ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 8 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте
благовестието на всяка твар…”
(Марк 16:15)

Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с белезите на Времето и знаменията на Времената. С това послание Святият Дух ще ти даде Мъдростта да познаваш проявленията на Божието Време и да утвърдиш духа си във Волята на Всевишния, за да бъдеш готов за Мига на Грабването! Слушай и проумявай, проповядвай и утвърждавай!

Leave a Reply