РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 7 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;
и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”
(2 Тимотей 2:7)

Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху притчата за Ной, дадена ми от Господ Исус Христос за последното духовно състояние на този свят. С това послание Святият Дух ще ти даде да разбереш, че в Ковчега на Завета Господен ще влязат само човеците, предали себе си на изкупващо злострадание пред Небесния Отец, Който ще изтрие сълзите им и ще утеши сърцата им!

Leave a Reply