ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VIII ГЛАВА

8. ГОЛАТА СКАЛА И МЯСТОТО ЗА ПРОСТИРАНЕ НА МРЕЖИ

Братко мой! Скъпи ми читателю!
Аз моля моя Господ Исус Христос да те покрие с присъствието на Благодатния Си Дух, защото със сигурност зная, че дяволът няма да стои безучастен пред оня, който вижда как на този съдебен процес се изявява тъмното сърце на Злото. Аз вече преживях във видение от Исус ефекта и силата на голата скала и затова ми се иска никой мой брат и никоя моя сестра в Господа да не попадне под мощното влияние на тази гола скала. Малко преди духът на Мамон да отвори устата си и да започне да говори за новозаветните си атаки против Христовата Църква, ангелът на Господ, който беше моят водител на процеса, ми каза:
“Онова, което ще те предпази от хищната ръка на духа на Мамон, е да имаш правилното отношение към него, тоест, да осъзнаеш силата на този противник. Понеже, спомни си, как Исус нарече този твой противник?”
Отговорих:
“В “Евангелието от Матея” Исус каза:
“Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона…” (Матея 6:24)
Виждам, че тук Исус нарече Мамон “господар”…”
“Нещо повече, Стефане! Господ ти говори за двама господари, като визира в единия – Мамона, а в другия – Себе Си.
Как мислиш тогава? Няма ли твоят Господ съвършено точната преценка за властта и силата на този дух, за да го нарича господар? И има ли друг дух от царството на тъмнината, чиято личност да е била обличана от Господа с такива силни квалификации?”
“Не, Господни пратенико! Духът на Мамон е единственият, когото Исус нарече “господар”…”
А ангелът продължи:
“Ако Исус нарече Себе Си “господар”, а така нарече и духът на Мамон, то това не иде ли да ти покаже, че силата на Единият Господар в небесни места ще е толкова голяма, колкото е силата на другия в земните места?”
“Да, така излиза!” – отговорих аз, а ангелът продължи:
“Не просто излиза така, но в действителност по своята власт над умовете и сърцата на човеците духът на Мамон няма друг аналог. Ето защо, за да покаже изключителната му сила, още във времената на Стария Завет Отец вдъхнови Своя слуга и пророк Езекиил, като пророкува чрез него за всичко, което представлява духа на Мамон и за силата, която ще има до последните времена на земята и в самия свършек на света. И в “Книгата на пророк Езекиил” Отец даде определение за този дух, че е не просто силен и ужасен, но че е скала. Ти можеш ли да помръднеш скалата? Не е ли тя толкова здраво укрепена и не са ли основите й толкова дълбоко забити в земята, щото да е невъзможно да я поклатиш? Понеже кой би тръгнал да мести скала? Няма ли това да е само Онзи, Който е Спасителната ти Канара?”
“Разбира се, че е Исус!” – отговорих аз. А ангелът отново продължи да ми говори, като казваше:
“Как биха устояли днес мнозина, ако бъдат отведени в пустинята и на дявола му се даде власт да ги изкушава? Какво биха казали на духа на Мамон, когато той дойде при тях и им покаже всичките богатства на света, а после съблазнително им каже:
“На тебе ще дам всичката власт и слава на тези царства, ако паднеш и ми се поклониш? Поклони ми се и аз ще направя мизерията да побегне от тебе! Поклони ми се и после си създай служението, което искаш да създадеш, а аз повече няма да ти преча до свършека на времето. Искам само един поклон! После вземи библията си и проповядвай колкото си искаш. Гони демони колкото си искаш. Направи велики дела, колкото си искаш. Няма да ти преча изобщо! Но сега ми се поклони. Само веднъж, само сега!”
Ще се намери ли сърце, което да устои на тази земна скала, която с такава сила го притиска, ако Господ Исус не е станал Скалата на сърцето му? Ще се намери ли сърце, което да откаже всички привилегии и възможности на светското богатство?”
Въпросите на ангела бяха така премерени, щото почувствах болка от тях. И затова му казах:
“Горко на онова сърце, върху което се стовари скалата Мамон, без да е уповало и стъпило на Скалата Исус! То просто няма да издържи…”
А ангелът допълни към думите ми:
“Няма по-отговорна и важна крачка на човека от крачката, която той прави, когато повярва в Исус. И той е длъжен да повярва не само в Името на Исус, но и в делото и примера на Исус, за да изживее не своя си живот, но Животът на Исус. За да изпълни не своето служение на земята, но Служението на Исус. И понеже всички вие отваряте сърцата си за вяра в Евангелието, в Благата Вест, то и затова сте длъжни да извървите Пътя, който извървя Исус. Понеже Той не каза на никого, че първо е Живот. Нещо друго каза Спасителя:
“Аз съм Пътят, и Истината, и Животът…”
Кажи ми тогава, Стефане, какво ще се яви като първо в живота на християнина?”
Нямах никакво съмнение в отговора си и затова казах:
“Разбира се, че ще се яви Пътят Христос!”
Тогава ангелът каза думи, които видях за едни от най-важните в цялото видение на този съдебен процес. Той ми каза:
“Ако наистина в живота ти се яви първо Пътят Христос, Той непременно ще те заведе в пустинята, където и ти, подобно на твоя Господ, ще бъдеш изпитан от духа на Мамон. Защото никой не може да стигне до Края на Пътя, ако не е минал Началото на Пътя. И ето тук, момчето ми, настъпва разривът между църква и “църква”, между вярващи и “вярващи”, между християни и “християни”. Защото едни наистина превъзмогват над духа на Мамон и се връщат от изпитанието в пустинята, пълни със Святия Дух, за да проповядват Вечното Спасение. Но над други превъзмогва самият дух на Мамон и те се връщат от пустинята пълни с доктрините на просперитета, търговията и земното богатство, за да проповядват мерзостта, докарваща запустение. Затова внимавай на нещата, които духът на Мамон ще изповяда от тук нататък, защото така в пълна степен ще разбереш най-тайния заговор на Луцифер против Живата Църква на Исус. Заговорът, чийто успех днес е причината да виждаш бурените и плевелите на човешката мърсотия, израснали по покривите на милиони духовни домове…”
Така ангелът спря да говори и вниманието ми отново беше приковано към съдебния процес. Видях как Господ Исус се изправи и посочи духа на Мамон, като му заповяда:
“Разкажи пред всички тук защо Отец Ми още в старозаветно време те нарече “Тир” и “Тирски цар” и изяви мерзостта, която успя да сътвориш против Святия Му Храм в новозаветно време…”
Думите на моя Господ силно блъснаха духа на Мамон, така че той се килна в сферата и трябваше да бъде изчакан, докато се съвземе. Явно, че самият въпрос на Вечния Съдия бе порязване на най-дълбокото на сърцето му. Но ето, че духът на Мамон се изправи и почна изповедта си, казвайки:
“Всемогъщи Исусе! Изявата ми като “Тир” и “Тирски цар” бе пророкувана и видяна за мен още в старозаветно време, когато Йеова вдъхнови пророка Си и ме предупреди за съдбата ми. Когато Вечният Йеова говореше чрез пророците Си против царството на тъмнината, ставаше така, че мнозина началници на Злото бяха омаломощавани, понеже се връзваше самото им желание да служат на Луцифер. Началникът ми трябваше да употребява не само хитрост, но дори ярост, за да ги накара да бъдат мотивирани против Небето, въпреки предопределената им съдба от Твореца. Тогава Луцифер ни казваше:
“Какво ще стопли сърцата ви или какво ще ви утеши при изпълнението на Неговия Гняв? Работете против Него, но не, че ще бъдете наказани, а да знаете защо сте наказани. Понеже това ще бъде утехата ни през вековете. Кой знае дали времената на Йеова няма да са толкова разтегливи, колкото е бавенето Му при всяко беззаконие. Ето, един от помазаниците Му писа:
“Понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява скоро, затова сърцето на човешките чеда е всецяло предадено да струва зло…” (Еклесиаст 8:11)
Затова нека всецяло да струваме зло, защото сега е нашето време…”
А аз бях наречен Тир (скала), понеже властта ми от Луцифер стана тежка и непоклатима. Той все повече ме утвърждаваше на престола на света, като ми възлагаше все по-важна и все по-отговорна работа. Докато дойде миг, в който цялата ми мотивация и желание бяха насочени в друго русло.
И до днес не мога да забравя мига, когато цялото царство на тъмнината беше разтърсено от новината, че се е родил Спасителят на света. Знаменията, които Йеова заповяда, за да възвести раждането на Сина Си бяха неоспорими и това накара всички сили на тъмнината да променят тотално своите стратегии и тактики. А общото във всички знамения на Йеова спрямо нас беше унижението. Унизен беше Авадон, понеже астролози последваха Витлеемската звезда. Унизен беше Ваал, понеже наместникът му Ирод беше подигран. Унизен бях аз, когато гледах как се принасят на Теб, Исусе, ливан и смирна, злато и сребро. Естествено бе, че след като бяхме унизени ние щяхме да търсим начини да работим против Теб и Твоите последователи. Така, след три десетилетия дойде миг, в който Луцифер ми каза:
“Помниш ли онова слово, казано чрез Езекиила, за тебе? По всичко чувствам, че тези са времената и оттук нататък ти ще бъдеш най-мощният Тирски цар против народа и Сина на Йеова. А сега се приготви, защото ми бе пратен вестител от Сион, който казваше, че ми е позволено да изпитам Този Исус, Който пости дни наред в пустинята. А с кого другиго да Го изпитам, освен чрез тебе? Приготви най-красивите си видения. Приготви най-удивителните съкровища на света. Приготви най-красивите си палати. Приготви всичко, което можеш да покажеш пред очите на Исуса, понеже Той вече е Човек. И като Човек, надявам се, нищо човешко да не Му е чуждо…”
Така аз започнах да се мотивирам спрямо Теб и заредих духа си с най-съблазнителните и изкусителни помисли и видения. Видения – да Те накарам да видиш как всичкото злато на света служи, за да се изглади неравновесието между бедни и богати. Видения – да Те накарам да видиш как не Рим, но Израил става център на света. Видения – да Те накарам да видиш как всички други нации и столици стават васали на Израил и Ерусалим. Видения – да Те накарам да видиш нещастието на човешкия род унищожено чрез силата на богатството, а Името Ти – въздигнато в сърцата на всички и Образът Ти – въздигнат и изваян по всички каменни стълпове на света. Аз щях да сложа всичко това пред очите Ти в един миг време, само и само да паднеш, като коленичиш пред мен и Луцифер. Затова, заредени с всичката сила на измамата и лукавството, на съблазните и изкушенията, ние с Луцифер се явихме против Живота Ти в пустинята. И миг преди да започнат изкушенията, на които присъстваха и много други началници, Луцифер ми каза:
“Зная, че си онзи Тир, онази скала, чиято тежест е способна да смачка всяко сърце, включително и Сърцето на Този Човек…”
Така аз употребих пълноценно даденото ми време и показах пред очите Ти и Сърцето Ти всичката слава и богатства на царствата и всичката красота на перспективата след поклона Ти. Поклон обаче не последва. Последва толкова болезнен удар от Твоя Меч, който ми остави белег за вечни векове и за който във вековете и годините по-после винаги съм търсил мехлем.
След моето пробождане от Словото Ти Луцифер ми каза:
“Ние май забравихме, че Той е не просто Човек. Той е Бог. Днес отдалече слушах проповедите Му, в които Той говореше, че онзи, който изпълнява думите Му, ще стъпи върху Канара и ще живее там. Ето това е битката ти, Мамоне. Защото Той като Канара те победи, но дали така ще те победят и онези, които Той призовава при Себе Си? Защото ако Той освен човек е и Бог, то останалите, които Го слушат, са само човеци. Започни да дебнеш против Него и непременно ще си отмъстиш за удара…”
След тези думи Луцифер разтвори крилата си откъм образа си на теле и аз почувствах, как сърцето ми преля от сила, идеща от неговото помазание. Тогава забелязах Юда Искариотски и вече знаех, че той е сламката, която ще ме спаси от удавянето на мъката, че не мога да Те победя. Защото Ти на няколко пъти нанасяше удари против властта ми и най-болезнения след изпитанието в пустинята беше тогава, когато влезе в Храма Си и порази с бича Си много от елитните ми демони. Още тогава Луцифер ми каза:
“Чрез тебе аз ще увековеча греха си. Понеже Йеова ме изгони поради търговия в Небето, но векове наред Той ще търпи търговия в Храма Си. Понеже колцина ще са като Исус, за да изгонят търговците? Колцина ще са онази Сионска Канара, която да победи скалата ми? И кой може да застане против Словото на Йеова? Понеже не аз, но първо Словото те посочи като такава скала. И ти ще бъдеш скалата, която Йеова е видял, понеже Той не може да лъже като мен. Това ме радва! Това изключително много ме радва! Понеже онзи златен образ на полето Дура е като мъничка сламка пред кулата, която ще направим с теб!”
Думите на Луцифер ме потресоха, но от погледа на ангела разбрах, че са били истински. Понеже самият паднал херувим признаваше пред Мамон, че ако нещо е видяно от Йеова, то непременно ще е това, което е видял Господ, а не дяволът. И за да имам увереност да продължа да слушам изповедта на Мамон, ангелът ми каза:
“Християнинът наистина трябва да се потопи в съвършено осмисляне на всички Божии думи, казани за Тир и Тирския цар, понеже Отец е по-голям от всички и Неговата далновидност и предузнание са повече от поразяващи. Самият ти сега присъстваш на процес, който по предузнанието на Отец ще се случи някъде във времето, което предстои. Нека ти помогна да разбереш това. Представи си, че наливаш вода в някакъв съд. Той все още не е пълен, но ти знаеш, че ще се напълни. Ти знаеш точно кога ще завъртиш крана и водата ще спре да тече. Ето защо ти имаш и предузнанието за напълнянето на този съд и не е нужно да чакаш да се напълни, за да си сигурен в напълнянето му. Ти знаеш за напълнянето му още, когато си пуснал крана. Ето така и Отец знае за всичките дела на дявола, още, когато го е създавал като съвършен херувим, помазан да засенява. Това не може да се събере като знание в немощен човешки ум, но е напълно в Силата, Мощта и Величието на Божия Дух, Който вижда Началото и Края. Нека сега те заведа в Словото на Отца, за да видиш този дух на Мамон в последните дни на земята…”
След думите си ангелът Господен направи видението със съдебния процес да се прекрати и аз видях, че вече се намирам в някаква огромна зала, много по-голяма от тази на съдебния процес. Тя беше препълнена от живи картини, всяка от която приковаваше вниманието на погледа. Тогава Господният ангел ми каза:
“Ето това е залата на Божието Предузнание. Тук рядко влиза който и да е. Но ако някой влезе, то е, защото е бил посочен да влезе. Тук всяка картина е изява на Библията, на Святото Божие Слово, което действа на земята. Когато точни стихове от Божието Предузнание се изпълнят на земята, тогава картината на това предузнание изчезва от тази зала, защото вече всичко е било изпълнено по Волята на Вечният Бог Йеова. Ето защо картините, които сега наблюдаваш, са неща, които вече се случват и ще се случват, според както ги е видял твоя Отец. Някога тук беше въведен духът на Апостол Йоан и Святият Дух на Отца му даде да пророкува и напише “Откровението”. Затова не се чуди, че и ти си тук и че ти се дава да видиш всичко това, защото времето е твърде кратко и без знанията в това пророческо видение мнозина ще останат пленници на Мамон и ще умрат. Но не е във Волята на Отец да умре дори един от най-малките. Затова виж сега Тир и неговата власт над църквите на последното време…”
След думите си ангелът вдигна ръка и ми показа една жива картина, на която виждах огромна бяла скала, чийто нос се врязваше в морето. Огромните вълни на морето носеха във водите си хиляди хора. И когато блъскаха водите си в скалата, всичките тези хора падаха на скалата и оставаха там. След това тези хора бяха улавяни от мрежи, простирани от демони и самите демони завличаха хората с мрежите надолу, към самото дъно на морето. А там, при дъното на морето, земята отваряше раззинатата си паст и адът, нагорещен до червено, поглъщаше пленниците от мрежите. Бях впечатлен от гледката до дъното на сърцето си. Тогава попитах ангела:
“Това ли е Тир, за който ми говориш?”
“Точно това е Тир, момчето ми! Точно това е духът на Мамон и за него се отнасят твърде ясните стихове от “Езекиил”, които виж какво гласят:
“Сине човешки, понеже Тир рече против Ерусалим; О, хо хо! Строши се оня, който беше порта на племената! Обърна се към мене! Ще се напълня аз, като запустя той. Затова така казва Господ Йеова: Ето, Аз съм против тебе, Тире, и ще повдигна против тебе много народи, както морето повдига вълните си. Те ще сринат стените на Тир и ще съборят кулите му; и Аз ще изстържа пръстта от него и ще го направя гола скала. Ще бъде място за простиране мрежи всред морето, защото Аз го изрекох, казва Господ Йеова, и ще стане корист на народите…” (Езекиил 26:2-5)
Виждаш ли как Тир казва против Ерусалим:
“Обърна се към мене, ще се напълня аз, както запустя той…”
Това отговаря именно на измамата на духа на Мамон, който атакува стените на много църкви и накара мнозина да се обърнат към него. Затова Църквата запустя, понеже стана изтичане на души, които от вяра в Исус започнаха да изповядат вяра в просперитета. Така доктрината за просперитета, която бе най-голямата и най-лукавата измама на духа на Мамон, доведе до запустение на църквите и вдигане на Святия Дух от много събрания. И когато мнозина приеха фалшивата доктрина за истинска, те се поклониха на Мамон и той побърза да им даде награди в този живот, а това отприщи силата на света в живота им. Чудно ли ти е тогава че в живата картина ти виждаш как вълните на морето носят хиляди поклонници на просперитета и ги хвърлят на голата скала, която в пълна степен става корист на народите? А оттам ги подхващат най-изкусителните демони на Луцифер, за да ги завлекат долу…”
Думите на ангела бяха страшни, но истински. Тогава го попитах:
“Луди ли са, слепи ли са, ненормални ли са всички онези, които вярват в парите, които им дава Мамон? Защо така лесно размениха вярата в Бога с вяра в Мамона?”
Едва чул въпроса ми ангелът ми показа друга жива картина и когато я видях, аз изтръпнах. Там отново видях същата бяла скала, но този път тя ефектно преливаше, така че в даден миг беше като скала, а в даден миг изглеждаше като Господ Исус. Този поразителен образ на Исус беше такъв, щото представяше моя Господ, като щедър Бог отворил шепите Си, които бяха пълни със стотици монети. Той хвърляше монетите около себе си, а след това тълпите около него се скупчваха и бързаха да вземат всяка паднала монета. В този момент образът отново се превръщаше в гола скала, а всички, които взимаха монетите, бяха улавяни в мрежи, с които демоните ги дърпаха надолу, в самото море. Тогава попитах ангела:
“Какво е всичко това? Та тук Сатана се преправя не просто на светъл ангел, а на Онзи, Който е Началник на ангелите…”
А ангелът Господен ми отговори:
“Виж отново стиховете, свързани с Тир. Понеже пак Господ твоят Бог ще ти каже за него:
“Ти, който седиш при входа на морето, който търгуваш с народите в много острови, така казва Господ Йеова: Тире, ти си рекъл: Аз съм съвършен по хубост. Пределите ти са всред моретата; ония, които те съградиха, направиха съвършена хубостта ти…” (Езекиил 27:3-4)
Кажи ми, Стефане, Съвършеното каква категория е? Човешка или божествена?”
“Разбира се, че е божествена!” – отговорих аз. А ангелът продължи:
“Как тогава някой е успял да изгради така Тир, щото да направи съвършена хубостта му? Как тази скала е направена да изглежда съвършена? Понеже скалата е твърда, а твърдостта е тясно свързана със съвършенството. Спомни си думите на Яков:
“А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък…” (Яков 1:4)
И отново помисли. Какво е нужно, за да направиш съвършена една скала? Понеже Господ твоят Бог не може да лъже, и когато заявява, че Тир е бил изграден съвършено, Той казва точно това, което казва…”
Замислих се над въпросите на ангела и накрая отговорът проблесна в ума ми. Затова казах:
“За съвършената скала е нужен съвършен материал…”
А ангелът добави:
“Какъв по-съвършен материал от Божието Слово и какви по-съвършени строители от теолозите, които изградиха завиден имидж на просперитета? Сега разбираш ли, че за един християнин, който не иска духовно да изпита словото, което слуша и примера, който наблюдава, е дошло времето да бъде погълнат от измамата на Сатана? Защото ето тук, момчето ми, на помощ на Мамон се притече духът на Езавел, който е духът на теологията. И Мамон наистина изгради такъв имидж, щото търговията с Божието и с плодовете на Божието помазание стана естественият начин за служба към маскираният господ. Разбираш ли сега, че Луцифер в разговора си с Мамон съвсем безпогрешно е казал, че ще вкара търговията в Храма и той наистина успя? Защото на пръсти се броят онези служения, които дават даром и свидетелстват истински за Исуса. Защото са неизброимо число онези, които се поклониха на Мамон и избраха бързите пътища към ада.
Но и това не е всичко!
Защото фалшивата доктрина на просперитета и мерзостта на търговията, която докарва запустение, ще направят възможно реализирането на десетократно по-голям проект от проекта в полето Дура. Виж и чуй за него отново на съдебния процес, защото там е скрита и най-голямата тайна на духа на Мамон – операцията 666…”
След последните думи на ангела аз отново се върнах на процеса, за да видя и заключителната част от разпита на Мамон, в която се криеше и най-голямото Божие изобличение.

Leave a Reply