КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ СЪБЛАЗНИТЕЛИТЕ

“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда!” (Матея 18:7)

Братко мой! Верни ми приятелю!
Ако ти кажа, че живеем в свят на страшна сатанинска съблазън, то едва ли това ще бъде някаква новина за теб. Защото всички ние ежедневно се сблъскваме със съблазните, с които дяволът е затрупал цялата земя. Но аз сега те моля още веднъж да прочетеш думите на Господ Исус, свързани със съблазънта. Защото Той наистина пророкува горко на света поради съблазните. Но в Своя пророчески прицел Спасителят ни предупреди, че истински страшното горко ще е за “онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда”. Това иде да те убеди, че по отношение на съблазънта човеците ще се разделят в два лагера – съблазнители и съблазнени.
Виж тогава първия лагер, свързан със съблазнителите, и знай, че именно неговото осъждение ще видиш в пророческото видение, което Господ ще разкрие на сърцето ти.
Една от най-тежките духовни битки, които водих цели десет години и то с променлив успех, беше битката против съблазните, с които дяволът наводни много от църквите на последното време. А тогава стана така, че много от съблазнените, прочели пророчески книги от “Мория” против съблазните, не отидоха да се допитат до Господ Исус относно тяхната истинност, но решиха да се допитат до собствените си съблазнители. Така, застанали пред тях, те им показаха първите пророчески книги против търговците в Храма, а след това ги запитаха:
“Молим ви, кажете ни! Право ли е да има търговия в Божия Храм? Право ли е да продавате Божието Слово и всичко, което е било родено от Божието Свято помазание, а не да го давате даром, както даром Бог го е дал от Небето?”
Както можеш да предполагаш, съблазнителите бяха ужилени от тези въпроси в сърцата си. Но като запазиха външно религиозно самообладание, изкрещяха на съблазнените от тях, като ги заплашиха с думите:
“Никак да не четете тези книги, нито да вярвате на писаното в тях. Но наместо това погледнете колко помазани и прекрасни книги и касети сте си накупили за последните няколко години. Книги и касети от Бени Хин и от Робъртс Лиардън, от Улф Екман и от Джон Остийн, от Кетрин Кулман и от Род Парсли, от Кенет Копланд и от Дерек Принс, както и от стотици други Божии помазаници. Да вярвате на тия книги, написани от Главчев, ще рече да хвърлите укор върху всичките християнски светила на Америка и света! А ще хвърлите ли вие укор против тях? Стиска ли ви да ги наречете съблазнители, когато те са ви дали нещо, което струва много повече, отколкото сте им платили?”
На подобни думи много от съблазнените никак не можаха да удържат. И като се прибраха в осквернените си храмове при осквернителите-търговци, повече никога не гъкнаха против съблазнителите. Нещо повече – надъхани с всичката възможна религиозна ярост на непокаяни търговски сърца и нечисти пастирски съвести, един по един те се отказваха от Словото на Божия Пророчески Дух като притуряха скръб на скръбта ми и позор на опозоряването ми.
В онези първи дни на призванието ми като Божий пророк, аз много плачех и изливах в ридание молитвите си към Бога. Не исках никак да повярвам, че тия, които се наричаха “християни” и изповядваха в сърцата си най-живото и най-святото Име на небесата и на земята, не можаха да превъзмогнат над дяволската съблазън на търговията, но я приеха като нещо задължително, сиреч, като стандарт за една евангелска църква. Но моят Господ, Комуто служа с духа и сърцето си, още тогава ме укрепи и заздрави. И аз разбрах, че трябва да говоря Истината Му и да изявявам думите Му, каквото и да ми коства това. Защото наистина има време и съдба за всеки бунт, за всяко непокорство и най-вече – за всяка съблазън, която е утвърдила в църквите греха на дявола и се е поругала с Любовта и Святостта на Бога. Точно тези мисли, които нахвърлих по-горе, бяха се родили в сърцето ми, миг преди Исус да ми покаже горкото върху всичките съблазнители. А сега нека да ти предам и Личните думи, които Господ ми проговори. Ето какво ми каза Той:
“Зная колко ти е тежко. Защото видях от Небето всичкото поругание, всичкото напускане и всичкия позор, който понесе заради Моите изобличения против съблазните и съблазнителите. Но сега ти казвам, че Аз съм Вечният Съдия, на Когото Отец е дал да извърши Съд между народите и да напълни ада с осъдени и Небето с оправдани! Помисли тогава, че един Съдия непременно ще освети престъпленията на дявола и ще ги направи явни за всички. Тъй щото да се яви всичката духовна сила и всичката неизменима съдба на думите, които съм говорил.
А какви бяха Моите думи за осъждението на нечестивите? Не бяха ли тези, щото казах на всички ви:
“Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в Името на Единородния Божий Син…” (Йоан 3:18)
И понеже знам, че мнозина биха се успокоили и биха си казали:
“Чудесно! Ние нямаме никакъв проблем! Вярваме в Исус и следователно няма да бъдем осъдени!”
То и затова Аз продължих с думите Си, за да посоча на всички ви какво е осъждението:
“И ето що е осъждението: Светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му; но който постъпва според истината отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога…” (Йоан 3:19 -21) 
Ползва ли ви тогава вяра, която бяга от Светлината и не иска да отиде към Светлината? Ползва ли ви изповедта, че сте Божии, ако с делата си се отричате от Бога и търпите тъмнината на дявола, като най-желателно място за душите ви? И когато ви явих чрез пророка Си всичката дяволска тъмнина, дошла чрез съблазните на търговията, то колко отстъпиха от вертепа на Сатана, за да коленичат пред Святостта на Отца и Сина и Духа? Колко напуснаха тъмнината на съблазънта, за да покажат, че наистина са родени от Духа на Светлината и Святостта? Не стана ли другото, за което съм пророкувал? Не обикнаха ли човеците повече търговията, нежели даването даром, понеже делата им бяха зли? Не продължиха ли да обогатяват съблазнителите си, вместо горчиво да се каят за беззаконието си? Сега разбираш ли, че Вечният Съдия вече има Свято Пророческо обвинение, изявено от слугата Му против съблазнителите, които ще бъдат осъдени в пъкъла? И те никак няма да избегнат, нито ще отворят уста, за да кажат, че не са били предупредени накъде клони пътят им.
Защото пътят на всички съблазни води в ада!
Колко повече – когато съблазните на дявола не са само в света, но са влезли в църквите, за да ги умъртвят и направят абсолютно гнили и безполезни за Святия Дух.
Виж тогава видението, което ти давам. Защото сега Вечният Съдия ще простре Меча Си против оня първи клон от дървото на смъртта и ада, който е клонът на съблазнителите…”
След последните Си думи Исус докосна с ръка главата ми, тъй щото пред очите ми се появи и самото дърво на смъртта и ада. Този път то беше много по-проклето, страшно и ужасно, понеже го гледах от съвсем близо. И ето, че Съдията простря Меча Си против клона на съблазнителите, като извика със страшен Глас:
“Дяволски съблазнители! Дойде часът на осъждението ви и яви се времето на наказанието ви! Бъдете отсечени, вие, които съблазнявахте човеците на земята! Наследете пламъците на огнения пъкъл и бъдете всякога проклети пред Лицето Ми!”
След тези думи отсред Меча излезе бляскава мълния, която отсече клона на съблазнителите. И той, като се килна и наклони, започна да пада в дълбините на ада. А всичките съблазнители, които падаха с клона си, пронизаха със страшни писъци тъмнината, в която отиваха довека…
Извърнал главата си поради ужаса на видението, аз погледнах към Исус, Чието Лице беше станало свъсено и гневно. А Той, като посочи с Меча надолу, вече ми казваше:
“Бъди покрит от Моята Съвършена защита и Ме последвай в дълбините на огнения пъкъл. Защото сега ще видиш мястото, където от година на година и до вечни векове ще бъдат мъчени и наказвани всичките съблазнители на дявола…”
След думите на Исус аз се усетих странно. Понеже отсред мантията Му излезе сияние, което обгърна и мен, и Него. А в това сияние аз се усещах така, сякаш, че нозете ми бяха нагазили дълбоко в Реката на Живота, тъй щото една пречудна и завладяваща свежест покри цялото ми същество. И ето, че двамата с Господа вече слизахме надолу. Така дойде миг, когато сърцето ми зърна огнена река, която се блъскаше в брегове от изострени скали. Пламенните й вълни се блъскаха в скалите, хвърляйки наоколо безброй огнени капчици и искри. И ето, че в подножието на скалите аз видях самите съблазнители, оковани с железни вериги. Извиващи се от непоносима болка те имаха най-страшни поражения от огън върху ръцете и краката си. Самите им ръце, неестествено изкривени, бяха обърнати към гърбовете им. А краката им, изкривени подобно на ръцете, бяха като крака на уроди. Това ме накара да попитам Исуса:
“О, Господи мой! Защо ръцете и краката на съблазнителите са така изкривени? Та ето, ръцете сочат към гърбовете на съблазнителите, а краката им са обърнати така, че ако тръгнат напред, то по-скоро биха вървели встрани. И изобщо – какво е това изкривяване при тия съблазнители?”
В отговор на думите ми Исус проговори, казвайки:
“Нека всичките Ми братя и сестри знаят, че да се изкривява правото е основен прицел на съблазънта. Всеки, който е решил да съблазнява, първом съблазнява и изкривява себе си, а след това тръгва да съблазнява и изкривява останалите. Виж тогава тия криви ръце, които винаги ще привличат огъня на наказанието към себе си! И като ги гледаш, кажи Ми:
Каква ли ще да е била страшната сатанинска съблазън, която е изкривила ръцете на съблазнителите? Понеже Бог не даде на човека криви ръце за криви дела, но прави ръце за прави дела…”
“О, Исусе!” – отговорих аз – “Та нима има нещо по-благо, по-право и по-свято от това – ръцете ни да служат за даване? Та нали Сам Отец дотолкова възлюби света, щото протегна ръцете Си и даде Тебе за Спасението на човеците?”
“А искали ли са тия съблазнители да дават? Искали ли са да бъдат с прави ръце, вършещи правото, или са се посветили да изкривят ръцете си, за да вършат неправда? И ако правите ръце са ръцете на даващия, роден и изпълнен от Благодатния, то какво са кривите ръце?”
“О, Господи мой! Кривите ръце са продаващите ръце! Това са ръце на алчни, користолюбиви и пресметливи човеци! Човеци, които не са родени от Твоя Свят Дух, за да вършат Святи и чисти дела с ръцете си, но са родени от дявола, за да вършат с ръцете си дела, мръсни и криви като неговите…”
“Знай тогава, че ето такава ще е участта на всички църковни търговци, които са изкривили правото даване в криви и нечисти интереси. Всеки от тях един ден ще се намери в огъня на пъкъла, за да усети истинското състояние на ръцете си. Защото като е ходил по земята с кривите си ръце, за да продава Мене и Моето за пари, той е осъдил сам себе си. И тук, в ада, делата му всякога ще свидетелстват против него. Огънят ще гори кривите му ръце и в цялата вечност той няма да може да ги види с очите си, но ще усеща ужаса от проклятието им в сърцето си. Понеже ако приживе бе помислил да погледне ръцете си, то не би ги изкривил в съблазните на дявола, но би ги осветил в даващата Любов на Отца, Сина и Святия Дух!”
“А краката, Господи? Защо и краката на съблазнителите са криви?”
В отговор на въпроса ми Исус с твърд Глас каза:
“Бог не даде на човека криви крака, които да вървят по криви пътища, но го дари с прави крака, които да вървят по Правия Път. Какви ще да са тогава църковните съблазнители, които лъжеха мнозина, че вървят напред, когато собствените им крака вървяха встрани? Какви ще да са тия съблазнители, които с възторг говореха от амвоните си за Пътя, Истината и Живота, когато нозете им всякога ходиха в безпътицата, лъжата и смъртта? Не бяха ли такива Лотови жени, които уж бягат от Содом, а сърцата им остават в нечестие? Разбираш ли сега, че те наистина са служили за съблазън от дявола? Защото дяволът е змия, а една змия никога не обича правия път, нито върви право. Тя пълзи, веднъж в ляво, веднъж в дясно. И нейните чеда също са пълзели като нея. Веднъж в ляво – за да пожелаят користите на света, веднъж в дясно – за да паднат в блудство и прелюбодейство.
Но ето по тази причина дяволските съблазнители всякога ще гледат кривите си крака и ще привличат с тях пламъците на ада. Но ако някой е бил просветен и осветен от Божия Пророчески Дух, то такъв непременно би живял писаното от Божия пророк:
“Пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за Него…” (Матея 3:3) 
И ето, Вечният Съдия говори на Църквата Си и я пита:
Приготвихте ли Пътя Ми? Направихте ли прави пътеките за Мене, за да вървят по тях човеците с прави нозе? Ликвидирахте ли сатанинската съблазън или оставихте амвоните си под властта на кривокраките и криворъките? Колко години слугата Ми вика в пустинята? Колко видения от Сион се изляха в сърцата ви? Колко мъдрост, разум, посвещение и знание ви давах през годините? И ето, че пак Храмът Ми не се очисти, нито съблазните се прекратиха.
Но сега, когато сте видели вече осъждението на сатанинските съблазнители, не бихте имали никакво извинение за никоя съблазън. Защото нищо друго не е поискал от вас вашият Господ, освен това:
Да вършите дела, чисти като Неговите и да вървите в Път, Свят като Неговия! С прави ръце и с прави нозе, като слуги на Божията Вечна Правда!
Който послуша думите Ми и не изкриви ръцете си в търговия, нито нозете си в заблуда, няма да мине през Съд, нито ще наследи участта на съблазнителите! А сега, момчето Ми, нека ти покажа как Вечният Съдия отсича и осъжда клона на наситените…”
Братко мой! Иска ми се никога да не забравиш това видение със съблазнителите в огъня на пъкъла. И когато в живота ти се случи да ги срещнеш, то Самият Свят Дух да ти покаже, че ръцете им са криви и нозете им ходят встрани. Амин и Амин!

Leave a Reply