РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВЪЛЦИТЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
По Волята на Единственият, Чието Име е Цар на царете и Господ на господарите, аз ти предавам това най-дълбоко и радикално послание. Послание, което многократно е било изстрадано от мнозина и измолено от Бога на точното му време. Послание, за което са били проливани много кръв и сълзи, а сърцата са се свивали в болезнени въздишки. И понеже Сърцето на моя Бог, Комуто служа, е твърде милостиво и загрижено за нас, то и затова Господ Исус подбуди духа ми, за да застана на молитва пред Него и да Го моля за Съвършеното Му водителство.
Преди всичко нека да ти разкрия какъв бе пътят на моето посвещение от Исус в дълбочините на тази книга. Истината е, че този път бе белязан с твърде много болка в сърцето ми, която на моменти достигаше до ужас. Като всеки човек, който има съвест, аз също не можах да се съглася с онова, от което се стреснаха и заплакаха милиони и милиарди човеци. Но ако и да знаех от Библията, че този свят лежи в лукавия, аз за първи път в живота си видях колко е страшно, когато една шепа светски първенци решат да изземват мястото на Бога, Който е Единственият Съдия и Мъздовъздател. За да стават не просто съдии над един режим, но престъпници и убийци на хиляди човеци. Така, задвижили тежката си военна машина, американски и британски лидери изпратиха много смъртоносни оръдия и наличен военен арсенал в Ирак, за да сеят ужас и смърт на територия, която Бог не им е дал и на която не са се раждали чедата им.
Гледайки по световните информационни емисии, от които се виждаха кадрите на едно тотално разрушение и убиването на една нация, моето сърце напълно се съкруши, тъй че изплаках пред Господ. И не можейки да сдържа сълзите си, исках Той да се намеси и да спре това ужасно насилие и тази смърт. Затова, като паднах на колене пред Него, казах Му:
“Исусе! Утеши сърцето ми, защото е твърде много наскърбено и ужасено. Моля Те, Господи мой! Говори на сърцата на тези, които са готови да разрушават и убиват, а никак не се свенят да се наричат християни.
Говори на тези, които зареждат хилядите смъртоносни ракети на своите самолетоносачи, за да изпратят изтребителите си в мисиите на смъртта. А след това, без всякакво чувство за вина, отварят псалтирите си пред телевизионните камери, за да се молят на Бога и да искат благословията Му за техния успех.
Аз не разбирам това, Господи! Какви са тези човеци, Исусе? Какви са тези, които разработиха нови и нови смъртоносни ракети и свръхмодерни бомбардировачи с единствената си цел – да търсят и намират врагове, върху които да изпробват оръжията на смъртта? И защо те всички са уверени, че Ти ще благословиш и оправдаеш мисията им? Защо всички те смятат, че Ти Си ги упълномощил да стават съдии и мъздовъздатели над друговерците? Нима Сърцето на Милостивия Бог ще оправдае сърцата на немилостивите убийци? Нима Оня, Който дава Живот, ще благоволи в онези, които сеят смърт? Та нали Ти, Господи, каза някога на Петър в Гетсимания да върне ножа си в ножницата, защото който изважда нож от нож ще умре?”

Leave a Reply