ИЗОБЛИЧАВАЙ И ВЪЗСТАНОВЯВАЙ – 7 ЧАСТ

“Опитвайте, що е благоугодно на Господа; и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте…”
(Ефесяни 5:10-11)

Мили приятелю в Духа Господен! Покори се на посланието от Господ Исус Христос, свързано с изобличаването на тщеславните църкви, тръгнали по пътя на отстъплението от Завета Господен! С тази книга Святият Дух ще ти даде Силата да пребъдваш в Тялото Исус Христово като Верен и Истинен последовател на Божия Син! В Името на Исус – възстановявай всякога преклонението пред Бог Отец в Дух и Истина!

Leave a Reply