ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 10 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте
благовестието на всяка твар…”
(Марк 16:15)

Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Пътят през Завесата. С това послание Святият Дух ще ти даде Мъдростта и Разума да проумееш какви са Святите Символи на Господния Завет, както и мисията на царското свещенство, посветено в слугуване на Божия Син!

Leave a Reply