето Си за вас!
И тоя ключ, който вечно ще изгаря сърцата ви, ще ви напомня всякога за злото, което извършихте на земята!
Зли и нечестиви бяхте приживе – зли и нечестиви оставате и в пъкъла! Лукави и коварни бяхте приживе – лукави и коварни оставате и в пъкъла! Лъжци, крадци и убийци бяхте приживе – лъжци, крадци и убийци оставате в пъкъла!
Тази е сетнината ви и това е горкото ви от Вечния Съдия – да стоите приковани към канари, защото не се съградихте на Канарата! Да горите от напомнителите на догмите, които сами си измислихте! Да страдате от жупела на ключа, с който никога вече няма да отключите нищо!”
След тия думи, дошли като страшно изобличение в сърцата им, законниците заскърцаха със зъбите си и започнаха да проклинат всичката си сетнина. А тогава Господ отново ми проговори, като казваше:
“Аз те изпращам до цялата Ми Църква! За да кажеш на всичките Ми братя и сестри, че е последно време.
Толкова последно, щото Съдията вече стои пред вратата!
Блажени тия, които като знаят колко близо е Съдията, се отстранят от нечестието на законниците!
Блажени тия, които като знаят, че идва Денят на Христовото Съдилище, се измият от всичката неправда, от всичката поквара и от всичкото безумие на догми, доктрини и човешки правила. За да имат очи да Ме погледнат и да стоят в Присъствието Ми!
Блажени тия, които като знаят, че Бог докарва на съд човешките дела, се посветят да вършат само и единствено Божиите дела! Защото само Божиите дела няма да преминат през Съда!
Аз, Вечният Съдия от Сион, пророкувах тия съдби с устата Си!”

Leave a Reply