ОГЪНЯТ НА МОЛОХ – IV ГЛАВА

4. КАК ЛИЦЕМЕРИЕТО СЕ ПРЕВРЪЩА В ЛИЦЕПРИЯТИЕ?

Братко мой! Верни ми приятелю!
Разтърсен ли си до основите на сърцето си? Приемаш ли думите на Господ или си решил дълбоко в себе си, че няма какво да променяш в теб или около теб?
Хората, видели нещо ужасно, носят спомена от видяното с години. Понякога дори с цената на душевна травма. А какъв спомен трябва да нося аз в душата си от видяното при Тофет? Как да издържа мерзостите в долината на Еномовия син? Да седна ли да оплаквам орисията на човеците, когато всеки миг бездействие носи печалба на дявола?
Не, братко мой! Аз ще надувам тръбата все по-силно, даже някой да хърка и да си прегръща възглавницата. Аз ще надувам тръбата, та дано звукът й пропищи толкова оглушително, че да събуди и най-закостенялите умове. Защото утре, при събора на първородните, когато Господ ни вземе при Себе Си, ще има хиляди и милиони, които ще скубят косите си, понеже са останали отвън. Но дълбоко в себе си ще трябва да признаят, че във времето, когато Божието дълготърпение ги е чакало да се покаят и Бог е изпращал слугите Си, те са предпочитали лъскавия станиол на един тщеславен шоколад вместо горчивото лекарство на духовното изцеление. А ще има и други, които ще осъзнаят, че това слово ги е променило и в пълна степен се е оказало съдбоносно за тях. И те са се намерили на точното място, защото тръбата ги е събудила на точното време.
Когато Исус ми даде да видя следващата демонична церемония, аз разбрах колко скъпо ще платят всички, които обичат театъра. Тук не става дума за земен театър и аз искам да освободиш ума си от всички земни неща, нито пък да правиш аналогия с тях. Тук става дума за това, че един чувствителен процент от вярващи са решили в сърцата си, че вярата е театър. И че в този театър има толкова по-голяма печалба, колкото по-убедително излъжеш зрителите, че си онова, което не си. А ти сам знаеш, братко мой, че никоя лъжа не е от Истината. И ако някой е в Истината, то и Истината е в него.
А сега нека да ти кажа какви бяха непосредствените ми впечатления от тази демонична церемония. Аз отново бях във видението с огъня на Молох, но този път гледката бе по-различна. Аз наблюдавах същите онези голи хора, но този път някои от тях бяха сложили маски на лицата си. Отдалеч аз не можех добре да видя какви са маските, но Господ ме приближи в самото видение, като ми каза:
“Наблюдавай театралната постановка, която започва. Защото има да научиш твърде много от тази демонична церемония. Като начало виж маските на тези човеци…”
Погледнах на маските на човеците и се изумих. От всяка една маска сякаш, че ме гледаше Господ. С тази разлика, че на маската Той беше застинал и безжизнен. Все така учуден, попитах Исус:
“Господи, какво става тук? Та тези човеци са сложили маски на лицата си и твърде убедително имитират, че притежават Твоя Образ…”
“Точно така е. Тези човеци не са се отрекли от собствените си лица. Но затова пък не искат да се отрекат и от привилегиите на Спасението чрез вяра. Те искат да останат земни, но да придобият и Небесното. Те искат дял на земята, но също така и дял в Небето. Затова са решили, че могат да излъжат Отца Ми, като са сложили тези маски с Моя Образ. Но Аз никъде не казах, че Моят Образ ще е маска, която скрива стария образ. Такъв вариант не е от Мене. Такъв вариант е удобен само за онзи тъмен режисьор, който както от всичко, така и от вярата направи шоу-спектакли. Затова знай от Мен, че ето така изглеждат лицемерите. Те не искат да се откажат от стария си образ, но всякога са готови да демонстрират и новия. Затова забележи какво ще се случи с лицемерите…”
След думите на Исус аз вече бях във видението и наблюдавах ухилената физиономия на Молох. Той също държеше маска в ръката си и побърза да я сложи на лицето си. А в следващия миг извика към тълпата поклонници:
“Кой от вас ще възлезе на святия ми хълм? Кой от вас ще обитава при поглъщащ пламък?”
И понеже тълпата мълчеше, той отново извика:
“Само онзи, който има моя образ…”
След думите на Молох огънят се разгоря твърде силно, така че го освети, за да види тълпата, че и той е със същата маска, както я имат някои от тях. Затова съблазнитеният дух извика с властен глас:
“Всички с моя образ нека се приближат и влязат в огъня ми…”
След думите му човеците с маските се приближиха и влязоха в огъня. А огънят на Молох подпали маските и това имаше ефект на допълнително осветяване. След много малко време маските на човеците изглеждаха твърде убедителни, понеже светеха с измамна светлина. А Молох, видимо доволен от ефекта, отново извика:
“Който служи на тези мои скромни братя и сестри, на мен служи. Затова нека всеки от вас счита другия по-горен от себе си…”
Думите на демоничния началник бяха заредени с такава доза лукавство и хитрост, щото те имаха отзвук върху цялата тълпа. И когато човеците с маските излязоха от огъня, то тогава сред тълпата се появиха хора с нови маски, които падаха да се поклонят на избраните от Молох. Ставаше така, че едни човеци с маски се покланяха на други човеци с маски. А твърде скоро цялата тълпа си осигури маски, а видението заприлича на демоничен маскарад. И затова Господ Исус ми каза:
“Не се чуди на онова, което наблюдаваш. Такова видение Аз все още не бях давал на Мои слуги, но сега го давам, за да стане ясно на всички как се ражда лицеприятието. Затова сега Господ твоят Бог отваря устата Си, за да заяви ясни и правдиви думи:
Всяко лицемерие, което мине през огъня на Молох, се превръща в лицеприятие! А лицеприятие ще рече, че една лицемерна маска се покланя и отдава слава на друга лицемерна маска!
Помисли и Ми кажи: Ако някой има Моя Образ, а и друг също има Моя Образ, то какво би сторил първият спрямо вторият?”
“Господи, всеки, който има Твоя Образ, ще търси да се покори и поклони на Твоя Образ! Образ се търси с образ и аз вярвам, че точно затова Ти ни заповяда да бъдем слуги на братята и сестрите си. Вярвам също, че Твоят Образ е причината Царят да каже в притчата Ти на Своите Си:
“Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили…” (Матея 25:40)
“А как тогава стои въпросът с маските? Няма ли всеки, който е с маска, да търси да се поклони на човек с маска? Не се ли търсят маска с маска точно така, както се търсят и образ с образ?”
“Да, Господи! Така е!”
“Знай тогава, че огънят на Молох е смъртоносна примка и капан за лицемерните. Той така ги запечатва с демоничния си контрол, че непременно лицемерието довежда до лицеприятие, и маската – до поклон. Защото когато не гориш от Огъня на Божията пречистваща Любов, та да изградиш Господния Образ в сърцето си, но измамно покриеш душата си със стихове и обещания, за които не си платил цена от себеотричане, то дяволът ще те забележи и ще те въвлече в собствения си огън, та никога повече да не свалиш маската на лицемерието си, но да търсиш други лицемери, за да им се кланяш. От многото мерзости, дошли в Храма, тази е от най-големите. Защото лицемерие, което се превръща в лицеприятие, не говори в полза на Истината, но отваря още по-големи врати за огъня на Молох. Затова си припомни какво говореше Апостол Яков за лицеприятието…”
“Господи мой! Яков писа в посланието си думите:
“Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие. Защото, ако влезе в синагогата ви човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах с оплескани дрехи, и погледнете с почит към оня, който е с хубавите дрехи, та речете: Ти седни тука на добро място; а на сиромаха речете: Ти стой там, или: Седни до подножието ми, не правите ли различия помежду си, и не ставате ли пристрастни съдии?” (Яков 2:1-4)
Тук Господ продължи да ми говори, като казваше:
“Значи, както сам забелязваш, лицеприятието си има прицел. И неговият прицел са богатите. Защото лицемерните имат вид на благочестие само отвън. Но когато трябва да постигнат своето си, било то печалба или каквато и да е корист, то те са готови на всякаква мерзост, за да постигнат копнежите си. Понеже ти никога няма да видиш лицеприятие към бедняк. Такъв не се е поклонил на Мамон, та да привлича около себе си лицемери. Виж обаче, когато поклонът е сторен и са дошли богатствата и славата, то тогава в пълна степен Сатана е подготвил човеците за следващата демонична церемония в долината на Еномовия син. Затова нека ти покажа и нея…”

Leave a Reply