РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 6 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;
и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”
(2 Тимотей 2:7)

Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието за Мастилото на Съдията, дадено ми от Господ Исус Христос в тази измислена, но съвършено истинска история за сетнината на един клетник и страдалец. С това послание Святият Дух ще ти даде да разбереш, че има време за всяко нечестие, и присъда за всяко беззаконие на този свят. Присъда, която Вечният Съдия ще напише с Мастилото на човешкото злострадание!

Leave a Reply