ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 7 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте
благовестието на всяка твар…”
(Марк 16:15)

Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Песента на Божия слуга Моисей! С това послание Святият Дух ще подготви сърцето ти за последната Божия Слава, която ще озари сърцата на победителите във великия духовен сблъсък между Светлината и тъмнината. Слушай и проумявай, проповядвай и утвърждавай!

Leave a Reply