ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи читателю!
В ръцете ти е попаднало пророческото слово за осъждението на духа на Мамон. Това е най-дълбоката пророческа книга, давана ми от Исус и аз със сигурност зная, че тя съвършено ще освободи сърцето ти от властта на единствения дух от царството на тъмнината, когото Господ Исус нарече “господар”. Няма да има по-голяма радост в сърцето ми, а вярвам и в Сърцето на моя Господ, от радостта да те видя победител над Мамон, да те видя облечен в твърдостта и Силата на Канарата, която е Исус.
Тази книга е и за всички, които вървят по пътя на Юда Искариотски, а не знаят за това. На всички тях казвам, че ги обичам и моята молитва за тях е да бъдат върнати от пътя на погибелта час по-скоро и възможно най-безболезнено. Останалото нека допълни Сам Господ Исус и Неговото Свято помазание, изпълнило страниците на тази книга! Бог да те благослови!
Авторът

Вашият коментар