РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 4 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;
и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”
(2 Тимотей 2:7)

Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието за Златото, Среброто, Диаманта и желязото, дадено ми от Господ Исус Христос! С това послание Святият Дух ще насърчи вярата ти и ще ти даде да разбереш колко скъпоценни са Благородството и Твърдостта, които могат да съхранят душата ти и колко пагубни са отстъплението и предателството, които могат да я погубят!

Вашият коментар