ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 13 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте
благовестието на всяка твар…”
(Марк 16:15)

Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Хляба на Божията Благодат! С това послание Святият Дух ще ти даде Силата да бъдеш даващ, а не продаващ, за да намериш сетнината си като Верен и Истинен свидетел на Небесния Цар! Слушай и проумявай, проповядвай и утвърждавай!

Leave a Reply