ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 11 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте
благовестието на всяка твар…”
(Марк 16:15)

Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Небесната Му Дреха на Святост и Благочестие! С това послание Святият Дух ще ти даде Силата да се облечеш със светлия и чист висон, за да си готов за Сватбата на Агнето!

Leave a Reply