РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 2 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;
и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”
(2 Тимотей 2:7)

Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху кратката история за следите във Времето, с която Господ Исус Христос вдъхнови сърцето ми. И нека Святият Дух ти даде да разбереш как човек може да остави следа не в преходното време на своя живот на земята, но във Вечния Живот на Небесния и Свят Отец!

Leave a Reply