ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – IX ГЛАВА

9. ОПЕРАЦИЯТА 666

Искам да знаеш, скъпи ми читателю, че ако съм сигурен в нещо, то е, че Господ Исус щади сърцата ни. Мерзостите на дявола са коя от коя по-мръсни и нечистоплътни. Защото от ангела Господен разбрах и това, че Господ ми е спестявал цели томове от биографията на Мамон, както преди това и на Езавел и Корей. Понеже всички те ще отговарят пред Вечния Съдия за всяко от престъпленията си, и няма да има престъпление, което да се премълчи, но всяко ще бъде наказано. Ето защо и трите съдебни процеса са като извлечени от Господ щрихи, които да покажат най-важното и най-ценното като познание за активността на нечистите духове. Понеже бих могъл да спомена и това, че причината моя Господ да се продава и днес за тридесет сребърника от последните юди, отново я видях в залата на Божието предузнание с живите картини. И това отново не изненадваше Бог Отец, защото под самата картина виждах стих, който гласеше:
“Но ако волът убоде роб или робиня, стопанинът нека плати на господаря им тридесет сребърни сикли, и нека се убие волът с камъни…” (Изход 21:32)
Помисли тогава! Не беше ли Исус Волът, убол земния Ерусалим, който ражда чеда за робство? И понеже в онова време на Закона стопани на Храма бяха фарисеите, то затова те платиха на Юда тридесет сребърни сикли, понеже Юда е господар на всички, които са поробени от Мамона. А чрез неговото предателство Исус беше убит.
Защо ти казвам всичко това?
Преди всичко – за да знаеш, че никой няма да изненада нашия Господ, но мнозина твърде скоро ще изненадат себе си. И изненадата им ще бъде фатална. Защото ще разберат, че цял живот са служили за уголемяването на Тир. Защото ще разберат, че този Тир е просто украшението на Мамон над блудницата Вавилон. Защото ако сравниш “Езекиил 26:15-20” с “Откровение 18:11-23” ти няма да намериш никаква разлика. Защото Тир ражда търговците, а те стават големците на Вавилон. Защото светският дух влиза в сърцата им и ги кара да вършат всичко не в Името на Исус и небесните съкровища, но в името на Мамон и тлъстите си банкови сметки. И ако си мислиш, че всичко това дяволът прави в името на покваряването на отделния човек, то тогава изобщо не си разбрал, че Мамон е духът, който като играч на едро няма равен на себе си с нито един друг играч в тъмното царство, освен Луцифер. И ако си го видял твърде жалък в сферата пред съдебния процес, то опитай се днес да му запушиш устата или да изобличиш слугите му…
Ще помръднеш ли тогава голата скала, ако не си облечен с Канарата, която е Господ Исус?
Но ето затова трябва да видиш и последното от изповедта на духа на Мамон и нека тоталното разголване на Луцифер стане за тебе тотално обличане със Силата и Мощта на Йеова.
Амин и Амин!
Сега нека ти кажа какво се случи на процеса, защото ангелът Господен отново ме въведе там. Видях как Исус се беше изправил и за последно сочеше към духа на Мамон, като му заповядваше:
“Разкажи за тоталното сливане на отстъпилите църкви за среща с човека-Антихрист, известно всред тъмните сили като “операция 666”!”
В следващия миг духът на Мамон, по-съкрушен от всякога, започна изповедта си, като казваше:
“Всемогъщи Исусе! В края на дните на земята, когато твърде много бе наближило Твоето пришествие, аз имах своя личен триумф над народа и обществото на Йеова. Доктрината на просперитета бе най-коварната и най-успешна лъжа, която с усилия и постоянство прокарах в Храма Ти. В тази моя борба аз не бях сам, защото ми помагаха всички сили на Злото. Имах подкрепата на Езавел и Корей, имах подкрепата на Ваалфегор, чиито силни позиции в плътската похот на човеците действително отвориха невероятни полета за лъжливи внушения. Ето защо мога да кажа, че цялата власт на тъмнината работеше за моето издигане, понеже всички вече се бяха убедили, че няма друг дух като мен, който всякога да живее в сърцето на Луцифер, а всеки от подчинените на началника ми искаше да спечели сърцето му, сиреч, да придобие неговото благоволение чрез поклон към мене. Аз накарах най-големите Ти генерали да целунат ръката ми. Аз ги накарах да бъдат моите шутове и да се появяват на телевизионни шоута, където да демонстрират просперитета си. Аз успявах с почти всички писатели на християнско слово, с изключение на тези, които Ти призова за свидетели против мен. Аз ги накарах да се радват на парите си, и да започнат да пишат заради пари. Моята активност беше причина огромна част от Твоите помазаници да станат безполезни слуги и да заровят талантите си в пръстта на егоизма, където си остана най-силната ми врата. Аз направих пастирите наемници, като им внуших, че съм им господ и те не усетиха измамата. Аз сторих всичко това и Луцифер се гордееше с постиженията ми. Затова един ден той ми каза:
“Нека възродим доброто старо време. Нека първо възстановим Египет, а след това и полето Дура…”
Тогава попитах началника си:
“Какво искаш да кажеш?”
А той ми отговори:
“Да атакуваш отделни църкви е не просто досадно, но се губи време. Съвсем друго е, ако им издигнеш фараон и ги обединиш в пирамида. Така, както гледам, ще са ми нужни около десет пирамиди, за да реализирам целите си…”
Така за мен настъпи време, в което да реализирам операцията “Египет”, която беше най-важното стъпало за операция 666. Аз започнах да изтощавам финансово малките църкви. Намирах модели и създавах обстоятелства, при които лидерите на малките църкви се огъваха, за да не могат да посрещат нуждите на благовестието. Така тези малки църкви се споглеждаха, а след това решаваха да се обединят, за да станат по-силни. Тогава правото на ръководство се падаше на най-богатата измежду обединилите се, а от нея аз си набелязвах лидер, който да я владее. Този лидер ми се покланяше и аз завладявах сърцето му, за да го направя подчинен на друг лидер, по-голям от него. Така малките обединени купчини ставаха общи камъни на огромна по-голяма купчина, над която непременно владееше човек, лично покварен от Луцифер. Всичко това се харесваше на началника ми и той ми казваше:
“Виждаш ли сега как и най-малката църква е зависима от върха на пирамидата? И ще откаже ли някой услугите на пирамидата, след като само в нея има сигурност, само в нея се гарантират заплати и премии, само в нея има привилегии и поощрения?
Това ме радва! Това много ме радва! Но все още не е достатъчно. Накарай такива пирамиди да имат една единствена политика, а именно – да изяждат малките църкви край тях. Защото този Левиатан, който си създадох трябва да се храни…”
Така аз продължавах неуморно да действам според инструкцията на Луцифер, така че в един миг се оформиха десет силни световни пирамиди, олицетворяващи християнската религия. Само един малък брой църкви, събудени от слугите на Йеова, отказаха да влязат в пирамидите и това озверяваше Луцифер, но самата гледка на постижението ми го радваше. За да дойде накрая времето на човека-Антихрист, когато в пълна степен се реализира операция 666.
В мига, когато на моя началник му беше дадено да даде дишане на зверовия образ и да изведе Антихрист от бездната, той беше необикновено развълнуван. Беше настъпил сюблимният миг на целия му живот. Затова той ми каза:
“Ето моето превъзнасяне, с което ще измамя целия свят! Ето десетте огромни пирамиди, които ще послужат на целите ми…”
След това той ме разведе над самите пирамиди, като ми каза:
“Как мислиш, не прилича ли този на върха на пирамидата, на един Навуходоносор? Не си ли е създал той една цяла религиозна система, в която е безусловен цар? Не си ли е създал златен образ, след като всички средства и богатства текат от основата към върха?
Ето затова обичам бизнеса с вярата! Защото е възможно най-доходоносният бизнес и го въртят само човеци, безрезервно предани на каузата ми. Затова спокойно ти казвам, че този на върха на пирамидата е досущ като дядо си Навуходоносор. И досущ като него е вдигнал златен образ, шест лакти широк и шестдесет лакти висок. Виж сега другия Навуходоносор! Виж сега третия, четвъртия, петият, шестият, седмият, осмият, деветият и десетият… Тези са десетте ми царе и всички до един са влюбени в сина ми!”
Докато слушах изповедта на Мамон, аз усещах необикновено силно Присъствие от Святия Дух и виждах пред очите си стихове от “Откровение”, които гласяха:
“И десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт…” (Откровение 17:12-13)
Тогава попитах ангела:
“Как така тези царе само за един час получават власт като царе заедно с Антихриста?”
А ангелът ми отговори:
“Мисли с ума на Бог, а не с ума на теолог. Защото Словото, в което си повярвал, ти казва, че пред Господа един ден е като хиляда години и хиляда години като един ден. Ако се съобразиш, че в денонощието има двадесет и четири часа, то ще ти стане ясно, че тези пирамиди на Луцифер са формирани четиридесет години. Точно четиридесет години някога Отец обеща за коравовратните израилтяни в пустинята, както ти казва и Словото:
“А против кои негодува четиридесет години? Не против ония ли, които съгрешиха, и чиито трупове паднаха в пустинята…” (Евреи 3:17)
Става ли ти вече ясно, че когато една църква не служи на Исус, но на Мамон тя вече е труп, паднал в пустинята?
Съдбата на такава църква-труп е да стане придатък на силната Фараонска власт, на пирамидите в пустинята, които Мамон направи в най-последното време…”
Слушайки ангела бях поразен от мъдростта и дълбочината на онова, което ми се разкриваше. Но ето, че вниманието ми отново беше приковано от думите на духа на Мамон. Защото той продължаваше да говори, като казваше:
“Ето че началникът ми Луцифер просто предаде цялата си власт в ръцете на сина си. И именно тогава се реализира операцията 666. Защото всеки от тези десет вавилонски царе предаде на Антихриста златния си образ. А съвкупността на мерките стана следната:
Десетте царе дадоха десет златни образа с по шест лакти широчина и така станаха шестдесет лакти широчина.
Същите десет царе дадоха десетте си златни образа с по шестдесет лакти височина и така станаха шестстотин лакти височина.
И когато сборът от измереното се закова на шестстотин и шестдесет, Луцифер посочи великото си творение и каза:
“На това творение му трябва моя Исус. И аз ще им дам един смирен Исус, който, стоейки на върха на десетте златни образа, ще има само шест лакти ширина. Така моето творение става пълно и изцяло белязано от мъдростта ми. Защото шест хиляди години се борих против Йеова. Шест хиляди години се борих против Святия Дух. Шест хиляди години се борих против Сина Му. А днес е кулминацията на властта ми! Днес е…”
Така и не дочух последното изречение от изповедта на духа на Мамон, защото по сигнал от Господ видението се прекъсна. А ангелът ми каза:
“Има тайни, които на човек не е позволено да чуе с ушите си и да изговори с устата си. Ти получи доволно много от този процес и това слово непременно ще укрепи сърцата на братята и сестрите на Исуса. А целта на всяко слово, на всяко видение и откровение е да свидетелстваш за Господ. В онзи миг на изявата на Антихрист на дявола му е дадено да бъде като бог. Той е пленил с парите си онези, които е пленил и ще извърши върху тях целия си проект 666. В този проект има неща, гибелни за човешката съвест и смъртоносни за човешкото сърце. Ето затова Господ твоят Бог спря процеса точно там, където свършва Неговата Спасителна Сила. Обърни се и Го виж…”
Последните думи на ангела ме сепнаха и аз се обърнах. Тогава отново видях моя Господ в същите онези ленени дрехи, в които ми се явяваше винаги. В този момент ангелът се поклони на моя Бог, а след това каза:
“Господи, за мен беше велика привилегия да водя слугата Ти на този съдебен процес. Благодаря Ти за радостта да видя осъждението на Мамон, избликнало като видение и слово по Предузнанието на Бога и Отца…”
След тези думи ангелът се обърна и просто изчезна.

Leave a Reply