ОГЪНЯТ НА МОЛОХ – VI ГЛАВА

6. КАК ВЯРНОСТТА СЕ ПРЕВРЪЩА В ПРЕДАТЕЛСТВО?

Братко мой! Ако искам да запомниш нещо от предишната демонична церемония, то се състои в едно изречение:
“Вярата е за сърцето, а парите – за портмонето!”
Няма място в сърцето ти за парите на света. Бог не е създал затова твоето сърце, нито сърцето на който и да е човек. Но има един извратен и паднал херувим, повлякъл след себе си милиарди Небесни служители. За него най-важното е да превръща сърцата на човеците в спестовни книжки на своето лукавство. А после да събира всичко с лихвите.
Господ допълнително работи в сърцето ми, за да разбера онова, което щеше да се случи на петата демонична церемония. Защото едно от нещата, на които ние като човеци никога нямаме отговор, са въпросите:
Как може някой да обърне верността в предателство? Как може някой, когото си обичал като брат, да ти забие нож в гърба? Как може някой, от когото си получавал плодът на Духа, в един миг да се превърне в неверен лък и коварна стрела?
Аз не съм сърцеведец. Господ е, Който издирва и вижда помислите и намеренията на човешките сърца. И понеже днес е време на най-голямото предателство и отстъпление от Божията Истина, то и затова аз исках по-дълбоко посвещение по въпроса за верността и предателството. Тогава Господ докосна сърцето ми и ми каза:
“Стефане, всичко, с което можеш да обясниш Вярността, се крие в Огъня. Огънят е, който утвърждава Вярността. Някога, когато с Отец Ми създавахме началствата, властите и силите, Ние утвърдихме едно прекрасно място в Небето. Място, където кръстихме в огнена Вярност всички Небесни служители. Това беше място на огнени камъни. Там ходеше Луцифер преди бунта и падението си. За това място говори Отец Ми чрез пророка Си Езекиил, като каза на Сатана:
“Така казва Господ Йеова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни; със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. Ти беше херувим помазан за да засеняваш; и Аз те поставих така щото беше на Божия свят хълм; ти ходеше всред огнените камъни…” (Езекиил 28:12-14)
Мнозина изобщо не разбират какво са тези огнени камъни. Мнозина изобщо не знаят, че камъкът олицетворява утвърдените неща, заповядани за вечни векове. Но когато Луцифер надигна сърцето си и поиска да мери себе си с Твореца, то тогава Отец Ми извърши онова, за което отново пророкът Му Езекиил пише:
“Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти търговия напълниха всичко всред тебе с насилие, и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм, и те изтребих отсред огнените камъни, херувиме засеняващи! Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради блясъка си; Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат. Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат…” (Езекиил 28:15-18)
Забележи внимателно думите на пророка. Забележи, че Отец Ми извади Огъня Си изсред Луцифер и го обърна на пепел по земята. Ако Огънят на Отца създава Вярността, то как мислиш? Беше ли верен засеняващият херувим на Отца Ми?”
“Не, Исусе! Той презря Вярността и се превъзнесе поради амбициите си!”
“Помисли тогава, че ако Отец Ми е извадил Огъня Си от сърцето на Луцифер, то вътре е останала празнота, която не може дълго да продължи, но непременно ще бъде запълнена с нещо друго. И ако Отец Ми извади от Луцифер Огъня Си, то с какво Луцифер ще напълни празнотата на сърцето си?”
Отговорът се яви сам на устата ми. И затова казах:
“Господи, след бунта и падението си Сатана си създаде друг огън. Негов огън, който да отговаря на извратената му същност. И аз вярвам, че Ти ме водиш в тези дълбочини, за да разбера, че именно това е огънят на Молох…”
“Точно така, момчето Ми. Огънят на Молох замести Огънят на Отца в сърцето на Сатана. Именно затова дяволът всякога е искал човеците да преминават през неговия огън. И ако Огънят на Отца те води до вярност, то до какво ще те доведе огънят на Молох?”
“Господи, огънят на Молох ражда предателството. Защото Луцифер е първата личност, предала Отца. Той е първият предател и неговият копнеж всякога е бил човеците да стават предатели. Точно затова Сатана влезе в Юда, да го направи предател. Той просто напълни сърцето му с неговия си огън. Той на три пъти успя и с Апостол Петър, който се грееше на чуждия огън. Но аз не разбирах това, докато Ти не ми показа всичко в дълбочина…”
“Виж тогава с какви думи Отец Ми днес се обръща към всички ви. Защото с Неговите думи непременно ще разберете къде гори огънят на Молох. Защото с Неговите думи непременно ще стане явна пред очите на сърцата ви долината на Еномовия син…”
След последните Си думи Господ докосна с ръка главата ми, а пред очите ми изплуваха думите на Отца, които бяха като сълзи от любящото Му Сърце:
“(1) Тоя е народът, който не слуша Гласа на Господа своя Бог,
(2) нито приема наставления;
(3) честността изчезна и се изгуби от устата им.
Острижи косата си, дъщерьо ерусалимска, и хвърли я, и плачи със силен глас по голите височини; защото Господ отхвърли и остави поколението, на което се разгневи. Защото злодейците сториха това, което бе зло пред Мене, казва Господ; поставиха мерзостите си в дома, който се нарича с Моето Име та го оскверниха. И издигнаха високите места на Тофет, който е в долината на Еномовия син, за да горят синовете си и дъщерите си в огън, нещо, което не съм заповядал, нито Ми е дохождало наум…” (Еремия 7:28-31)
И тогава Исус ми каза:
“Виж кои ще преминат през огъня на Молох в петата демонична церемония. Защото именно това са чедата на предателството. Чеда, които постъпиха разтлено, та оставиха Господните пътища. А ето и първите, които ще влязат в огъня. Те са първи и в Словото на Отца Ми. Затова нека отново ти ги кажа:
“Тоя е народът, който не слуша Гласа на Господ своя Бог!”
След думите на Исус аз вече бях във видението с огъня на Молох и така забелязах как към огъня тръгнаха човеци, които запушваха ушите си с дланите на ръцете си. Над тях, в небесните места виждах архангел, който викаше със силен глас, но те не го чуваха. Зад тях, на около стотина метра аз видях Господни тръбачи в бели мантии, които пронизително надуваха тръбите си. Но те отново не чуваха. Това бяха обречени хора. Хора, които никога нямаше да преживеят грабване от Исус, нито Спасение. Те не чуваха гласът на архангела, нито Божията тръба. Те просто тръгнаха към огъня на Молоха и до един влязоха в него. А там, вътре, в самия огън, вече свалиха длани от ушите си, защото Молох ги бе излъгал да слушат неговия глас и да го приемат като Божий. Тогава Исус отново ми каза:
“Виж вторите, които ще влязат в огъня. Защото и те са предатели. Те са вторите в Словото на Отца Ми. Затова нека отново ти ги кажа:
“Тоя е народът, който не приема наставления от Божиите пророци!”
Погледнах отново във видението и забелязах как към огъня на Молох тръгнаха човеци с мрачни погледи. А тогава забелязах в тях изненадващи подробности. И те бяха такива, щото вратовете на тези човеци сякаш не бяха от жива плът, но от мед, която лъщеше на самия огън. И въпреки, че отново зад тях аз чувах тръбите на пророците, тези хора не можеха да се обърнат, понеже медните им вратове не позволяваха никакво обръщане. И когато всички до един влязоха в огъня на Молох и пламнаха от него, то тогава медта по вратовете им изчезна и погледите им станаха весели и радостни, сякаш че бяха преживели новорождение. Така за трети път Исус ми каза:
“Виж сега и третите, които ще влязат в огъня. Защото те освен, че са предатели, са и убийци. И тяхното беззаконие е по-голямо от беззаконието на предишните. Те са последните в Словото на Отца Ми. И Аз ги посочвам, като казвам:
Тези са убийците Ми, които Ме пробождат с гвоздеите на мерзостта, понеже честността изчезна и се изгуби от устата им!”
Така отново бях във видението и нещата, които видях, ме ужасиха. Аз виждах човеци, от чиито уста стърчаха кървави гвоздеи. Те маршируваха със стегната крачка към огъня на Молох, а по пътя се обръщаха наляво и надясно. Когато изричаха думи, гвоздеите се изстрелваха из устата им и пронизваха сърцата на човеците, които ги слушаха. А те протягаха ръка, взимаха си гвоздеите и отново ги пъхаха в устата си. Само след миг и последните влязоха в огъня на Молох. А този огън за сетен път разтърси тълпата с фалшиви знамения. Защото кървавите гвоздеи моментално се превърнаха в златни мечове. А Молох с удоволствие, което е невъзможно да се предаде, нито да се опише, каза:
“Тези са моите помазаници, които имат меча на духа ми и в тях е моето благоволение…”
Чула думите му, тълпата пощуря. И сред подсвирквания, дюдюкания и възгласи “Алелуя” помазаниците на Молох бяха приети от мнозинството с огромно задоволство. Погнусата ми от видяното беше върховна. Затова паднах на колене пред Господ, като Му казах:
“Моля Ти се, Исусе! Избави от огъня на Молох всички, които е възможно да се избавят. Не давай сън и почивка на пророците Си, докато не застанат в пролома и Отец не простре ръката Си от Небето. Защото всичко, което Ти ми показа тук, е ужасно. То е една голяма трагедия, която сякаш ме намери неподготвен…”
Исус ме погледна с поглед, в който беше събрано всичко. Този поглед ми говореше, че Словото е Алфа и Омега и на него нито може да се притури, нито може да се отнеме. Този поглед ми говореше, че Господ отдавна е видял това беззаконие. А моят Спасител, уловил мислите ми, каза:
“Аз ти дадох виденията с огъня на Молох, за да докосна всички сърца, които искат да бъдат докоснати. Аз познавам Моите и Моите също Ме познават. Затова всеки от Моите ще разбере, че Господ му е говорил чрез тази книга.
Колкото до изкуплението или осъждението, Спасението или възмездието, то знай, че Тофет отдавна е приготвен. За Мене е приготвен. Защото Отец Ми е създал дори и нечестивия заради Себе Си. Защото има време и съдба за всяко непокорство. А днес е час и миг преди Дъха Господен. Защото с Дъх Господен Отец създаде човека по Своя Образ и Подобие и пак Дъх Господен ще унищожи нечестивия, който е изгубил Образа на Всемогъщия…”

Leave a Reply