РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 8 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;
и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”
(2 Тимотей 2:7)

Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието за Закона на отражението, дадено ми от Господ Исус Христос. И нека Святият Дух ти даде да разбереш как да станеш съвършен отразител и проводник на Божията Светлина!

Leave a Reply