ИЗОБЛИЧАВАЙ И ВЪЗСТАНОВЯВАЙ – 8 ЧАСТ

“Опитвайте, що е благоугодно на Господа; и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте…”
(Ефесяни 5:10-11)

Мили приятелю в Духа Господен! Покори се на посланието от Господ Исус Христос, свързано с изобличаването на вавилонските грабители! С това послание Святият Дух ще те предпази от примките на Амалик и ще те зареди с готовност за Мига на Грабването! В Името на Исус – възстановявай пред Спасителя Престола, достоен за Славата Му!

Leave a Reply