ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 4 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте
благовестието на всяка твар…”
(Марк 16:15)

Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Неговия Мир, който ни пази във времето на нашата скръб! С това послание Святият Дух ще ти даде Силата да отърсиш прахта от нозете си и да съхраниш благодатното Му Присъствие в сърцето си! Слушай и проумявай, проповядвай и утвърждавай!

Вашият коментар