ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 5 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте
благовестието на всяка твар…”
(Марк 16:15)

Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с това да Го познаваме като Слънце на Правдата! С това послание Святият Дух ще изпълни сърцето ти с Божията Светлина, за да блестиш на света с Христовия Образ и Пример! Слушай и проумявай, проповядвай и утвърждавай!

Leave a Reply