РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 5 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;
и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”
(2 Тимотей 2:7)

Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието на Господ Исус Христос в тази измислена, но съвършено истинска история за пропастта, която разделя територията на дявола от територията на Бога! С това послание Святият Дух ще ти даде да разбереш, че между двете територии стои Огледалото на ангелите, в което всеки човек може да разбере съдбата и сетнината си!

Leave a Reply