КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ ХВАЛБОЛЮБЦИТЕ

“Горко на вас, когато всички човеци ви захвалят; защото бащите им така правеха на лъжепророците…” (Лука 6:26)

Братко мой! Верни ми приятелю!
Ако има свидетелство на живота ми, което да ми дава съвършената надежда и увереност, че съм приклонил сърцето си към Истинския Бог и изявявам Святия Му Дух, то това свидетелство е тоталното отрицание и страшно поругание, което преживях заради пророческите книги, дошли от Небето. Още в началото на моето призвание и избиране от Него, Исус положи в сърцето ми едни Свои думи, като ме предупреди, че те всякога ще бъдат болезнен белег на служението ми за Божия Пророчески Дух. Ти знаеш за тези Христови думи, но тук аз отново ще ги напиша:
“Истина ви казвам, че никой пророк не е приет в родината си…” (Лука 4:24) 
Може би ще ме попиташ:
“Брат Стефане! Откъде намери сила, за да издържиш съдбата на това Господно предупреждение? И не е ли страшно да бъдеш толкова отхвърлян, презиран и неприеман?”
А аз ще ти отговоря така:
Да, приятелю! Наистина е страшно и болезнено! Но колкото и страшно и болезнено да е отхвърлянето и презрението, то много по-страшно от него е горкото от тоталното приемане, ръкопляскане и хвалене! А в такова горко служението ми за Исус няма дял, понеже никак не може да се огледа в него!
Сега разбираш ли защо върша делото си, без никакъв страх от дявола и без никакъв смут от мръсните му манипулации върху хората?
Именно защото един ден ще се изправя пред Съдията и Собствените Му думи ще бъдат ми бъдат белег за истинност. Сиреч, за потвърждение на всичките пророчески видения и думи, които Той е говорил в сърцето ми. Защото ако тази българска нация е от осем милиона човеци, а Исус е докоснал и утвърдил чрез книгите на “Мория” едва осемдесет (които са съвършено доказани в Дух и Истина), то една стохилядна част от родината ми е приела, че съм Божий пророк, докато останалите тотално са ме отхвърлили.
Но ти виж сега какво е продължението на нещата. Защото Исус ясно казва, че когато всичките човеци захвалят някой (който се има за пророк), то такъв може да бъде отнесен към лъжепророците на дявола. И за такъв, възторжено хвален, приеман и превъзнасян човек, Господ не обеща Слава в небесата, а горко в огнения пъкъл.
А сега нека ти кажа, че каквото е патриарх Максим за православните и папа Бенедикт XVI за католиците, то това са Бени Хин и Робъртс Лиардън за тщеславните. Тъй щото в което и русло на религиозния дух да отидеш – навсякъде да намериш онези, които печелят възторга и хвалебствието на милиони човеци.
Толкова ли слаб стана дяволът? Толкова бързо ли клекнаха тъмните началства и власти, за които Библията казва, че в последните дни ще донесат на земята умножено беззаконие? И ако въпреки умноженото беззаконие два милиарда християни се смятат за спасени и записани в Книгата на Живота, то тогава за тях е дошло време Исус да направи редакция и поправка на много от думите Си. Ето, например, на тези:
“Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират…” (Матея 7:13-14)
“За каква тясна порта и стеснен път говориш, Исусе?” – ще извикат тия два милиарда християни – “Та можем ли ние, два милиарда души, да влезем през някаква тясна порта и стеснен път? На нас ни трябва широка магистрала и триумфална арка, а не тясна порта и стеснен път!”
Но на същите тия възторжени два милиарда човеци Господ ще продължи да говори със следващите стихове:
“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?” (Матея 7:15-16)
“О, Исусе!” – ще викнат отново двата милиарда християни – “Ние не просто берем гроздето и смокините от нашите пророци (понеже времената се промениха и да се бере вече е старомодно). Ние купуваме книгите им и възторжено участваме в огромната църковна търговия, която разпространява благовестието Ти за свидетелство на всичките народи. Тъй щото като сме два милиарда – да спечелим още два. А на това какво ще кажеш, Господи? Не заслужават ли нашите пророци всичкия ни възторг, всичките ни хвалби и всичкото ни възхищение?”
На тези техни въпроси Исус ще отговори със следващите Си думи от Евангелските стихове:
“Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй, от плодовете им ще ги познаете…” (Матея 7:17-20) 
“В грешка Си, Господи!” – ще извикат отново двата милиарда християни – “Недей да ни говориш за даване на плодове! Трябва лекичко да коригираш думите Си, за да отговарят напълно на нашия възторг от слугите Ти. Защото вече става дума за дървета, които не дават, но продават добри плодове! Ти знаеш ли колко хубави плодове сме си накупили от тях? Ще сториш ли това, Господи? Ще направиш ли съвсем лекичко коригиране на Словото Си? Защото само така можем да познаем, че слугите Ти, които толкова много харесваме, наистина са добрите дървета, които продават добри плодове…”
Разбираш ли сега, братко мой, защо от осем милиона човеци Исус ми прибави едва осемдесет? Разбираш ли най-сетне, че най-ужасната трагедия на целия християнски свят ще е тая, че когато горкото от Бога повлече прехвалените му идоли, то идолите ще повлекат със себе си и онези, които са ги хвалили и превъзнасяли?
Защото Святостта на Бога е по-висока от звездите!
И далеч да бъде от Превъзвишения и Свят Отец да слага Духа Си на кучета и свине, свикнали на всичките езически мерзости и нечистотии.
Виж, обаче, че когато сред мнозинствата се появят лъжепророци, които да пришпорват тъмните им страсти и да ги омърсяват с мерзостта на запустението, то тогава такива лъжепророци наистина ще бъдат хвалени от мнозинството.
И не просто хвалени, но превъзнасяни!
И не просто превъзнасяни, но заблуждавани! Защото те, които никога не са били добри дървета, които дават добри плодове, са станали зли дървета, които продават зли плодове! А всичките зли дървета ще бъдат събрани от дявола, за да бъдат все онова негово дърво на смъртта и ада, с чиито клони той съблазнява и засенява целия свят…
Нямаше как да ти спестя тези размишления в сърцето ми относно горкото, което Бог е заповядал за лъжливите пророци. Но сега нека отново да ти предам Личните думи, които Исус ми каза преди самото видение с горкото върху хвалболюбците. Ето какво ми каза Той:
“Никак да не отпада сърцето ти поради факта, че не си приет в родината си, но си отхвърлен тотално от всичката християнска религия. Защото ти казвам, че тия, които те приеха, не живеят в родината си, но са преселени от Святия Дух, за да живеят с Мене в небесните места.
Далече по-горе от всичките началства и власти на Вавилон!
Далече по-горе от всичката мерзост на погиващия свят!
Далече по-горе от всичкия шумен възторг, с който биват хвалени лъжепророците на Вавилон!
Защото, било че мнозина искат или не искат, тясната порта ще си остане толкова тясна, колкото беше и в началото. И стесненият Път ще си остане стеснен, колкото и измамно да се заблуждават човеците, че Господ се впечатлява от религията им.
Но ти сега помисли върху горкото, което ще постигне лъжепророците на дявола. Помисли върху сетнината на тези, които не пожелаха да бъдат Мои свидетели, за да дадат на народите Моето свидетелство, но се поклониха на дявола, за да занесат по земята неговото измамливо свидетелство.
А какво е Моето свидетелство?”
“О, Исусе! Ти Си Святият Корен на Отца, Който пие от водите на Реката на Живота! Ти Си Святата Лоза на Отца, Която ражда Съвършените Плодове на Святия Дух! Ти Си Дървото, Което две хиляди години ражда чудните Плодове на Небето и ги дава даром на всичките Божии чеда!”
“А няма ли срещу Святия Корен на Отца да се възправи проклетият корен Сатана? Няма ли срещу Дървото на Живота да се възправи дървото на смъртта и ада? Няма ли срещу Реката на Живота да се възправи реката на горкото? И в тая духовна битка чия страна ще вземат човеците?”
“О, Исусе! Небесните човеци ще застанат на Небесната страна, а земните човеци ще заложат на дявола!”
“А кои са повече на земята? Небесните или земните?”
“Господи мой! Земните всякога ще бъдат повече, защото и Ти Сам ни казваш, че малцина влизат през тясната порта и стеснения път…”
“А няма ли тогава земните човеци да захвалят всеки лъжепророк, който дръзне да застане на страната на дявола, за да враждува на Небето и да съблазнява човешките души? Няма ли земните да покажат възторга си от всеки, който ги учи да купуват и продават и никак не им дава примера на себеотрицанието и саможертвата?”
“О, Исусе! Та такъв лъжлив пророк само би насърчавал егоизма и греха на земните. И те наистина биха го приели като свой сред своите си. Докато пратениците на Небето биха били чужди…”
“Ето затова не приеха и тебе, когото стократно потвърдих с Духа Си! Ето затова и никой пророк не е бил приет в родината си. Защото е срещнал опозицията и отрицанието на многото земни и утехата и подкрепата на съвсем малко Небесни.
Но ти виж сега какво е самото горко, с което Вечният Съдия въздава върху клона на хвалболюбците, изявени от Моето Слово като лъжепророци на Сатана…”
След последните думи на Исуса пред сърцето ми отново се появи дървото на смъртта и ада. И ето, че Господ простря Меча Си против него. И като посочи клона на хвалболюбците, извика против тях със страшен Глас:
“Горко вам, хвалболюбци! Горко вам, лъжливи пророци на дявола! Защото дойде времето на наказанието ви и часът на горкото ви удари! Бъдете проклети довека пред Лицето Ми! Защото вие умножихте беззаконието на църквите и поради вас дървото на дявола разпростря клоните си по земята. Огън ще запали злите ви плодове и жупел ще се изсипе върху главите ви!”
След последните думи на Исус отсред Меча Му излезе бляскава мълния, тъй щото клонът на лъжепророците беше отсечен и се килна, като започна да пада в дълбините на ада. Но тоя път аз видях, че поради дължината си тоя клон повлече след себе си и всичките човеци, които бяха хвалили, почитали и превъзнасяли сатанинските лъжепророци. Така трагедията им наистина ставаше пълна. Защото клонът продължаваше да пада, като се изсулваше подобно на тялото на змия и завличаше всички, които му бяха уповавали. Но ето, че накрая в дълбините на пъкъла падна и самия му край. А тогава отсред тъмнината се надигнаха писъци и ревове, които е невъзможно да бъдат предадени, нито описани. А Исус, с гневно и свъсено Лице, посочи надолу с Меча Си, като ми казваше:
“Нека слезем, за да видиш какво е горкото върху лъжепророците на дявола и върху онези, които ги хвалеха и превъзнасяха!”
След думите на Господ сиянието Му ме обгърна, тъй щото двамата с Него започнахме да слизаме в неизмеримите дълбочини. Така дойде миг, когато видях множества от ужасени човеци, които бяха приковани с тежки вериги към подножието на страшните скали. А над самите тях бяха приковани и идолите им. И ето, че огнените вълни на реката нападаха върху сърцата на поклонниците и върху всичките зли плодове, които те бяха купували от идолите си. Това караше човеците да пищят със зверски гласове. И като гледат към идолите, приковани над тях, да им крещят:
“Ах, вие, лукави и проклети! Какви са тия ваши зли плодове в сърцата ни, които привличат огъня от тая река? Защо ни лъгахте и мамихте? Защо ни карахте да ви хвалим и да участваме в беззаконието ви?”
От виковете им имаше такъв ефект, щото скалите започнаха да се тресат, а от мрака изотгоре налетяха огнени стрели от жупел. И самите стрели, насочвани от невидима ръка, се забиваха в ушите на лъжепророците, които пламваха и цвърчаха страшно. Това караше лъжепророците да вият и да крещят, казвайки:
“Ах, Господи Исусе! Спри тоя ужас в ушите ни! Ужас иде отсред подножието ни и ужас пада изотгоре ни! Ах, горко ни, горко ни!”
Извърнал главата си, за да не гледам горкото върху поклонниците и идолите им, аз попитах Господа:
“О, Спасителю! Защо стрелите на огнения жупел нападат ушите на хвалболюбците?”
А Исус ми отговори, казвайки:
“Вярата идва от слушане, а слушането – от Христовото Слово!
Но тия тук не са слушали Гласа Ми в Святия Дух, за да имат Моята Вяра, но са слушали измама и два пъти са проклели сърцата си. Веднъж – като са слушали гласа на лъжепророка, който е духът на Антихрист, за да мамят, засеняват и убиват чрез злите си плодове. Втори път – като са слушали гласовете на всичките хвалби от поклонниците си. И ето затова вечното им наказание ще е огнен жупел в ушите. В тия техни проклети уши, в които влезе измама от дявола и измама от измамените тълпи.
Затова казвам на всичките Си братя и сестри:
Бягайте от събрания и сборища, където шумни тълпи шумно хвалят и превъзнасят скъпо платени и продажни лъжепророци!
Бягайте от всяко място, където търговията на света е направила поклон пред лъжепророците на дявола! Защото техните книги, станали стока, са собствените им зли плодове! А ако някой яде зли плодове, той сам ще стане зъл в сърцето си и поклонник, който ще наследи огнения пъкъл, за да гледа на прикования си идол до вечни векове!
Бягайте отсред хвалбите, люде Мои! Защото всяка човешка хвалба е заредена с амбицията на Сатана да въздига лъжливите си слуги, с които да мами и съблазнява!
Бягайте отсред търговията, люде Мои! Защото който купува плодовете на злите дървета, той сам става част от ония, които ги хвалят! Но вместо това се посветете на Божието Спасение и на подвизаването да влезете през тясната порта и да вървите по стеснения път. Защото тук, в огъня на пъкъла, приключва влизането в широката порта и ходенето по пространния път! И мнозина са, които ще го наследят!”
Братко мой! Това е едно от най-страшните видения, които Исус е давал на сърцето ми. И аз, паднал на колене пред Него, сега Му казвам:
“Благодаря Ти, Господи, че нещата са все още видение! Благодаря Ти, че те все още не са се случили тотално навсякъде! Благодаря Ти, че все още показваш Благост и Милост към людете Си, като ни изобличаваш и ни даваш да видим сетнината на проклетите!
Моля Те, Исусе! Нека тази пророческа книга стане за всеки от Твоите като броня на Правдата, която ще ни спаси и опази от всичкото горко, заповядано за нечестивите! Амин и Амин!”

Leave a Reply