ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 9 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте
благовестието на всяка твар…”
(Марк 16:15)

Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с къщният покрив на Вярността. С това послание Святият Дух ще ти даде Силата да задържиш и съхраниш Словото на Божия Пророчески Дух в сърцето си!

Вашият коментар