ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 14 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте
благовестието на всяка твар…”
(Марк 16:15)

Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с ветровете на Живота и смъртта. С това послание Святият Дух ще ти даде твърдостта и непоколебимостта да издържиш на всичките страшни ветрове, които дяволът би насочил против сърцето ти и живота ти. За да бъдеш с вярата си проводник на Благодатния вятър от Небето! Слушай и проумявай, проповядвай и утвърждавай!

Leave a Reply