РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 1 ЧАСТ

 

“Размишлявай върху това, което ти казвам;
и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”
(2 Тимотей 2:7)

Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху притчата за Клетвата и Светилника, която Господ Исус Христос даде на духа ми! И нека Святият Дух ти даде разбирането, с което да направиш разликата между клетите и проклетите човеци на този свят!

Leave a Reply