ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – XI ГЛАВА

11. КОЙ СИ ТИ, ДУХ НА ВАЛААМ?

Ето последните думи, с които духът на Корей продължаваше изповедта си, преди Исус да посочи духът на Валаам в сферата:
“Гледайки как падат живи в ада всичките ми служители, аз преживях ужасна болка. Тогава разбрах, че до края на дните ми най-голям враг на присъствието ми и делата ми ще си остане кръвта на Авел. Понеже със силата на тази кръв, когато и да поискаше или решеше, Йеова ме събаряше и аз не можех да сторя нищо. Последните ми усилия, които бяха много краткотрайни, бяха в измамата, която положих в много сърца, та Моисей и Аарон да бъдат обвинени, че са избили Господни люде. Но и на тази моя проява в отговор дойде язва от кръвта на Авел, която погуби десетки хиляди, така че всички се уплашиха от Господния Гняв и затвориха вратите си към мен и моето присъствие.
В онези дни, когато в земята потънаха дружините на Корей, Датан и Авирон, Луцифер свика извънредно съвещание на тъмните си сили. Тогава той започна реч, като казваше:
“Никой не е бил толкова успешен, колкото духът на Корей. Вие трябва да гледате на неговата трагедия, като на стъпка нагоре. Защото това не е последната дума на личния ми свидетел. Това в никакъв случай не е последната му дума. Ние изгубихме прекрасни служители, но на тяхно място ще дойдат нови. Човек се ражда смъртен и тленен, а ние сме безсмъртни и нетленни. В това е превъзходството ни над човешкия род и докато аз се наричам син на огъня и светлината, Луцифер, личният ми свидетел ще стои до мен и ще бъде украшение на силата ми…”
Думите на началника ми ме накараха да се окопитя и от онзи момент на тъмното съвещание аз знаех, че той завинаги е спечелил сърцето ми и аз съм спечелил неговото. След съвещанието Луцифер ме извика в покоите си и ми каза:
“Оттук нататък ще е по-трудно, но не невъзможно. Нужен ти е помощник, нещо, като дясна ръка и личен подчинен, който да успява там, където не успява вълкът. Знаменията на Йеова бяха много силни и ще се помнят и разказват с години. А Моисей пише книга, в която Йеова му говори нещата от самото Сътворение и до днес. Тези свитъци стават много опасни, защото изговореното слово се забравя, но написаното – не. Самите графични символи винаги ще извикват Духа на Йеова и Той ще им свидетелства със Самия Себе Си. На земята вече дойде писаното Слово на Троицата, а Йеова пази това Слово с Духа Си и ние не можем да го унищожим. Ето защо ти е нужен помощник. Щом не можем да повалим Израиля отвън, ще го повалим отвътре…”
Думите на началника ми ме учудиха. Тогава го попитах:
“Как да те разбирам? Това е нещо ново за мен…”
А Луцифер отговори:
“Чрез Моисей Йеова направи нещо ново – отвори земята и погълна служителите ни. Затова и аз измислих нещо ново. Намислих да купя онези Негови пророци, които ми позволят да го направя. Ето затова ти казвам, че започваме атака отвътре, от самото духовно тяло на Йеова, каквото е Израил. Понеже, виждаш ли, злобата, яростта и завистта вършат работа, но още повече работа ще ми вършат самоволното смирение, притворството и лицемерието. Досега ти се изявяваше без маска и свърши много работа. Но с духа, който ще прикрепя до теб, ти ще имаш маска, която успешно ще заблуди мнозина. Вместо роптаене – ласкаене. Вместо сблъсък – поглъщане!”
За кой ли път се убеждавах, че сърцето на Луцифер е неизчерпаема съкровищница от хитрост и лукавство. Тогава отново го попитах:
“Ще имам ли все още шанса да си отмъстя на Пророка Моисей?”
“Шансът е златен!” – отговори Луцифер, а след това влезе в покоите си и изведе от там духът, който щеше да стане мой личен подчинен. Това беше духът на Валаам. Духът, който с измама и лукавство може да купува сърцата на Божиите слуги…”
След тези думи духът на Корей се изправи в сферата и проговори на Исус, като Му каза:
“Всемогъщи Исусе! Нека бъде според Волята Ти! Тук, на този процес, Ти Си призовал като обвиняем и духът на Валаам, който може да разкрие личното си посвещение от Луцифер, както и връзката си с мен. Според Волята Си, ако Ти е угодно, извърши разпит на този дух, защото моето служение до свършека се преплита изключително с активността на духа на Валаам…”
След последните си думи духът на Корей се наведе с лице, обърнато към тъмнината, от която беше изваден. Цялата зала и всички свидетели притаиха дъх, защото Исус се изправи, вдигна дясната Си ръка и посочи духът на Валаам, като го запита:
“Кой си ти, дух на Валаам?”
След думите Му аз видях как духът на Валаам се изправи в сферата и започна своята изповед, като казваше:
“Всемогъщи Исусе! Създателю на Небето и земята, Началнико на всеки дух и всяка твар! Заставам пред Твоя съд в скончанието на времената според Словото, с което ме осъди и което ме е преследвало през всичките дни на моето служене пред Луцифер. Аз съм духът, който е личен слуга и приближен към духа на Корей. След провала на Корей, когато земята отвори устата си и погълна служителите му, аз бях посочен от Луцифер и извикан при него. Моят началник в посвещението, което ми даде, ми каза:
“Отдавна забелязвам, че имаш особено мнение за акциите на личния ми свидетел. Смущава ли те нещо в активността му и делата му…”
“Да, княже мой!” – отговорих му аз и продължих – “Смущава ме това, че е много видим и открит. А силата на една измама е толкова по-голяма, колкото по-дълго бъде задържана в тайно…”
“Изключително и превъзходно мнение. Мнение на дух, който ми е нужен. А ти искал ли си да бъдеш измежду посветените ми? Искаш ли съдба, в която ще заставаш против най-силните на Йеова?”
Няма защо да крия, че въпросът на Луцифер беше много съблазнителен. Тогава му казах:
“Аз съм твой слуга и роб и ще служа винаги и само на твоите интереси!”
“Интересно!” – възкликна Луцифер и добави:
“В теб има неразработени умения и възможности. Нужна е само малка тренировка и ще станеш лисица на място. А на една лисица мястото й е до вълка…”
С тези думи моят лукав началник определи служението ми, защото до свършека на времето аз бях и останах лисицата до неговия вълк. Моя длъжност пред Луцифер беше да направя максимално невидим духа на Корей, което постигах с лицемерие, ласкателство и чрез силата на парите. Колкото до името, с което останах за вечността, то това беше името на един Божий пророк, който Луцифер ми посочи и чието покваряване беше първата ми сериозна победа. Когато пристъпвах против живота и служението на Валаам, Луцифер извика началникът на всяка плътска похот, наречен Ваалфегор, като заповяда:
“Покажи му твоето племе, племето на моавците и техния цар Валак, защото той няма да успее против Валаам, ако преди това не влезе в сърцето на Валак…”
Тогава Ваалфегор се поклони на Луцифер и ме заведе при царя на моавците. Това беше цар, болезнено амбициран против Израил. От сутрин до вечер той държеше подчинените си военачалници и им крещеше да търсят начини против народа на Йеова. Аз влязох в сърцето на този цар и разруших всичките му предишни планове против Израил, като насочих ума му само в една мисъл и едно намерение, което се затвърди и скоро даде плод. Валак събра подчинените си и им каза:
“Откажете се от битка с Израил. С битка няма да стане. Те сразиха аморейците. И с нас ще се случи същото, ако не сме мъдри. Но аз получих просветление от Ваалфегора, докато му жертвах. Той ми подсказа решението, което ще ни даде победата. Ще наемем против Израиля Божия пророк Валаам, защото всичко, което досега той е пророкувал, е излязло вярно…”
Тогава царят се обърна към ковчежника си и му каза:
“Не жали злато и сребро, бисери и диаманти. Напълнете дисагите си с тях и не се връщайте, докато Валаам не ми прокълне Израил!”
Слугите на Валак тръгнаха към Валаам, а Луцифер се приближи при мен и в онзи миг ми каза:
“Да не се откажеш, нито да се примириш, понеже този Валаам чува Божия Глас, но върши работа и за нас…”
Чул словото от изповедта на духа на Валаам, аз се учудих. А ангелът на Исус ми каза:
“Стефане, историята на Валаам е една от най-покритите в Стария Завет и затова онзи, който иска да разбере беззаконието на пророка, трябва да внимава във всички думи, записани за живота на Валаам. Забелязваш ли как Луцифер каза на служителя си, че Валаам чува Божия Глас, но върши работа и за силите на мрака? Виж тогава записаното за него в двадесет и четвърта глава на книгата “Числа”, защото то напълно обяснява думите на Луцифер…”
Отидох на “Числа” и видях там записаното за Валаам:
“И Валаам, като видя, че беше угодно на Господа да благославя Израиля, не отиде както друг път да търси гадания, но обърна лицето си към пустинята…” (Числа 24:1)
Тогава ангелът продължи, като ми каза:
“Виждаш ли, че Валаам често е прибягвал до услуги на Луцифер? Недей пита Бога защо е допуснал това със слугата Си, защото Той не дава отчет на никого за намеренията и делата Си. По-скоро – виж в изповедта на духа на Валаам как продължава да се развива духовната деградация и падение на пророка…”
Отново се върнах към процеса и заслушах думите на беззаконния дух. А той казваше:
“Така слугите на Валак отидоха при Валаам, а заедно с тях отидох и аз. Наблюдавах Валаам и видях, че вратата на сърцето му не е напълно отворена към Йеова. Това ми даде уверение и надежда, че със сигурност ще успея против него. Този Валаам контактуваше не само със Силата на Йеова, но се обръщаше за съвет и към гадателски духове на Луцифер. Това допълнително укрепи позициите ми, защото Валаам направи първа крачка към падението си. При вида на златото, среброто, бисерите и диамантите, с които дойдоха посланиците на Валак, той не намери сила да ги изпъди, но им каза:
“Пренощувайте тука и ще ви дам отговор, според каквото ми каже Господ…” (Числа 22:8)
Така, в тази вечер, когато ги пусна в дома си, за да пренощуват, Валаам извади камъните си, с които гадаеше и ги разхвърли по земята. Това беше радостен миг за Луцифер, който веднага ме инструктира да говоря в сърцето му да прокълне Израил. Но докато още почвах словото си към него Светлината на Йеова буквално ме изхвърли настрани и Йеова отново взе контрол върху пророка Си, като строго го предупреди да не приема никога повече посланици на Валак, нито да се допитва до камъните си. Въпреки привидното ми поражение Луцифер беше радостен и възхитен. Тогава той ми каза:
“Виждаш ли къде е успехът ти? Той е именно в това, че принуди Йеова да се намеси. Това винаги работи в наша полза, понеже Йеова се намесва свръхестествено, когато нещата не вървят естествено. Никой друг Негов пророк не е падал толкова, колкото Валаам. Понеже Валаам не само прие пратениците на Валак, но и ги остави да пренощуват в дома му. А пуснеш ли змия да пренощува под завивките ти, то успехът за змията е сигурен. Аз успях против Ева не защото тя копнееше да падне, а просто защото се съгласи да общува с мен…”
Казаното от Луцифер ме потресе. В този миг напълно разбрах посланието на Апостол Павел, в което Господ заповядваше на служителя Си да запише думите:
“Затова – “Излезте изсред тях и отделете се”, казва Господ, “И не се допирайте до нечисто” и “Аз ще ви приема, и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери”, казва Всемогъщият Господ…” (II Коринтяни 6:17)
А ангелът на Исус допълни към стиха думите си:
“Сега разбираш ли, че чрез духа на Валаам Сатана ще успее там, където не успява духът на Корей? Сега разбираш ли защо той каза на личния си копой, че му дава подкрепа от друг дух? Сега разбираш ли защо Луцифер каза на духа на Корей, че е нужно “вместо роптаене – ласкаене”, и “вместо сблъсък – поглъщане”? И най-вече – погледни на посланието на Апостол Юда, понеже този Апостол беше един от малкото служители, на които Исус даде да познават съвършено стратегиите и тактиките на духа на Корей. Прочети думите му, Стефане…”
Отворих библията си на посланието на Апостол Юда и ето кои думи заблестяха пред сърцето ми:
“Горко им, защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовата заблуда, и погиват в Кореевото упорство…” (Юдово 11 стих)
А ангелът продължи словото си към мен, като каза:
“След всичко, което се разкри досега на този съдебен процес пред очите на сърцето ти, виждаш как Христовият Апостол е изявил духа на Корей в три определения. А ти беше посочен от Вечният Йеова, за да бъдат разгърнати тези три определения в тази пълнота и дълбочина, без които Църквата завинаги ще остане пленница на този дух. Исус иска всички читатели на тази книга да разберат това.
Ето духовната картина на трите стълби, които са най-краткият път към ада:
Първо: Каиновият път.
Този път отговаря на завистта, на онази малка змия, която духът на Корей вкарва в сърцето на човека. Божиите слуги, пророците винаги са извиквали завист в онези, които нямат тяхното помазание и сила. Такава завист дойде и в твоя живот, и затова бе намразен и оплют, охулен и презрян. Понеже никой от тези, които ти завиждаха, нямаха смирение, нито Сила от Отца, за да платят цената, която си платил. Белегът, по който ти и братята и сестрите ти ще познаете, че някой е тръгнал по Каиновия път, е реакцията, която имаше Корей спрямо Моисей. Хора, обладани от духа на Корей със завист, имат силата само да извикат гневно:
“Той на най-святият ли ще се прави?”
или: “Само на него ли Господ му говори?”
Такива, вместо да роптаят, нека платят цената, за да им говори Господ и на тях.
Второ: Валаамовата заблуда.
Тази заблуда идва от духа на Валаам, който е лисицата до вълка на Луцифер. Това е заблудата, която накара църквите да почитат пророци на заплата, щатни пророци, пророкуващи видения от собственото си сърце, за да се сбъдне писаното от пророка:
“Поради запустяването на Сионския хълм, лисиците ходят по него…” (Плач на Еремия 5:18)
Отец твърде силно ревнува за слугите Си и никога няма да допусне нито един от Избраните Му да пророкува за пари. А ако такъв се намери, то той е вълк в овча кожа, който е успял да се внедри в Храма чрез действието и активността на духа на Валаам. Именно за такива предупреди и Апостол Петър, който ви казва:
“…оставиха правия път и се заблудиха, като последваха пътя на Валаама Веоров, който обикна заплатата на неправдата, но биде изобличен за своето беззаконие…” (II Петрово 2:15-16)
Трето: Кореевото упорство.
Това са всички онези, които днес презират слугите на Отца и не искат да разпознаят пророк в името на пророк, за да получат награда на пророк, но имат себе си за праведни в собствените си очи. Такива са виновни за грях против кръвта на Авел и твърде скоро земята се отваря и ги поглъща. Затова те са земни човеци със земни представи и още по-земна вяра, която ще ги отведе при онзи, който ги е измамил и обладал. Именно това Кореево упорство е причината Исус да заяви, че никой пророк не е приет в родината си. Защото, ако някой те приеме, то такъв с цялото си сърце ще доказва, че този свят не е неговия дом, но с вяра той търси друго отечество, на което свидетелстват и плодовете на сърцето му…”
След тези думи ангелът на Исус отново ме върна на процеса и аз продължих да слушам изповедта на духа на Валаам. Ето как продължаваше да говори този дух:
“Думите на Луцифер ме успокоиха и аз действително разбрах, че съм спечелил против Валаам. Затова с търпение и последователност подбудих Валак да изпрати още по-именити и заможни посланици, с повече злато и сребро, бисери и диаманти от първите. Сам Луцифер ме беше научил, че ако не успея първи път, съм длъжен да опитам втори, трети, четвърти, пети и хиляди пъти дори, докато успея. Той казваше в знаменателни речи на всичките си демони:
“Ако всичките ми тъмни сили работят една година за покваряването на един слуга на Йеова, пак това струва повече от милион избити езичници. Никога не се отказвайте, защото винаги е възможно в следващия момент да успеете…”
Заредени със силата на тези негови думи началствата и властите му работиха с такова удивително постоянство, щото последните времена пред пътя на Господния народ той постави хиляди примки и ями, в които се спъна и падна мнозинството.
Колкото до Валаам, и при втория път той прие пратениците на Валак в дома си и това отприщи Гнева на Йеова, Който го остави да ходи според упорството на непокаяното си сърце, без да забравя да го държи под контрол. Благодарение на активността ми Валаам стана, оседла ослицата си и тръгна с моавските първенци. Аз стоях в сърцето му и дори репетирах проклятията против Израил. Но точно тогава се случи чудото, което не само аз, но и всички сили на мрака и Злото никога не забравиха. Понеже Йеова реагира и изпрати ангел Господен, който застана на пътя на Валаам и с меча си докосна духът на ослицата. Този ангел погледна към мен и ми каза:
“Излез от сърцето му и забрави за мисията си, защото нямаш никакъв шанс да прокълнеш Израил…”
Думите му ме ядосаха и аз още повече се вселих в ума на Валаам, като казах на ангела:
“Този пророк не е на територията на Йеова и аз няма да изляза…”
Ангелът не се смути от думите ми, но продължи, като каза:
“Кой си ти, за да определяш кое е територия на Йеова и кое не е? Не изпълва ли Неговият Дух небето и земята? И ти би ли направил това, което правиш, ако Той не е допуснал и не ти е дал власт, за да го направиш…”
Не бях мислил върху тези думи на ангела, защото Луцифер забраняваше на подчинените си каквато и да е мисъл за Йеова. Затова се отказах да слушам думите му и вкарах във Валаама гняв, така че той удари ослицата, която се бе спряла поради ангела, който й препречваше пътя. Но ангелът на Йеова беше неотстъпчив и в един момент докара ситуацията до такова място, където ослицата не можеше да избегне, нито наляво, нито надясно. Бях повече от бесен и моя бяс в пълна сила се предаде на Валаам, който започна да налага животното с тоягата си. Тогава, изненадващо за мен, за Луцифер и въобще за всички сили на Злото, ослицата проговори с човешки глас, при което умът на Валаам беше шокиран, а сърцето му бързо се отрезви, а аз трябваше да го напусна. В този миг при мен дойде Луцифер, като се смееше ехидно и ми каза:
“Това тук си е личен почерк на Йеова! Ха, ха, ха! Това дори и аз не мога да постигна. Но ти не се бой! Защото Валаам не се е покаял, но само се е разкаял, а в разкаянието няма изходен път. Приготви се да прокълнеш Израил, защото Валаам не е чист пред очите на Йеова…”
Тогава Валак започна да посочва различни места, от които Валаам да му прокълне Израил. И при първото посочено място, когато бях готов да изсипя проклетии чрез устата му, аз забелязах с ужас, как под нозете на Валак се появи светлото сияние на Духа на Йеова, което свидетелстваше на кръвта на Авел. Това светло сияние влезе в нозете му и застана на устата му, а аз ужасен от вида му просто излязох от Валаам и гледах отдалеч.
В онова време Валаам цели четири пъти благослови Израиля за ужас на Ваалфегор, който скубеше косите си и вкарваше злоба и ярост в царя си Валак, но нищо не можа да се промени. За кой ли път Йеова доказваше превъзходството Си над нас. От онзи миг аз бях повече от мотивиран да работя против пророците на Йеова, макар да гледах с болка как Валаам беше убит с острото на ножа и Йеова въздаде върху него от пламенния Си Гняв. Болезнено беше и за Ваалфегор да гледа как Финеес убива една от слугините му и то в момент, когато можеше да си въздигне потомство с еврейска кръв…”
В този момент Исус се изправи и с гневен Глас заповяда на духа на Валаам да спре да говори и на духа на Корей отново да се изправи в сферата. Реакцията Му ме учуди, но ангелът Му, който бе до мен, ми каза:
“Сега съдебният процес навлиза в най-важната си част, защото ти предстои да разбереш каква беше новозаветната активност на духа на Корей и на духа на Валаам, понеже и двата духа на Сатана получиха своя апогей не в старозаветно, но в новозаветно време…”

Leave a Reply