ОГЪНЯТ НА МОЛОХ – II ГЛАВА

2. ДУХОВНАТА МАСТУРБАЦИЯ В ОГЪНЯ НА МОЛОХ

Братко мой! Нека никак да не те стряска заглавието на тази първа демонична церемония. Защото за извратен дух като дявола мастурбацията е нещо като визитна картичка на неговата активност. Ако никога не си бил запознаван със значението на тази дума, то ще ти кажа нейното значение и на български. А то е “самозадоволяване”, известно още и като “онанизъм”.
Когато Господ ми даде първото видение върху огъня на Молох аз бях шокиран от чудовищните размери на пораженията, които този огън оставя върху човешките души и сърца. А сега нека да ти кажа какво всъщност видях.
Господ вдигна духа ми при Себе Си и ме скри дълбоко в Присъствието Си, за да наблюдавам всичко онова, което се извършва на демоничната церемония, без това да влияе върху сърцето ми. Аз виждах онзи огромен лумнал огън, както и в първото видение пред Вавилонската кула. Този път обаче нещата изглеждаха малко по-различно. Аз виждах огромно множество от голи хора, събрани около огъня на Молох. Те викаха и подскачаха възбудено, защото усещаха горещината на огъня, макар че все още не влизаха в него. И като гледах всичко това, аз попитах Исус:
“Господи, какво става тук? И защо всички тези човеци са голи пред огъня на Молох?”
А Исус ми отговори:
“Не може да не са голи! Всички до един са голи, защото не са се облекли с чистия и светъл висон на благовестието. А като вземеш в предвид и това, че тук са събрани човеци, посочени от Луцифер да бъдат покварени и осквернени, то сам можеш да разбереш, че князът на всяко блудство непременно иска голи човеци за церемониите си. Тези, които са събрани тука, до един са забравили думите, с които ви предупредих, като казах:
“(Ето, ида като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му)…” (Откровение 16:15)
Но когато си отишъл на такава демонична церемония и си един от нейните участници, то всякакво чувство за срам вече е изчезнало. Затова забележи как ще започне церемонията на Молох…”
И действително, докато Исус ми говореше аз забелязах, че сред голите хора се появи Молох със златния си жезъл в ръка. Той беше усмихнат и твърде доволен. Затова вървеше бавно и величествено към пламналия огън. Така, само след миг Молох вече беше влязъл в огъня и стоеше всред него. Тогава той вдигна с ръка жезъла си и извика:
“Кой от всички вас иска от помазанието ми? Кой иска да го посоча?”
Голите човеци се развълнуваха и неистово закрещяха:
“Посочи мен! Посочи мен!”
Тогава Молох протегна жезъла в ръката си и от жезъла излезе огнен лъч, който докосна сърцето на един от голите човеци. Така голият човек, като ръкомахаше весело, излезе всред тълпата, която с радостно дюдюкане го приветстваше за избора му от Молох. А голият човек продължи към огъня, теглен от властната сила на дявола. Така, след като вече беше влязъл в огъня и стоеше пред Молох, той падна, като се поклони на демоничния началник. А Молох с властен глас му заповяда:
“Излей ми семето си, за да го помажа и потвърдя с моя огън…”
Без да чака повторна заповед човекът започна да мастурбира с половите си органи, което накара Молох да се усмихне с дълбоко задоволство. Миг след това семето вече течеше из човека, а Молох, като го улови в ръката си, каза с висок глас, та всички да го чуят:
“Ето семе достойно за мен, което ще заредя със силата на моя огън…”
След думите си нечестивият дух докосна с жезъла семето и то запламтя. А той се обърна към поклонника си, като му каза:
“Отвори устата си и изпий обратно семето си. Защото от днес нататък, когато проповядваш, моето семе ще излиза от устата ти. Моето семе с моя огън. И с това семе аз ще зачевам в сърцата плода на моя бог…”
След думите на Молох видях как поклонникът му изпи обратно горящото си семе. А след това силно извика “Алелуя”. И със самото извикване от устата му навън изхвърчаха капчици, които бяха огнени. Така поклонникът излезе от огъня на Молох и се върна в екзалтираната тълпа, като продължаваше да крещи “Алелуя”. А онези огнени капчици от пожертваното му семе попадаха върху сърцата на другите и ги правеха да лумват от дяволския огън. Напрежението от гледката върху сърцето ми беше голямо и само това, че Исус стоеше до мен, ми даваше стабилност и устойчивост. В следващия миг Господ ми каза:
“Това, което видя тук, цели да ти покаже как днес се раждат проповедниците на светския дух. Проповедниците на просперитета, които изливат семето си по всички лъскави конференции на пазара Вавилон…”
“Господи, а как да разбирам самата мастурбация на поклонника? Защо Молох изискваше от него да му покаже семето си?”
Тук Исус отговори:
“Словото на всеки дух е неговото семе. И както има семе за плътта, с което се раждат човеци по плът, така има и семе на духа, с което се раждат човеци по дух. И когато дяволът иска да поквари човешкия дух, то това става именно чрез огъня. Огънят е този, който подпалва думите в човека. Спомни си тук какво ви писа Яков:
“Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва! И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла…” (Яков 3:5-6)
Колкото до мастурбацията, то изискването на Молох за нея е именно, за да се яви, че това са човеци, търсещи духа на дявола, а не духа на Бога. Понеже Господ твоят Бог никога не ти дава слово за собствено задоволяване, но слово чрез Святия Дух за обща полза. Когато думите в сърцето ти не са за обща полза, но само и единствено за собствено възвеличаване и обогатяване, то тогава ти си станал пътник именно към този огън. Защото всички тук бързат да се самозадоволяват, та огънят на Молох да прегори сърцата им и да влезе във вътрешностите им.
Понеже кой от голите човеци в това видение е чел или помни думите на Отца Ми? Кой от тези онанисти и мастурбатори си е направил труда да отвори “Левит” и да прочете думите на строгостта Божия, която изрично заповядва:
“Който от израилтяните, или от заселените в Израиля чужденци, даде от семето си на Молоха, непременно да се умъртви; людете на земята да го убият с камъни. Също и Аз ще насоча лицето Си против оня човек и ще го изтребя изсред людете му, защото е дал от семето си на Молоха, та е омърсил светилището Ми и е осквернил святото Ми Име. И ако по какъв да е начин людете на земята затворят очите си, за да не видят тоя човек, когато дава от семето си на Молоха, и не го убият, тогава Аз ще насоча лицето Си против тоя човек и против семейството му, и ще изтребя изсред людете им него и всички, които го последват в блудството, за да блудстват след Молоха…” (Левит 20:2-5)
Но ето затова, понеже не се зачита, нито се помни Словото на Отца Ми, нито пък се изпълнява по Дух, ето по тази причина много църкви днес са станали блудници и на земята отново разцъфтя нечестието на Содом. Затова кажи на всички, които са открили себе си в това видение, да паднат по очи и да плачат денем и нощем, за да им покаже Отец Ми милост и отново да ги съживи от смъртта, в която са умрели. Защото Тофет ще продължи да действа до края. И на този демоничен жертвеник мнозина ще намерят собствената си погибел. Колкото до онези, които са на път към Тофет, Аз, Господ и Бог Исус Христос, казвам:
Побързайте да се облечете със светлия и чист висон на благовестието! Побързайте да съблечете стария човек, тлеещ по измамителните страсти, за да се облечете в Моята правда и Святост! Защото онзи, който е гол, а не облечен, вика дявола при себе си и нечестието му никак не закъснява да се яви.
А колкото до всички онези, които обичат капките на всяко тщеславно мастурбиране, то те ще получат заслуженото въздаяние на своето нечестие. Понеже от каквото бъде победен някой, на това и роб става. И ако мнозина днес не могат без шумния блясък на тщеславните конференции, то е, понеже в сърцата им вече е влязло чуждо семе с чужд огън. И те непременно участват на втората демонична церемония, която ще ти покажа сега…”
След думите на Господ аз отново бях върнат във видението с огъня на Молох, за да видя там следващата демонична церемония.

Leave a Reply