РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 3 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;
и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”
(2 Тимотей 2:7)

Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието за последното сито преди Страшния Съд, дадено ми от Господ Исус Христос! С това послание Святият Дух ще ти даде най-вярното разбиране за собствената ти съвест, която трябва да превъзмогне над духовете на умноженото беззаконие в света!

Leave a Reply