ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 6 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте
благовестието на всяка твар…”
(Марк 16:15)

Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с живота на древния Йосиф. С това послание Святият Дух ще те изпълни с Небесно Благочестие, за да се съхраниш без порок, петно и бръчка до Мига на Грабването! Слушай и проумявай, проповядвай и утвърждавай!

Leave a Reply