ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – I ГЛАВА

1. ПРЕДГОВОР

Скъпи читателю! По Волята на Бога, у Когото са заключени всички човешки съдби, сега в ръцете ти попада книга, която не е родена в този свят. Всичко, за което ще прочетеш в нея, е духовно, изпитва се духовно и касае събития, случили се някога или предстоящи скоро да се случат. За разлика от земните неща, които се виждат, могат да се докоснат и пипнат с ръка, духовните неща могат да се изпитат само със сърцето. Но дори в това отношение човек би бил много слаб и не би имал сила да стане свидетел на невидимото, ако не го води Божията ръка. В това отношение аз трябваше дълго да стоя пред Бога и да чакам мига, в който Той ще ме посвети в дълбочините на Своята тайнствена премъдрост и Всевечна промисъл. Досега Исус засвидетелства на сърцето ми Своята богата Благост и Милост, защото бях посочен от Него да стана свидетел на два съдебни процеса – против духа на Езавел и против духа на Корей. Водителството, което имах за тези съдебни процеси, бе уникално по своя замисъл и изпълнение. Над духовното ми естество стоеше ангел Господен и той подготвяше сърцето ми за всички духовни стъпки, които трябваше да направя.
Преди няколко месеца Исус отново ми проговори и ми каза, че съвсем скоро ще ме употреби за свидетел на нов съдебен процес, този път против духа на Мамон. Изпитах радост и блаженство от Божието докосване и от перспективата да стана свидетел на този нов съдебен процес. Затова в смирение започнах да чакам мига и часа, в който Бог ще излее цялото видение и ще ме направи участник в него.
Нека ти кажа, скъпи ми читателю, че съпротивата на дявола против написването на тази книга бе възможно най-голямата, която съм имал в живота си. Чувствах против духа си не просто вятър, но цяла скала, която ме притискаше и в продължение на много нощи и дни не ми даваше дори да мисля по тази книга. Това беше страшно. Това беше някакъв кошмар, който сякаш никога нямаше да свърши. Това беше продължителна агония на всичките ми духовни устои. Тогава разбрах, че духът на Мамон е този дух, чрез който падналият херувим Луцифер владее целия свят. Тогава проумях, че докато дори частица от мен стои в света или харесва нещо от света, тази книга няма да бъде написана.
Слава на богатата Милост и Благост Божия, защото въпреки съпротивата на дявола чрез молитстващите чародеи по църквите, моят Господ отново ми даде да превъзмогна утесненията и да отворя ума си и сърцето си за прекрасните дълбочини и височини, в които само Той може да заведе човек.
И така, скъпи ми читателю, след като вече си отворил първата страница на тази книга, аз моля моя Господ Исус да те покрие със Съвършената Си Сила – точно така, както покри и мен, за да станеш свидетел и съучастник на едно от най-грандиозните и най-прекрасни изживявания, на които човешки дух може да стане свидетел и съучастник – изобличението и осъждението на духа на Мамон – духът на сребролюбието, алчността и светското богатство. Духът, който по силата на своето място в тъмния духовен свят, е огледало на тъмната и извратена природа на Луцифер и най-пълнокръвен образ на нечестивото дяволско сърце.
Нека Бог укрепи сърцето ти и обнови ума ти с всички истини на тази книга! Амин и Амин!

Leave a Reply